Jak přerušit živnost v době koronaviru? | E15.cz

Jak přerušit živnost v době koronaviru?

Veronika Hejná

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

S vyhlášením nouzového stavu přišla řada krizových opatření, která omezila podnikání v mnoha oborech. Mnoho podnikatelů nyní řeší otázku, zda se jim nevyplatí přerušit živnost. Jak na to, když jsou úřady zavřené?

Při přerušení živnosti musí podnikatel podání zaslat na živnostenský úřad a zároveň o přerušení živnosti informovat správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a finanční úřad. S registrací na úřadě práce lze rovnou požádat o zprostředkování zaměstnání a podporu v nezaměstnanosti.

S datovou schránkou nebo přes aplikaci

Pokud si podnikatel datovou schránku zřídil už v minulosti, má vyhráno. Na všechny úřady je totiž možné podání učinit prostřednictvím datové schránky. Kdo ji ještě nemá a založit si ji chce, může tak učinit na kontaktním místě Czech POINT na poště. Kromě přístupových údajů do datové schránky budete pro správné fungování interaktivních formulářů veřejné správy potřebovat nainstalovat na svůj počítač Javu. 

Jednotný registrační formulář

Na živnostenský úřad lze elektronické podání učinit jak přes webovou aplikaci, tak prostřednictvím jednotného registračního formuláře (JRF) zaslaného na adresu elektronické podatelny živnostenského rejstříku s uznávaným elektronickým podpisem.

Pokud se vám nechce vyřizovat přerušení živnosti zvláště se správou sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnou, můžete nechat živnostenský úřad, aby jim informaci zaslal za vás.

K oznámení přerušení živnosti na finanční úřad je potřeba využít zvláštního tiskopisu finančního úřadu „Oznámení o změně registračních údajů“.

Podpora v nezaměstnanosti

V případě, že se chce podnikatel přihlásit na úřad práce, potřebuje potvrzení správy sociálního zabezpečení o dobách pojištění a vyměřovacím základu. O toto potvrzení musí podnikatel výslovně požádat, stejně jako o zaslání potvrzení na konkrétní pracoviště úřadu práce. Pokud máte za poslední dva roky alespoň rok účasti na důchodovém pojištění, získáte i podporu v nezaměstnanosti.

„Pokud OSVČ dosud nepodala přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 a nemůže jej podat současně s oznámením o ukončení samostatné výdělečné činnosti, bude potřeba zároveň podat přihlášku k důchodovému pojištění na rok 2019, pokud OSVČ byla povinna platit zálohy na pojistné a má všechny zálohy zaplacené,“ stojí v doporučeném postupu České správy sociálního zabezpečení k přerušení podnikání z důvodu koronaviru.

I úřad práce preferuje komunikaci prostřednictvím pošty nebo elektronických prostředků. K registraci na úřad práce budete muset vyplnit Žádost o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání a Žádost o zprostředkování zaměstnání (evidence uchazeče o zaměstnání). Následně je možné podat i žádost o podporu v nezaměstnanosti, kterou by nebylo samostatně bez současné žádosti o zprostředkování zaměstnání možno podat.

Bez pošty, datové schránky i elektronického podpisu?

Úřady v současném nouzovém stavu myslí i na ty, kteří nemohou dojít na poštu ani nemají zřízenu datovou schránku nebo elektronický podpis.

„Pokud e-mailové podání nebude opatřeno zaručeným elektronickým podpisem, živnostenský úřad ho i tak přijme,“ potvrzuje Miluše Trefancová z tiskového oddělení Ministerstva průmyslu a obchodu. „Doplnění podání písemně prostřednictvím pošty nebudou živnostenské úřady po dobu trvání nouzového stavu vyžadovat. K doplnění podání lze případně přistoupit až dodatečně po ukončení krizové situace, tj. poté, jakmile budou nouzový stav, popřípadě další mimořádná opatření přijatá v souvislosti s rozšířením koronavirové nákazy, odvolány,“ dodává Trefancová.  

Nevyužijete-li na jednotném registračním formuláři možnost učinit podání okresní správě sociálního zabezpečení prostřednictvím živnostenského úřadu, bude okresní správa sociálního zabezpečení akceptovat i formulář vyplněný a zaslaný emailem. Přitom však upozorňuje, že následně může dojít ze strany OSSZ k telefonickému kontaktu, aby příslušný pracovník úřadu ověřil autenticitu vašeho podání.

Podáváte-li však žádost o přerušení živnosti prostřednictvím živnostenského úřadu také na finanční úřad, je vyžadováno emailové podání se zaručeným elektronickým podpisem. 

Autor: Veronika Hejná

Mzdová kalkulačka