Víte, co znamenají fiduciární služby? | E15.cz

Víte, co znamenají fiduciární služby?

ZDROJ: shutterstock

Reklama

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Fiduciární služby jsou v obecné rovině služby založené na důvěře (z latinského fides – důvěra). Pochopitelně je důvěra vkládána do celé řady vztahů – klient musí věřit svému advokátovi, zaměstnavatel svému zaměstnanci, pacient svému lékaři. U fiduciárních služeb je nicméně míra důvěry podstatně větší.

Konkrétní náplní fiduciárních služeb může být celá řada vztahů. Může jít o vybudování a správu svěřenského fondu. Fiduciář může pro svého klienta (fiducianta) vlastnit určitý majetek – např. akcie, podíl v s.r.o., nemovitost, letadlo, loď. Povahu fiduciárních služeb ale může mít i generální zastoupení zahraničního podnikatele v ČR nebo přijetí výkonné nebo dozorčí funkce v obchodní korporaci. Ve všech případech se vztah bez nadstandardní míry důvěry neobejde.

Proč takové služby nabízet a jak důvěřovat Především, klient by poskytovateli fiduciární služby minimálně na „první dobrou“ věřit neměl. Výjimkou by mohl být vlastně nejpřirozenější a žádoucí stav, kdy potencionální zájemce o fiduciární službu přesvědčí svého dlouhodobého právního poradce, účetního nebo třeba člena rodiny, aby se pro něj stal např. svěřenským správcem. To je nejpřirozenější vznik fiduciárního vztahu, protože je odvozený od dosavadní zkušenosti a měla by to být vždy první volba.

Jak nenaletět

1.     Klient by se měl přesvědčit o zkušenostech fiduciáře včetně šíře znalostí, protože fiduciární služby mohou vyžadovat opravdu pestrou a širokou škálu potřebných vědomostí a dovedností od znalosti nemovitostní problematiky, přes právo, ekonomiku, účetnictví a zdanění až po obchodování na finančních trzích.

2.     Důležitá je nestrannost fiduciáře. Tu je bohužel možné zjistit prakticky jen z referencí, případně z veřejně dostupných informací o dosavadním působení fiduciáře. Jsou navíc některé profese, které mají nestrannost v DNA. např. valná většina notářů je opravdu nestranná a důvěryhodná.

3.     Stejně důležitá a obdobně ověřitelná je etika a morálka fiduciáře.

Reference

Z veřejných zdrojů je možné ověřit, jestli s fiduciářem není spojena nějaká negativní publicita, podezření z neetického jednání nebo obchodní fauly. V tomto je např. u insolvenčních správců výborným zdrojem informací insolvenční rejstřík. Ten obsahuje insolvenční spisy všech insolvenčních řízení a pokud by fiduciant uvažoval o angažování fiduciáře, který je rovněž insolvenčním správcem, může si projít jeho insolvenční řízení a zjistit, jestli na něj v minulosti dorazily nějaké zásadní stížnosti, jestli mu byly soudem udělovány pokuty nebo byl dokonce v nějakém případě zproštěn funkce pro porušování povinností.

Někteří správci mají navíc bezpečnostní prověrku, resp. osvědčení o způsobilosti vykonávat citlivou činnost – tedy certifikát od Národního bezpečnostního úřadu nezbytný k působení v oborech rizikových mimo jiné z hlediska integrity. Obecně členství v profesních komorách, zejména těch s povinným členstvím, je dalším dobrým signálem o profesionalitě a alespoň základní slušnosti potencionálního fiduciáře. Může jít o členství v advokátní komoře, komoře auditorů či daňových poradců, notářské nebo exekutorské komoře.

Neméně důležitý je osobní dojem z jednání klienta s potencionálním poskytovatelem fiduciárních služeb. Jednoduše řečeno to, jestli si klient s fiduciářem sedne. Doporučuje se proto pečlivě na rozhovor s potencionálním dodavatelem fiduciárních služeb připravit, udělat si o fiduciáři rešerši předem a také si připravit témata k hovoru.

Přes pečlivou přípravu a výběr fiduciáře jsou nakonec důležité také kontrolní mechanismy. Samozřejmě existuje v obecné rovině riziko ztráty dobrého jména či majetkového nebo dokonce trestního postihu fiduciáře, ale v jisté chvíli ani takové riziko nemusí fiduciáře zastavit a pro eliminaci takového rizika je vhodné např. zvolit více fiduciářů.

Ing. Aleš Klaudy, founder Autor: Klaudy

Fiduciární služby je možné, stejně jako řadu jiných nástrojů, využít dobře i špatně

Určitě nelze nic namítat proti vytvoření nadace, fundace, svěřenského fondu (trustu) pro dobročinné účely. Stejně tak může člověk, který chce své dědictví upravit po svém a nechce být limitován právy zákonných dědiců, zcela oprávněně a legálně vytvořit svěřenský fond pro tento účel.

Kdy jsou tyto služby nezákonné

Naopak skrytí vlastnictví pro získání daňové výhody, přenesení trestní odpovědnosti na bílého koně, okradení manželky při rozvodu nebo vyprání špinavých peněz jsou pochopitelně důvody nejen nemorální, ale též nelegální a trestním právem velmi přísně postihované.

Rozpoznání legálního a nelegálního využití fiduciárních služeb je ale nakonec velmi jednoduché, protože ve druhém případě je vždy ta fiduciární služba jen na oko a zcela nepochybně to každý profesionální fiduciář pozná. Je pak na jeho morálním profilu, aby se zřekl, mnohdy i velmi nadstandardní odměny a fiduciární službu za takových okolností odmítl poskytnout.

Autor: Reklama

Mzdová kalkulačka