Pracujícím seniorům může penzi vylepšit žádost o přepočet starobního důchodu | E15.cz

Pracujícím seniorům může penzi vylepšit žádost o přepočet starobního důchodu

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Dle statistik České správy sociálního zabezpečení zaslalo během prvních šesti měsíců tohoto roku více než 50 tisíc pracujících důchodců žádost o přepočet svého starobního důchodu, meziročně se tak jejich počet zvýšil o 7 procent. Dalších 108 000 žádosti o přepočet zaslali důchodci invalidní a ti, kteří pobírají důchod pozůstalostní.

„O navýšení starobního důchodu mohou pracující důchodci – zaměstnaní či podnikající, a to starobní, invalidní i pozůstalostní, žádat vždy po 360 odpracovaných dnech. Důležitou podmínkou je, že jde o výdělečnou činnost podléhající odvodům na důchodové pojištění,“ vysvětluje Jana Buraňová, tisková mluvčí České správy sociálního zabezpečení.

Za 360 odpracovaných dnů přitom náleží navýšení o 0,4 procenta výpočtového základu, tj. částky, z níž byl důchod původně vypočítán. „Nikoliv z aktuální výše důchodu, jak se někdy lidé domnívají,“ upozorňuje Buraňová.

Období 360 dnů, za které je možné si požádat o navýšení, nemusí být získáno v kuse. Sčítají se všechny odpracované úseky, bez ohledu na jejich délku. Do součtu se započítávají dny kalendářní, odečítají se však dny dočasné pracovní neschopnosti, ošetřování člena domácnosti, neplaceného volna a neomluvené absence.

Na zvýšení důchodu vzniká nárok ode dne následujícího po dni, kterým důchodce získal potřebný počet započitatelných dnů výdělečné činnosti.

Příklad (zdroj: ČSSZ): Důchodci byl od 1. 7. 2016 přiznán starobní důchod, který byl vyměřen z výpočtového základu 19 450 korun. Při pobírání důchodu pracuje nepřetržitě dosud a v tomto období nebyl nemocný a ani neměl jiné nezapočitatelné dny. Zvýšení důchodu mu bude náležet ode dne následujícího po dni, kdy získal 360 kalendářních dnů výdělečné činnosti, tj. od 26. 6. 2017. Pokud si požádá o zvýšení důchodu, bude mu od tohoto data zvýšen o 78 korun (0,4 procenta z výpočtového základu 19 450 korun).

Je nutné podat žádost

Přepočet důchodu není automatický, provádí se až na základě písemné žádosti důchodce. Tu je nutné podat na okresní správu sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště. Žádost je možné zaslat také přímo na ústředí České správy sociálního zabezpečení.

„Získání 360 dní výdělečné činnosti se prokazuje evidenčním listem důchodového pojištění, u osob samostatně výdělečně činných potvrzením příslušné okresní správy sociálního zabezpečení,“ uzavírá Buraňová.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka