Na změnu zdravotní pojišťovny zbývá pár dní

Elektronický recept, lékaři, ordinace

Elektronický recept, lékaři, ordinace Zdroj: profimedia.cz

Jděte do toho!
2
Fotogalerie

Zdravotně pojištěni jsou všichni občané mající trvalý pobyt v Česku. Každý pojištěnec má právo výběru zdravotní pojišťovny. Kdy je možné změnit zdravotní pojišťovnu a na co si dát pozor?

 

Zdravotní pojišťovnu je možné změnit pouze jedenkrát za 12 kalendářních měsíců, a to buď od 1. ledna nebo od 1. července. Přihlášku k nové zdravotní pojišťovně je nutné podat nejpozději 3 měsíce před požadovaným datem. Kdo chce změnit zdravotní pojišťovnu od 1. července 2018, ten musí podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně nejpozději do konce března 2018. Možnost výběru zdravotní pojišťovny není u novorozence, který se stává pojištěncem zdravotní pojišťovny, u které je pojištěna jeho matka, potřebnou administrativu u příslušné zdravotní pojišťovny vyřizuje zpravidla otec dítěte v prvních dnech po narození dítěte.

Praktický příklad

Paní Nováková změnila zdravotní pojišťovnu od 1. ledna 2016 a zdravotní pojišťovnu by chtěla opět změnit. Paní Nováková může od 1. července 2018 změnit zdravotní pojišťovnu, pokud podá přihlášku do konce března 2018.

Vyplnění formuláře „Přihláška pojištěnce“

Při změně zdravotní pojišťovny je nejjednodušší se dostavit na nejbližší pobočku příslušné zdravotní pojišťovny a zde vyplnit „Přihlášku pojištěnce“, kde jsou uvedeny základní údaje. K vyplnění příslušného tiskopisu je nutné mít s sebou průkaz totožnosti (například občanský průkaz či pas). Vyplnění tohoto formuláře je jednoduché a zabere minimum času. Změnit zdravotní pojišťovnu mohou i děti, veškerou administrativu za ně v takovém případě samozřejmě vyřizují rodiče. Osoby samostatně výdělečné činné musí u nové zdravotní pojišťovny odevzdat ještě doklad o výši záloh na zdravotním pojištění od staré zdravotní pojišťovny.

Praktický příklad

Živnostnice Bílková změní od 1. července 2018 zdravotní pojišťovnu. Zálohu za červen placenou začátkem července (měsíční záloha se platí do 8. dne následujícího měsíce) zaplatí paní Bílková ještě na účet staré zdravotní pojišťovny. Na účet nové zdravotní pojišťovny bude platit zálohu až v srpnu. Paní Bílková bude muset odevzdat „Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018“ na obě zdravotní pojišťovny, starou i novou.

Změna zdravotní pojišťovny nemá vliv na platbu pojistného

Sazba zdravotního pojištění je vždy stejná. Změnou zdravotní pojišťovny nelze tedy ušetřit na měsíční platbě na zdravotním pojištění. Výši platby na zdravotním pojištění tedy závisí pouze na dosaženém příjmu a zařazení v příslušné kategorii (zaměstnanec, OSVČ, OBZP nebo státní pojištěnec).

Praktický příklad

Zaměstnanec Novotný má hrubou mzdu 30 000 korun. Na zdravotním pojištění je mu za měsíc březen sraženo jeho zaměstnavatelem 1 350 korun (4,5 % z 30 000 Kč) a dalších 2 700 korun (9 % z 30 000 Kč) na zdravotním pojištění za zaměstnance Novotného platí jeho zaměstnavatel. Při změně zdravotní pojišťovny od července 2018 budou odvody na zdravotním pojištění stejně vysoké.

Zaměstnanci musí nahlásit změnu zdravotní pojišťovny

Při změně zdravotní pojišťovny musí všichni zaměstnanci nahlásit tuto změnu svému zaměstnavateli nejpozději do 8 dní, aby mohla mzdová účetní správně platit zdravotní pojištění. Změnu musí nahlásit například i studenti přivydělávající si na dohodu o provedení práce, neboť z hrubé odměny z dohody o provedení práce ve výši 10 001 korun a více se standardně odvádí zdravotní pojištění.

Zdravotní pojišťovna nemůže dát výpověď

Při změně zdravotní pojišťovny si nemohou zdravotní pojišťovny klást podmínky, například ohledně výše příjmu a musí správně a řádně podané přihlášce pojištěnce vyhovět. Změnit zdravotní pojišťovnu může jenom pojištěnec. Zdravotní pojišťovny nemohou pojistný vztah svým pojištěncům ukončit.

Zdravotní pojišťovny v Česku

Na trhu v Česku aktuálně působí 7 zdravotních pojišťoven:

  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
  • Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna
  • Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
  • Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
  • Zaměstnanecká pojišťovna Škoda
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR