Jak na výpověď nájmu, pokud máte finanční problémy | E15.cz

Jak na výpověď nájmu, pokud máte finanční problémy

Ilustrační foto
Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Tomeš Michael / E15

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

V loňském roce platil zvláštní zákon, který zakazoval pronajímatelům dát nájemci výpověď, pokud dlužil nájemné splatné v období od 12. března do konce července 2020. Platilo to pouze pro nájemníky, kteří se dostali do finančních problémů díky pandemii. Neznamená to ale, že by nájemce nájem nemusel zaplatit. Tuto povinnost musel splnit do konce roku 2020. Pokud tak neučinil, musí nyní dát výpověď. dTest radí, jak na to.

Co když nájemce nezaplatil

Nájemce měl dluh na nájemném uhradit do konce roku. „Pokud se tak nestalo, je nyní v prodlení s úhradou nájemného. Pronajímatel jej tak může z bytu vypovědět, a to podle výše dlužného nájemného buď bez výpovědní doby, nebo s výpovědní dobou. Dále může vymáhat zaplacení nájemného včetně úroků z prodlení, nedohodne-li se s nájemcem na dalším odkladu,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Pokud nemůže nájemce nájemné zaplatit, může nájem, který je sjednaný na dobu neurčitou vypovědět kdykoliv. Ale s tříměsíční výpovědní dobou. Nájem na dobu určitou může skončit po uplynutí sjednané doby. Pokud tedy nedojde k prodloužení. Vypovědět nájem na dobu určitou lze podle zákona jen výjimečně, a to tehdy, jestliže se změní okolnosti, z nichž strany při uzavírání nájemní smlouvy vycházely. Takovými okolnostmi může být práce špatná finanční situace v důsledku pandemie.

Můžete se zkusit dohodnout

Při zhoršené finanční situaci můžete kontaktovat pronajímatele a zkusit se s ním dohodnout na dočasném snížení nájmu, prominutí nebo odkladu splacení. Pokud totiž nájem platit nebudete, můžete se dostat do finančního kolotoče. Dluh může vyskočit o úroky z prodlení a soudní výlohy.

I pro pronajímatele může být výhodnější se dohodnout. Pokud ho pro neplacení nájemného z bytu vypoví, může se nájemce bránit proti výpovědi u soudu. A až do jeho rozhodnutí, které potvrdí, zda nájem byl skončen řádně, může nájemce v bytě nadále bydlet. A vymoci z něj dlužné nájemné pak může být problematické.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka