Přihlásili jste se k paušální dani? Termín splatnosti se přiblížil

Daňové přiznání

Daňové přiznání Zdroj: Tomeš Michael

Živnostníci, kteří se přihlásili k tzv. paušální dani, mohli v lednu zrušit své trvalé příkazy na placení sociálního a zdravotního pojištění. Nyní se však blíží termín splatnosti částky 5 469 korun za paušální daň.

Vzhledem k rychlosti, s jakou se museli živnostníci k paušální dani přihlásit, mohli placení daně za leden spojit s únorovou platbou – pro tyto je pak splatná částka 10 938 korun – tedy dvakrát 5 469 korun.

Poslední úhrada za sociální pojištění tedy odešla nejpozději 31. prosince 2020 a za zdravotní pojištění 8. ledna 2021. Trvalé příkazy po těchto datech mohli živnostníci přihlášení k paušální dani zrušit a zřídit si jen jednu platbu.

 „Paušální daň je splatná vždy k 20. dni v měsíci, kromě prvního měsíce, kdy OSVČ do paušálního režimu vstoupil. Lednová platba se odkládá o jeden měsíc. Pokud OSVČ vstoupil do paušálního režimu v lednu 2021, splatnost první zálohy se posouvá na 22.2. 2021, 20.2. je totiž sobota,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group. Paušální daň za leden a únor tedy může živnostník zaplatit najednou. Částka tedy bude 10 938 korun. Od března pak musí platit 5 469 korun měsíčně.

„Správce daně vstup do paušálního režimu dal na vědomí jak zdravotní pojišťovně, tak správě sociálního zabezpečení, proto stačilo provést oznámení o vstupu do paušálního režimu jen finančnímu úřadu,“ dodává Jelínek.

Jestliže poplatník neprovede platby v daném termínu, bude se postupovat dle ustanovení daňového řádu. Správce daně může evidovat nedoplatek a předepsat úrok z prodlení.