Vychováváte dítě sami? Na jaké dávky máte nárok?

...

... Zdroj: Shutterstock.com

xx
Jak děti naučit hospodařit s penězi? Nejdříve jim pořiďte pokladničku.
Jak děti naučit hospodařit s penězi? Nejdříve jim pořiďte pokladničku.
4
Fotogalerie

Pokud jste matka samoživitelka, můžete stát požádat o různé sociální dávky. Bude ale samozřejmě záležet na tom, v jaké situaci a životní etapě se právě nacházíte.

Porodné

Začněme hned od začátku, tedy narozením dítěte. V tuto chvíli můžete žádat o porodné. Zda jej dostanete, se bude odvíjet podle toho, jaká byla vaše finanční situace před narozením dítěte.

Porodné se vyplácí na první a druhé dítě. Pokud váš příjem, popřípadě příjem celé rodiny, v kalendářním čtvrtletí předcházejícím narození dítěte byl nižší než 2,7násobek životního minima, můžete o tuto dávku požádat. Výše porodného je 13 tisíc korun na první dítě a 10 tisíc korun při narození dítěte druhého.

Peněžitá pomoc v mateřství

Pokud jste v uplynulých dvou letech před narozením dítěte odpracovala 270 dní, respektive jste byla nemocensky pojištěna a toto pojištění trvalo i v den nástupu na mateřskou nebo jste byla v ochranné lhůtě, máte nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Výše peněžité pomoci v mateřství činí za kalendářní den 70 % denního vyměřovacího základu.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek bude ženě vyplácen ode dne skončení nároku na PPM nebo ode dne porodu, jestliže na PPM nárok nebyl. Žena dostane na jedno dítě 220 tisíc korun, které si může rozvrhnout, jak potřebuje, jestliže měla nárok na PPM. Nejdéle ale po dobu čtyř let (do věku 4 let dítěte).

„Jestliže alespoň jednomu z rodičů v rodině lze stanovit k datu narození dítěte 70 % 30násobku denního vyměřovacího základu pro stanovení peněžité pomoci v mateřství, rodič si může volit výši a tím i délku pobírání rodičovského příspěvku. Maximální měsíční výše rodičovského příspěvku se stanoví ve vazbě na uvedený vyměřovací základ. Maximálně však výše rodičovského příspěvku může činit 11 500 Kč měsíčně,“ uvádí MPSV.

Pokud ale nelze vyměřovací základ stanovit, bude váš rodičovský příspěvek 7 600 korun do 9. měsíce věku a poté 3 800 korun do věku 4 let dítěte. Toto pravidlo by se ale v blízké době mělo zrušit.

Ošetřovné na dítě

Samoživitelka má nárok na ošetřovné na dítě ve věku do 10 let v případě, že dítě onemocní a nemůže být doma samo, jsou vyhlášeny například chřipkové prázdniny nebo je školské zařízení, které dítě navštěvuje zavřeno z jiného důvodu.

Ošetřovné je vypláceno po dobu devíti kalendářních dnů. U osamělého zaměstnance, který má v trvalé péči aspoň jedno dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, činí podpůrčí doba nejdéle 16 kalendářních dnů.                                  

Výše ošetřovného od prvního kalendářního dne činí 60 % redukovaného denního vyměřovacího základu za kalendářní den.

Přídavky na děti

Přídavek dostane žena na nezaopatřené dítě. Výše přídavku na dítě je zákonem stanovena za kalendářní měsíc pro rodiny (v našem případě matku samoživitelku) s příjmem do 2,4 násobku životního minima. Výše přídavku je stanovena pevně pro dítě dle dané věkové skupiny, ve které se nachází. Na dítě do 6 let je to 500 korun, od 6 do 15 let jde o 610 korun a od 15 do 26 let 700 korun.

Příspěvek na bydlení

Jestli má žena nárok na tento příspěvek, si spočítá tak, že od měsíčních nákladů na bydlení odečte 30 % čistého měsíčního příjmu, v Praze je to 35 %. Nárok se odvíjí od posledního čtvrtletí. Každé tři měsíce je třeba dokládat, kolik (a zda vůbec) bylo zaplaceno za náklady na bydlení.

Doplatek na bydlení

Jestliže nestačí ani příspěvek na bydlení, je třeba žádat o doplatek na bydlení. A to v případě jsou - li příjmy tak nízké, že ani při přičtení příspěvku na bydlení nezbývá na nájem. Výši doplatku stanovuje úřad práce tak, že po zaplacení odůvodněných nákladů na bydlení (nájmu a energií) musí člověku zůstat částka na živobytí.

Příspěvek na živobytí

Dalo by se říct, že tato dávka je pro nejchudší. Je poskytnuta, jestliže matce po zaplacení bydlení nezbývají žádné prostředky na obživu. Je poskytnuta, když osoba nebo rodina nemá dostatečné příjmy a jeho celkové sociální a majetkové poměry neumožní uspokojení základních životních potřeb ani na té nejnižší úrovni.

 Matka dále nemůže tuto situaci vyřešit sama, například vyděláním peněz, prodejem majetku, uplatněním jiných pohledávek. Výše příspěvku na živobytí se určuje jako rozdíl mezi částkou na živobytí jednotlivce nebo rodiny a jejich příjmem, od kterého se ale předem odečtou přiměřené náklady na bydlení.

Mimořádná okamžitá pomoc

Pokud se dostanete do velmi krizové situace, můžete zkusit požádat o tuto dávku. Úřad práce bude posuzovat vaše příjmy a majetek. Na mimořádnou okamžitou pomoc maminka dosáhne, pokud jde o zdraví (například nemá na léky), v případě živelné pohromy, kdy se ocitne bez peněz, bez střechy nad hlavou, atd., dále když přijde o doklady a nemá finance na vyřízení nových nebo nemá na zaplacení dokladů, které potřebuje pro nástup do zaměstnání.

Peníze mohou být použity na nejnutnější vybavení domácnosti jako je lednice, pračka, postele. Dávkou mohou být uhrazeny i výdaje spojené se vzděláním dítěte. Výše dávky se odvíjí od situace, kvůli které je poskytována.

Rozešli jste se s partnerem a chcete žádat o dávky?

Pokud se rozejdete s otcem svých dětí a chcete žádat o dávky, není to tak jednoduché. Pokud totiž je otec zapsaný v rodném listě dětí, automaticky je úřady bráno, že s vámi žije v jedné domácnosti. Vy proto musíte požádat příslušný úřad práce o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob. Budete muset prokázat, že otec s vámi nejméně 3 měsíce nežije.

„Úřad práce ČR může při rozhodování o dávce rozhodnout o vyloučení otce z okruhu společně posuzovaných osob. Je však nutné to podložit např. nájemní smlouvou či stanovením vyživovací povinnosti. Důkazním prostředkem může být i prokázání, že otec dítěte neuplatňoval daňové zvýhodnění – slevu  na dítě, kterou může uplatnit pouze rodič žijící s dítětem ve společné domácnosti. Konkrétní důkazní prostředky je vhodné konzultovat přímo s Úřadem práce ČR, podle místa trvalého bydliště, který žádost o dávku bude zpracovávat,“ vysvětluje Petr Sulek, vedoucí tiskového oddělení MPSV.