Neplacení alimentů: Bude trestné jen ve vážných případech?

...

... Zdroj: Profimedia

....
...
...
...
5
Fotogalerie

V oblasti neplacení alimentů se nejspíš dočkáme několika změn. První by mohlo být zavedení zálohového výživného, další to, že neplacení alimentů by bylo trestné pouze v ojedinělých případech. Dále by mělo být možné postoupit k vymáhání pohledávku na alimentech, aby měli lidé větší šanci dostat se k dlužným penězům. Právně by se nově měly upravit i poměry dětí nesezdaných rodičů, kteří se rozešli. Uvedla to ČTK, která má k dispozici analýzu ministerstva spravedlnosti.

Ministerstvo práce tyto návrhy chválí, podle ministryně Michaely Marksové to ale nebude tak jednoduché, protože například postoupení pohledávek či změna trestnosti jsou během na dlouhou trať, zatímco samoživitelé potřebují pomoc většinou okamžitě.

Dlužníci si mnohdy neuvědomují, že neplacení alimentů je trestné. A to pokud nezaplatí po dobu delší než čtyři měsíce. Jestliže výživné prostě zapomněli poslat a jsou nedbalí, mohou dostat rok vězení. V případě, že se povinnosti platit na své dítě vyhýbají, může jim hrozit odnětí svobody až na dva roky.

A v případě, že svému dítěti neplacením výživného způsobí nouzi nebo jiné nebezpečí, může si špatný rodič posedět až tři roky. Někdy pomůže při vymáhání dlužných alimentů zabavení řidičského průkazu.

„U části odsouzených se trestní represe míjí účinkem. U chronických neplatičů ani opakované trestní postihy nemají efekt,“ cituje ČTK z analýzy. Podle ministerstva spravedlnosti je problém v tom, že lidé nepodávají na své bývalé partnery trestní oznámení z důvodu, aby byl neplatič potrestán, ale proto, aby se domohli svých peněz, respektive peněz svých dětí.

Podle analýzy toho ale moc nezískají, protože v případě, že dlužník skončí ve vězení, bude omezena jeho možnost výdělku a tak opět nebude platit. Opakované stíhání je problémem nejen dlužníkovy rodiny, ale je zátěží i pro policii, justici a vězeňský systém.

Trestné jen nejzávažnější případy

Analýza uvádí, že trestné by neplacení bylo jen v případě, kdy neuhrazené alimenty dostanou dítě do nouze, ohrožení nebo dokonce způsobí jeho smrt. Změny by mohly nastat i v případě splacení dluhu. Momentálně je to tak, že dlužný rodič může splatit do vynesení rozsudku.

Nově by to bylo možné až do odvolacího verdiktu. „Autoři ale varují před účelovým protahováním řízení kvůli oddálení placení. Poukazují i na to, že hrozba trestu může působit preventivně. Zdůrazňují, že s dekriminalizací by se musela přijmout i opatření k lepší vymahatelnosti alimentů v civilním právu,“ uvádí ČTK.

Při jednání o výživném by se měla víc využívat smírčí jednání, mediace a rodinná terapie. Podle návrhu by řízení se soudem a mediací nemělo trvat déle než čtyři měsíce. V budoucnu by dohody o výživném místo soudu mohli víc potvrzovat notáři, ale také sociální pracovníci. Řeší se i možné změny v odměňování advokátů, aby se upřednostnilo smírné řešení.