Daň z nemovitosti 2019: Termín splatnosti se blíží | E15.cz

Platba daně z nemovitosti: Dokdy musíte zaplatit?

Kamila OndráčkováAleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Do poštovních schránek poplatníků míří miliony obálek se složenkami na zaplacení daně z nemovitých věcí na rok 2019. Lhůta pro zaplacení daně (nebo její první splátky) končí 31. května. Fyzické osoby obdrží do poštovních schránek bezplatnou daňovou složenku. Právnické osoby jsou obesílány elektronicky „datovkou“.  

„Zvláštností daně z nemovitých věcí je, že se na rozdíl od jiných daní přiznává i platí dopředu. Daň z nemovitosti musejí zaplatit všichni, kdo nějakou nemovitost vlastní. Pokud je vlastník nemovitosti neznámý, hradí daň místo vlastníka její uživatel,“ vysvětluje tiskový mluvčí M&M Reality Holding Jindřich Vaněk s tím, že výjimku mají chovatelé ryb a zemědělci, kteří musejí zaplatit celou daň nebo první splátku daně z nemovitých věcí až koncem srpna. Pokud někomu vyjde daň nižší než 30 korun, platit ji nemusí vůbec. Výjimkou jsou spoluvlastnické podíly na pozemcích, z nichž se daň platí vždy, a to v minimální výši 50 korun.

Daň lze uhradit bezhotovostně, přes SIPO, hotově na pokladně finančního úřadu či právě složenkou typu A. Dle ceníku České pošty vás ale platba složenkou vyjde na 36 korun, což je drahé, ale v dnešní době internetu zbytečné. Pokud složenku zatím nemáte, nezoufejte, poslední kusy mají být doručeny v termínu do 22. května.

Nepřesáhne-li částka daně 5 000 korun, je splatná celá do konce května. Je-li daň vyšší než 5 000 korun, je splatná ve dvou splátkách (do 31. května a do 30. listopadu), ale můžete ji uhradit klidně hned.

Informaci o celkové výši daně a případném přeplatku nebo nedoplatku se dozvíte z oddělitelné části složenky (alonže), stejně jako adresu tzv. územního pracoviště, kde jste příslušní. Ta se řídí místem, kde se nachází daná nemovitost. A pozor, pro placení lze nově využít i QR kód, uvedený na alonži.

Místo fyzické složenky si můžete požádat o zasílání údajů elektronicky do e-mailové schránky. Můžete tak dát vale složenkám, ale vždy jen do 15. března příslušného zdaňovacího období (v tuto chvíli tedy nejdříve rok 2020) a nebude vás to stát nic víc, než trochu času a byrokracie. O zasílání údajů na e-mail totiž musíte požádat, a to prostřednictvím formuláře. Jak na to se dozvíte zde.

Kdo vlastní více nemovitostí v jednom kraji a nemá daň vyšší než 5 000 korun, najde v obálce jen jednu složenku, kde budou platby za všechny nemovitosti v kraji sečteny dohromady. Kdo vlastní nemovitosti na území různých krajů nebo platí daň vyšší než 5 000 korun, najde v téže obálce více složenek. Pokud chcete uhradit daň bezhotovostně, čvariabilní symbol bude vaše rodné číslo (IČ u právnické osoby).

Pokuty za pozdní zaplacení

Za pozdní zaplacení daně finanční úřad vyměřuje úrok z prodlení, a to za každý den prodlení. Počítá se z roční výše repo sazby České národní banky platné k prvnímu dni kalendářního pololetí, kdy k prodlení došlo, navýšené o 14 procentních bodů a rozpočítává se na dny. „Při zpoždění platby do čtyř pracovních dnů finanční úřad úrok z prodlení nevyměřuje. Při zpoždění o pět a více dnů se už ale úroku z prodlení nevyhnete, počítá se přitom od prvního dne prodlení, ne až od pátého. Pokud ale u jedné daně za jedno zdaňovací období nepřesáhne úrok z prodlení částku dvě stě korun, promíjí se,“ dodává Jindřich Vaněk.

Pro úplnost se patří dodat, že celý výnos daně z nemovitých věcí zůstává v městech a obcích, které je následně využívají na své financování.

Mzdová kalkulačka