Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců | E15.cz

Zaměstnavatelé mohou žádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců

Cesta k úspěchu
Cesta k úspěchu
• 
ZDROJ: istock.com

Romana Rybová

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Pokud jste zaměstnavatelem, můžete od 1. listopadu Úřad práce ČR žádat o příspěvek na vzdělávání zaměstnanců. O příspěvek lze žádat v rámci III. výzvy v projektu „Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II“ (POVEZ II).

Projekt POVEZ II je Úřadem práce ČR realizován od 1. 12. 2015 do 30. 11. 2020. Pokud se do projektu přihlásíte, můžete získat finanční příspěvky na zlepšení odborných znalostí a dovedností vašich zaměstnanců. Pomůže i těm, kteří právě nastoupili a potřebují více času na zaučení. Zapojit se do něj mohou také osoby samostatně výdělečně činné, a to jak se zaměstnanci, tak i bez nich.

Podávání žádostí

Příjem žádostí probíhá elektronicky přes webové aplikace a formou kolových výzev se stanovenou výší alokace. Žadatel může v aktuální výzvě odeslat maximálně 5 žádostí v rámci celé České republiky. Úřad práce ČR má v rámci III. výzvy k dispozici celkem 1,5 mld. korun. Po vyčerpání této částky příjem žádostí ukončí.

„V rámci projektu POVEZ II podpoří ÚP ČR akreditované i neakreditované kurzy a odbornou jazykovou výuku v minimálním rozsahu 40 hodin na jednoho účastníka. Do vzdělávacích kurzů v rámci aktuální kolové výzvy mohou být zařazeny osoby, které dosud nebyly v projektu podpořeny, nebo lidé, kteří od začátku projektu absolvovali vzdělávání v součtu kratší než 40 hodin. Ve výjimečných případech je možné podpořit zájemce i v rozsahu nad 40 hodin. Takové rozhodnutí je pak plně v kompetenci příslušného pracoviště Úřadu práce ČR. Při posuzování žádostí ÚP ČR zohledňuje, jestli poskytnutá podpora pomůže zlepšit situaci na konkrétním trhu práce nebo zda bude mít vzdělávání pozitivní dopad na podnik i samotného zaměstnance. Příspěvek na vzdělávací aktivitu může dosáhnout až 85 procent skutečně vynaložených nákladů,“ vysvětluje Kateřina Beránková, tisková mluvčí ÚP ČR.

Autor: Romana Rybová

Mzdová kalkulačka