Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ za rok 2018: Jak se počítá povinné pojistné?

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Bankovky
2
Fotogalerie

Pokud jste podnikali alespoň po část roku 2018, musíte mimo daňové přiznání vyplnit a odevzdat i přehledy o příjmech a výdajích za rok 2018. 

Základní termín pro doručení přehledů o příjmech a výdajích za rok 2018 na příslušnou zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení je do 2. května 2019. V případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se termín prodlužuje do 1. srpna 2019, v takovém případě je ale nutné příslušné instituce o této skutečnosti informovat ještě během základního termínu.

Jak se počítá pojistné?

Roční zdravotní pojištění i sociální pojištění se vypočítává z vyměřovacího základu, sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta a sazba sociálního pojištění 29,2 procenta. Od vypočteného ročního pojistného se odečtou zaplacené zálohy během roku 2018. Osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost musí vždy platit měsíční zálohy na zdravotním pojištění a sociálním pojištění. Pokud je vypočten nedoplatek, tak musí být uhrazen u zdravotního pojištění i sociálního pojištění do osmi dnů od odevzdání přehledu.

Příklad: Milionové příjmy

Podnikatelka Romana dosáhla za rok 2018 hrubého zisku 4 200 000 korun. Skutečný vyměřovací základ činí 2 100 000 korun (polovinu daňového základu). Zdravotní pojištění se bude tedy počítat z vyměřovacího základu 2 100 000 korun. U sociálního pojištění je stanoven maximální vyměřovací základ v částce 1 438 992 korun. Sociální pojištění se bude počítat z maximálního vyměřovacího základu 1 438 992 korun.

  • Roční zdravotní pojištění podnikatelky Romany činí tedy 283 500 korun (2 100 000 korun x 13,5 procenta).
  • Roční sociální pojištění podnikatelky Romany je 420 186 korun (1 438 992 korun x 29,2 procenta).

Příklad: Práce po část roku

Živnostník Radek vykonával samostatnou výdělečnou činnost šest měsíců v roce 2018. Hrubý zisk za těchto šest měsíců činí 356 400 korun. Skutečný vyměřovací základ je v částce 178 200 korun (356 400 korun x 50 procent) je vyšší než minimální vyměřovací základy pro platbu zdravotního pojištění a sociálního pojištění. V případě, že by byl skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ, tak by se zdravotní pojištění i sociální pojištění muselo platit při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

  • Minimální vyměřovací základ u zdravotního pojištění činí 14 989,50 koruny za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.
  • Minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění je 7 495 korun za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti.

Roční zdravotní pojištění živnostníka Radka je tedy 24 057 korun (178 200 korun x 13,5 procenta) a roční sociální pojištění 52 035 korun (178 200 korun x 29,2 procenta).

Neplnění povinnosti se prodraží

Osoby samostatně výdělečně činné neplnící si své zákonné povinnosti musí počítat se sankcemi, neodevzdání přehledů o příjmech a výdajích se prodraží. Například pokuta za neodevzdání přehledu o příjmech a výdajích příslušné zdravotní pojišťovně může činit až 50 000 korun.

V případě nedoručení přehledů o příjmech a výdajích je následně povinné pojistné vypočítáno z pravděpodobného pojistného, což není výhodné. Při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti musí být vždy placeno sociální pojištění i zdravotní pojištění a neodevzdáním přehledů o příjmech a výdajích nelze této povinnosti uniknout.