Chcete skutečně skončit v práci? Tohle si promyslete | e15.cz

Chcete skutečně skončit v práci? Tohle si promyslete

...
...
• 
ZDROJ: Shutterstock.com

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Zaměstnanec může podat kdykoliv výpověď, rovněž nemusí souhlasit s návrhem zaměstnavatele na ukončení pracovního poměru dohodou. Kdy zejména je vhodné si ukončení pracovního poměru dobře promyslet?

Většina zaměstnanců nepracuje pro jednoho zaměstnavatele celý život. Při obdržení lepší pracovní nabídky může zaměstnanec kdykoliv ukončit pracovní poměr podáním písemné výpovědi bez uvedení důvodu, při které však běží dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet prvního dne následujícího měsíce po doručení zaměstnavateli.

Podanou výpověď však nelze vzít snadno zpět. Výpověď může být totiž odvolána pouze se souhlasem zaměstnavatele a odvolání výpovědi i souhlas zaměstnavatele s jejím odvoláním musí být písemně.

Praktický příklad

Pan Černý měl koncem dubna 2017 v práci velmi náročný den, kdy mimo jiné schytal od šéfa i za nesplnění úkolů, které neměl na starosti. Přestože si pan Černý plnil své povinnosti výborně, tak byl ne vlastní vinou vystaven velmi stresové situaci. To se pana Černého dotklo a vlivem návalu emocí podal výpověď. Panu Černému se nepodařilo během výpovědní doby (tedy května a června) ihned najít nové pracovní uplatnění a tak se od července 2017 evidoval na úřadu práce, kde však bude mít nárok na měsíční podporu v nezaměstnanosti ve snížené míře (45 procent z předchozího výdělku), protože si sám podal výpověď.

Hledání nového místa

Někteří zaměstnanci jsou v práci z různých důvodů nespokojeni a podají výpověď a teprve během výpovědní lhůty si hledají nové pracovní uplatnění. Výhodnější je hledat nové pracovní místo ještě během trvání stávajícího pracovního poměru a ukončit pracovní poměr teprve, až je vše ohledně nástupu do nového místa domluveno s novým zaměstnavatelem.

Zpravidla nový zaměstnavatel uvítá co nejrychlejší nástup a také zaměstnanec chce co nejdříve pracovat pro nového zaměstnavatele. Řešením je v těchto případech dohoda o ukončení pracovního poměru se starým zaměstnavatelem, na základě které je možné ukončit pracovní poměr ihned. Na dohodu o ukončení pracovního poměru však není právní nárok a dobré pracovní vztahy výrazně zvyšují šance zaměstnance, že mu původní zaměstnavatel vyjde vstříc.

V důchodu je možné pracovat

Někteří zaměstnanci, kteří odchází do starobního důchodu, souhlasí s ukončením pracovního vztahu se zaměstnavatelem dohodou, i když by chtěli stále pracovat. Z důvodu odchodu do starobního důchodu však není nutné pracovní poměr ukončit. V řádném důchodovém věku je možné pobírat současně starobní důchod a mzdu ze zaměstnání a není nutné pracovní poměr ukončit.

Zahájení živnosti při zaměstnání

Někteří zaměstnanci chtějí ukončit pracovní poměr, neboť chtějí začít vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. V některých případech je však výhodnější začít s výkonem samostatné výdělečné činnosti během zaměstnání. Není potřeba ihned kvůli zahájení samostatné výdělečné činnosti podávat výpověď.

Po několika měsících, i když časově a stresově náročnějších, bude již jasnější, zdali samostatná výdělečná činnost bude generovat dostatek příjmů pro výkon hlavní samostatné výdělečné činnosti a ukončení zaměstnání. Pokud by tomu tak nebylo a zjistíte, že skutečnost neodpovídá podnikatelskému plánu, tak není nutné hledat nové zaměstnání a díky pravidelnému příjmu ze zaměstnání bude dopad neúspěšného podnikání na rodinný rozpočet nižší.

Praktický příklad

Zaměstnanec pan Dvořák plánuje zahájení samostatné výdělečné činnosti od srpna 2017. Pan Dvořák je však opatrný a začne s výkonem samostatné výdělečné činnosti pomalu během zaměstnání. V takovém případě se samostatná výdělečná činnost pro účely placení sociálního pojištění a zdravotního pojištění bude považovat za vedlejší samostatnou výdělečnou činnost. Pan Dvořák nebude platit měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění a povinné pojistné doplatí jednorázově dle skutečně dosaženého zisku, na pana Dvořáka se nebude vztahovat povinnost minimálního vyměřovacího základu jako při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka