O kolik si polepšíte při zvýšení hrubé mzdy o 1 000 korun?

.

. Zdroj: Shutterstock

ilustrační foto
2
Fotogalerie

Pro zaměstnance je rozhodující čistá mzda, tedy částka, kterou dostanou na svůj bankovní účet od zaměstnavatele. Zvýšení hrubé mzdy o tisícikorunu však nezvyšuje čistou mzdu všem zaměstnancům stejně. Rozdíly jsou poměrně značné, podívejme se na praktické příklady.

Z hrubé mzdy je odváděno sociální pojištění, zdravotní pojištění a daň z příjmu. Daňové podmínky se mezi zaměstnanci liší v závislosti na výši hrubé mzdy a množství uplatňovaných daňových slev. Odvody z hrubé odměny z dohody o provedení práce se mohou lišit ještě více, neboť do limitu se pojistné vůbec neplatí. V našich čtyřech vybraných příkladech znamená zvýšení hrubé mzdy o tisícikorunu vyšší čistý příjem zaměstnance v rozmezí 660 korun až 1 000 korun. Podívejme se blíže na jednotlivé situace.

  • Zvýšení čistého příjmu o 1 000 korun

Penzista Pavel si přivydělává na dohodu o provedení práce s hrubou odměnou 9 000 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté odměny uplatňuje slevu na poplatníka ve výši 2 570 korun. Aktuálně jeho čistá odměna tedy činí 9 000 korun. Když je totiž měsíční hrubá odměna z dohody o provedení práce 10 tisíc korun a méně, tak se z ní neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění. Daň z příjmu pan Pavel neplatí, protože sleva na poplatníka je vyšší než vypočtená daň z příjmu.

Po zvýšení hrubé odměny na 10 tisíc korun bude čistá odměna 10 tisíc korun, neboť platí stejná daňová pravidla jako pro hrubou odměnu ve výši 9 000 korun.

  • Zvýšení čistého příjmu o 890 korun

Studentka Simona si přivydělává na zkrácený úvazek s hrubou měsíční mzdou 17 300 korun. U zaměstnavatele má podepsáno prohlášení k dani a při výpočtu čisté měsíční mzdy uplatňuje slevu na poplatníka (2 570 korun) a slevu na studenta (335 korun). Součet daňových slev 2 905 korun (2 570 korun + 335 korun) je vyšší než vypočtená daň z příjmu 2 595 korun (17 300 korun x 15 procent). Na dani z příjmu tak nezaplatí slečna Simona nic. Na sociálním pojištění je jí sraženo 1 125 korun (17 300 korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění 779 korun (17 300 korun x 4,5 procenta). Čistá mzda činí tedy 15 396 korun (17 300 korun - 1 125 korun - 779 korun).

Při zvýšení hrubé mzdy na 18 300 korun opět nezaplatí slečna Simona nic na dani z příjmu, neboť součet daňových slev je vyšší než vypočtená daň z příjmu. Částka sociálního pojištění je 1 190 korun a částka zdravotního pojištění 824 korun. Nově bude čistá mzda činit 16 286 korun. Zvýšení hrubé mzdy o 1 000 korun znamená pro studentku Simonu zvýšení čisté mzdy o 890 korun (16 286 korun - 15 396 korun).

  • Zvýšení čistého příjmu o 740 korun

Zaměstnanec Milan má hrubou mzdu ve výši 40 tisíc korun. Z hrubé mzdy je mu sražena daň z příjmu ve výši 3 430 korun (40 tisíc korun x 15 procent - sleva na poplatníka 2 570 korun), sociální pojištění ve výši 2 600 korun (40 tisíc korun x 6,5 procenta) a zdravotní pojištění 1 800 korun (40 tisíc korun x 4,5 procenta). Čistá mzda na účet je tedy 32 170 korun (40 tisíc korun - 3 430 korun - 2 600 korun - 1 800 korun).

Při zvýšení hrubé mzdy na 41 tisíc korun obdrží zaměstnanec Milan na svůj bankovní účet částku 32 910 korun. Z hrubé mzdy 41 tisíc korun mu bude sražena daň z příjmu ve výši 3 580 korun, sociální pojištění v částce 2 665 korun a zdravotní pojištění v částce 1 845 korun. Z důvodu zvýšení hrubé mzdy o tisícikorunu si zaměstnanec Milan finančně polepší o 740 korun (32 910 korun - 32 170 korun).

  • Zvýšení čistého příjmu o 660 korun

Manažerka Lucie má hrubou měsíční mzdu 180 tisíc korun. Z hrubé měsíční mzdy nad 161 296 korun se odvádí již 23procentní sazba daně z příjmu. Na dani z příjmu je tedy paní Lucii při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka odvedeno 25 926 korun. Vzhledem k tomu, že paní Lucie ještě nedosáhla ročního maximálního vyměřovacího základu, tak je jí na sociálním pojištění sraženo 11 700 korun (180 tisíc korun x 6,5 procenta) a na zdravotním pojištění 8 100 korun (180 tisíc korun x 4,5 procenta). Po dosažení maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 935 552 korun přestane paní Lucie během roku 2023 sociální pojištění platit. Pro zdravotní pojištění žádný strop zaveden není. Čistá měsíční mzda paní Lucie je tedy 134 274 korun (180 tisíc korun - 25 926 korun - 11 700 korun - 8 100 korun).

Po zvýšení hrubé mzdy na 181 000 korun odvede paní Lucie na dani z příjmu 26 156 korun, na sociálním pojištění 11 765 korun a na zdravotním pojištění 8 145 korun. Čistá mzda paní Lucie bude 134 934 korun. Finančně si tedy paní Lucie polepší o 660 korun (134 934 korun - 134 274 korun).