Jak vysoké jsou mzdy a zdanění práce na Slovensku?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Euro v obilí
2
Fotogalerie

V prvním čtvrtletí letošního roku činila hrubá průměrná měsíční mzda na Slovensku 1 023 euro. Jak vysoké daně platí zaměstnanci pracující za průměrnou mzdu u našeho východního souseda? Jak vysoká je minimální mzda?

Průměrná hrubá měsíční mzda na Slovensku v posledních letech příznivě stoupala, jak je vidět z přiložené bulky, kde máme uvedenu průměrnou měsíční mzdu za celý kalendářní rok. Za první čtvrtletí letošního roku činila průměrná měsíční mzda 1 023 euro, což je o 7,1 procenta více než za první čtvrtletí roku 2018, kdy činila 955 euro. Data o výši mezd v textu jsou převzata ze Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Vývoj minimální mzdy

V přiložené tabulce máme rovněž uvedenu od roku 2013 minimální měsíční mzdu, která na Slovensku každoročně stoupala. V roce 2019 činí minimální mzda 520 euro, což je 50,8 procenta průměrné hrubé mzdy za první čtvrtletí letošního roku. Od roku 2013 stoupla minimální mzda o 182 euro.

Rok

průměrná měsíční mzda
a celý kalendářní rok

minimální měsíční mzda
20181013 euro 480 euro
2017954 euro435 euro 
2016912 euro 405 euro
2015883 euro 380 euro
2014858 euro 352 euro
2013824 euro 338 euro

Nejvyšší hrubá průměrná měsíční mzda za první čtvrtletí letošního roku byla v těchto odvětvích: finanční a pojišťovací činnosti (2 021 euro), komunikace a informace (1 886 euro), dodávky elektřiny a plynu (1 749 euro), veřejná správa (1 367 euro), těžební průmysl (1 204 euro). Nejnižší průměrná mzda za první čtvrtletí letošního roku byla v ubytovacích a stravovacích službách (572 euro), ve stavebnictví (707 euro), zemědělství (794 euro), umění, zábavě a rekreaci (824 euro). Nejvyšší mzdy jsou v průměru v Bratislavském kraji.

Důchod ze Slovenska

Čechům pracujícím na Slovensku je standardně sráženo sociální pojištění, neboť v rámci zemí EU platí princip jednoho pojištění. Po dosažení řádného důchodového věku dle slovenské legislativy jim však následně vznikne nárok na poměrný důchod ze Slovenska odpovídající dosaženým rozhodným příjmům a získané době pojištění.

Praktický výpočet čisté mzdy

V přiložené tabulce si vypočítáme čistou mzdu bezdětného zaměstnance pracujícího za hrubou měsíční mzdu ve výši 1 000 euro. Souhrnné sociální pojištění placené zaměstnancem činí 9,4 procenta a dalších 25,2 procenta na sociálním pojištění odvádí za zaměstnance zaměstnavatel. Na zdravotním pojištění platí zaměstnanec 4 procenta a dalších 10 procent odvádí za něj zaměstnavatel.

Při výpočtu daně z příjmu fyzických osob se uplatňuje základní měsíční nezdanitelná položka na poplatníka v částce 328,12 euro (3 937,35 euro za celý kalendářní rok 2019). Daňový základ snižuje i zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Základ daně do 176,8násobku životního minima podléhá 19procentní sazbě daně z příjmu, daňový základ nad tuto hranici podléhá 25procentní sazbě daně z příjmu fyzických osob. Pro rok 2019 podléhá 19procentní sazbě daně z příjmu příjem do 36 256,38 eura.

Výpočetčástka
Hrubá mzda1000 euro
Zdravotní pojištění placené zaměstnancem

40 euro (1 000 x 4 procenta)

Zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem

100 euro (1 000 x 10 procent) 

Sociální pojištění placené zaměstnancem 

94 euro (1 000 x 9,4 procenta)

Sociální pojištění placené zaměstnavatelem 252 euro (1 000 x 25,2 procenta)
Daň z příjmů102,20 eura (1 000 - 40 - 94 – 328,12) x 19 procent
Čistá mzda 

763,80 eura (1 000 - 40 - 94 – 102,20)

Náklady zaměstnavatele 

1 352 euro (1 000 + 100 + 252)

Celkové daně ze mzdy 

588,20 eura (1 352 – 763,80) 

Zdanění práce

43,5 procenta (588,20: 1 352)

Zdanění práce na Slovensku je obdobné jako v Česku, při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka (na Slovensku nezdanitelné položky) se liší pouze o desetiny procent.