Podnikáte? Dnes je poslední den na podání přehledů OSVČ za loňský rok | e15.cz

Podnikáte? Dnes je poslední den na podání přehledů OSVČ za loňský rok

Aleš Pospíšil

Aleš Pospíšil

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Každá osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ), která v roce 2017 vykonávala samostatnou výdělečnou činnost, a to i po část roku, je povinna podat přehled o příjmech a výdajích příslušné okresní správě sociálního zabezpečení (OSSZ). Termín: středa 2. května.

Sotva jste odevzdali daňové přiznání, je tady další povinnost – přehled pro „sociálku“ a doplacení pojistného, pokud jste na zálohách odvedli méně, než ve skutečnosti máte platit. Termíny jsou následující:

  • do středy 2. května 2018 (nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za daný kalendářní rok),
  • pokud daňové přiznání zpracovává daňový poradce (a OSVČ tuto skutečnost oznámí příslušné OSSZ nejpozději do 30. dubna 2018), posunuje se termín podání přehledu na 1. srpna 2018,
  • v případě, že byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání, je OSVČ povinna podat přehled do jednoho měsíce po uplynutí stanovené lhůty,
  • v případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2018.

Přehled je možné podat elektronicky, prostřednictvím služby e-Podání nebo datové schránky. K dispozici interaktivní formulář, který funguje i jako kalkulačka a pomůže s výpočtem pojistného a záloh na pojistné.

Podat můžete i papírově, buď osobně nebo poštou (v tomto případě rozhoduje datum poštovního razítka, tj. datum odeslání). Pokud přehled nepodáte včas nebo vůbec, může vás to stát až 50 000 korun na pokutě.

Vznikne-li na základě podaného přehledu doplatek na pojistném, je třeba ho uhradit nejpozději do 8 dnů po dni, kdy byl podán přehled. Za den platby pojistného se považuje den jeho připsání na účet příslušné OSSZ nebo den zaplacení v hotovosti na pokladně OSSZ.

Na základě přehledu se stanoví výše záloh na pojistné na další kalendářní rok. Od měsíce, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, musí OSVČ platit zálohy na pojistné v nové výši. Za pozdní úhradu nebo za úhradu pojistného v nižší výši se platí penále. To činí 0,05 procenta dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh trvá.

Mzdová kalkulačka

Newslettery