Nové povinnosti v evidenci skutečných majitelů dopadnou na akciovky i svěřenské fondy

Právo

Právo Zdroj: Unsplash

právo
2
Fotogalerie

Evidenční zákon s účinností od počátku června přináší nové povinnosti. Cílem je zpřehlednit dosud netransparentní struktury některých společností. Oproti předchozí úpravě přináší i výrazné sankce.

Akciové společnosti bez zapsaných akcionářů

Podle analytičky Bisnode A Dun & Bradstreet Company Petry Štěpánové klesá zájem podnikatelů o zakládání společností v daňových rájích, v nichž je stále obtížnější zajistit anonymitu skutečných vlastníků. Naopak roste poptávka po akciovkách bez zapsaných akcionářů. U těch bylo zjištění vlastníka z veřejného rejstříku doposud téměř nemožné.

Stávající právní úprava totiž za neuveřejnění skutečného vlastníka nepřinášela žádné sankce. To se od června změní. Podle nového evidenčního zákona musí akciové společnosti zapsat do evidence skutečného majitele. „Tím je osoba, která společnost napřímo ovládá (tzv. osoba s koncovým vlivem), anebo z ní čerpá kvalifikovaný podíl na prospěchu přesahující alespoň 25 procent (tzv. koncový příjemce), a to nově již pod hrozbou uložení výrazné sankce,“ upozorňuje advokát Ladislav Drha z advokátní kanceláře Pikes Legal.  

Sankcí za nezapsání skutečného majitele může být pozastavení hlasovacích práv nezapsaných vlastníků, zákaz výplaty dividendy nebo pokuty až do výše půl milionu korun. Nezákonné výplaty zisku a neplatná hlasování valných hromad pak v praxi budou typicky napadat menšinoví akcionáři. „Ti tak do rukou získávají nástroj, kterým lze například napadat netransparentní vyvádění vlastních zdrojů z korporace,“ říká Andrea Šlechtová z Ministerstva spravedlnosti ČR.

Odpovědnost nesou členové statutárního orgánu

Za řádné splnění evidenční povinnosti odpovídají členové statutárního orgánu. Ti musí za účelem zjištění skutečného majitele vynaložit veškeré úsilí, které po nich lze rozumně požadovat.

„V krajním případě, pokud by se ani přesto nepodařilo skutečného majitele statutárnímu orgánu dohledat a zapsat, pak zákon situaci řeší tak, že namísto skutečného majitele bude jako tzv. náhradní skutečný majitel zapsán do evidence sám statutární orgán (resp. jeho členové) tak, aby bylo alespoň částečně zřejmé, jaká osoba evidovaný subjekt tzv. ovládá,“ připomíná Ladislav Drha.

U svěřenských fondů je skutečným majitelem i obmyšlený

Změny se nevyhnou ani svěřenským fondům. Doposud byli evidovanými skutečnými vlastníky svěřených fondů správci, zakladatel a v některých případech i osoby vykonávající dohled nad správou svěřenského fondu, a to proto, že za skutečného vlastníka byla považována osoba s rozhodujícím vlivem.

Tzv. obmyšlení – osoby mající právo na prospěch ze svěřenského fondu – doposud za skutečné vlastníky považovány nebyli, protože u většiny fondů neměli fakticky rozhodující vliv. Podle nového evidenčního zákona je skutečným vlastníkem i ten, kdo má právo na podstatnou část z majetkového prospěchu právnické osoby.

„Obmyšlení se nyní formálně považují za skutečné majitele vždy, a to bez ohledu na to, zda mohou o fondu jakkoliv rozhodovat. Zákon zároveň rozšiřuje definici skutečného majitele také na jakoukoliv další zúčastněnou osobu, v jejímž ‚hlavním zájmu‘ je fond spravován,“ upozorňuje Petr Jakubec, předseda Asociace pro podporu a rozvoj svěřenských fondů.

Lhůty pro splnění evidenční povinnosti

Evidenční zákon bude účinný od 1. června 2021. Od tohoto data se také odvíjí lhůty pro uvedení evidence do souladu s novou právní úpravou.

Subjekty, které doposud evidenční povinnost neplnily, musí skutečného majitele zapsat bez zbytečného odkladu. „Zápis skutečného majitele v této lhůtě musí být proveden v řádu dní, maximálně týdnů,“ upřesňuje advokát Ondřej Křížek z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Pokud právnická osoba v minulosti evidenční povinnost splnila, zákon jí poskytuje k aktualizaci lhůtu mezi šesti měsíci a jedním rokem podle typu právnické osoby. Obchodní společnosti musí evidenci aktualizovat do 1. prosince 2021.

Některé údaje se propíší do evidence automaticky z obchodního rejstříku – jako skutečný majitel s.r.o. tak bude propsána fyzická osoba s podílem vyšším než 25 procent, u akciové společnosti pak bude zapsán její jediný akcionář. Zápis do evidence je možné provést prostřednictvím rejstříkového soudu, anebo notáře.