Odvzdušnění topení: Postup, jak odvzdušnit radiátor krok za krokem

Odvzdušnění topení: Na zachycení vody se používá hadr nebo miska

Odvzdušnění topení: Na zachycení vody se používá hadr nebo miska Zdroj: Profimedia

Ačkoli nyní se v souvislosti s topením řeší především vysoké ceny energií, ani letos byste neměli zapomenout na pravidelnou údržbu radiátorů. Ta spočívá především ve správném odvzdušnění, tedy odstranění nežádoucího vzduchu z otopné soustavy. 

Co to je odvzdušnění radiátorů?

Odvzdušňování je třeba pravidelně provádět všude tam, kde se k ohřevu radiátorů využívá teplá voda proudící v potrubí. Samotné odvzdušnění spočívá v odstranění vzduchové bubliny, která se někdy vytvoří v otopné soustavě a následně zabraňuje průchodu horké vody. Právě její správná cirkulace je klíčová pro bezproblémový provoz a funkci radiátorů.

Proč odvzdušnit radiátor?

Pokud dojde k vytvoření vzduchové bubliny, zpravidla se z topení začnou ozývat nejrůznější zvuky, případně radiátor rovnou přestane topit. Může se objevit jev, kdy je spodní část radiátoru teplá, horní ovšem zůstává zcela studená. Odvzdušnění je v takovém případě prvním krokem k vyřešení závady. Pokud by nezabralo, je namístě zavolat odborníka.

Jak často radiátory odvzdušňovat? 

Názory odborníků se v tomto ohledu poněkud různí. Obecně ale platí, že je vhodné odvzdušnit topení a zkontrolovat tlak v otopné soustavě vždy na začátku topné sezóny. Potom nezapomeňte pravidelně kontrolovat, jestli vaše topení funguje, jak má. V opačném případě proveďte opětovné odvzdušnění. Můžeme říct, že čím starší otopnou soustavu máte, tím častěji to bude potřeba. Pokud by se vám ovšem zdálo, že odvzdušňujete příliš často, raději nechte topení zkontrolovat odborníkem.

Co je potřeba k odvzdušnění topení?

Při odvzdušňování topení se neobejdete bez pár základních pomůcek. Všechny si je připravte ještě předtím, než se do celého procesu pustíte. Budete potřebovat: 

  • odvzdušňovací klíč, případně malý šroubovák (nástroj je třeba vybírat podle typu ventilu, například k povolení ventilu u moderních radiátorů nepotřebujete žádné pomůcky)
  • misku nebo kbelík na zachycení vody
  • hadry, kterými ochráníte stěnu za radiátorem, případně i podlahu

Postup pro odvzdušnění krok za krokem

Hlavním cílem celého procesu je přirozeně odstranit vzduch ze soustavy. Konkrétní postupy se ale mohou mírně lišit. Zatímco někdo doporučuje vždy zastavit oběhová čerpadla a vypnout kotel, jinde tento krok vyžadován není. Především u moderních otopných systémů je proto vhodné sledovat doporučení uvedená výrobcem.

1. Opatrně povolte ventil

Pomocí klíče, šroubováku nebo jen vlastní rukou povolte ventil, který zpravidla najdete v horní části radiátoru. Ventil povolujte proti směru hodinových ručiček, mělo by vám stačit maximálně půl otáčky. Raději ventil nepovolujte víc, aby proud vody vytékající z radiátoru nebyl příliš silný. Nezapomeňte chránit podlahu a stěny pomocí misky a hadru.

2. Nechte ventil otevřený, dokud nezačne vytékat voda

Po otevření ventilu začne z radiátoru unikat nejprve vzduch. Počkejte, až bude všechen venku a začne vytékat jen voda bez bublin. V tuto chvíli by v otopné soustavě neměly být žádné vzduchové bubliny, které by bránily proudění horké vody.

3. Utáhněte ventil 

Posledním krokem celého procesu je opětovné utažení ventilu. Dejte si jen pozor na přílišné dotažení, abyste nestrhli závit. Pokud jste na začátku zastavovali oběhové čerpadlo a vypínali kotel, teď můžete obojí zase zapnout. Následně zkontrolujte tlak vody v okruhu a vyzkoušejte, jestli topení v pořádku funguje. Pokud by problém přetrvával, můžete celý proces ještě jednou zopakovat. V případě závažnějšího problému se raději obraťte na odborníka. 

Odvzdušnění topení v paneláku a v rodinném domě

Postup odvzdušňování se v jednotlivých budovách mírně liší. Pokud obýváte místnosti v jednom patře a současně na svých radiátorech najdete odvzdušňovací ventily, můžete postupovat podle výše uvedeného návodu. 

V panelových domech se ovšem často využívá takzvané centrální vytápění. V takovém případě se odvzdušňovací ventily zpravidla přidávají pouze na radiátory v nejvyšších patrech. Pro odvzdušnění je třeba zapnout všechny radiátory na nejvyšší hodnotu. Tím se přebytečný vzduch dostane do nejvyššího patra, kde už je možné provést klasické odvzdušnění.  

Konkrétní postup je třeba dodržet i v případě odvzdušňování topení ve vícepatrovém rodinném domě. Vždy je vhodné začít od nejníže položených radiátorů, tedy odvzdušnit nejprve celé spodní patro a až potom pokračovat výš.

Video placeholde
Drahé energie a zastropování cen • Videohub
 

Specifické druhy topení a jejich odvzdušnění

Výše uvedený postup lze aplikovat na odvzdušnění celé řady běžných radiátorů. V mnoha domácnostech najdeme ovšem i modely, které se svou konstrukcí, principem fungování, a tedy i způsobem odvzdušnění liší.

Druh radiátoruZpůsob odvzdušnění
Radiátor bez odvzdušňovacího ventiluS tímto typem radiátorů se mohou setkat především obyvatelé panelových domů s centrálním vytápěním, kteří neobývají nejvyšší patra. Odvzdušňování potom probíhá ve spolupráci s dalšími obyvateli domu.
Radiátor s automatickým odvzdušňovacím ventilemNěkteré radiátory mohou být vybaveny automatickým odvzdušňovacím ventilem, který pomocí plováku hlídá vznik vzduchových bublin a v případě potřeby automaticky spustí odvzdušňovací proces.
Teplovodní podlahové topeníV podlahovém topení se zpravidla využívají dva ventily – jeden je umístěný na kotli, další na rozvaděči. Při odvzdušňování a doplňování vody do systému je třeba nejprve uzavřít všechny okruhy topení. Na napouštěcí a vypouštěcí kohout vrchního tělesa následně připojte hadici, k odvodu přebytečné kapaliny poslouží hadice připojená ke spodnímu tělesu. Následně můžete začít s postupným odvzdušněním jednotlivých okruhů. Do okruhu vždy pusťte vodu a počkejte, až ze spodního tělesa začne odtékat proud vody bez jakýchkoli vzduchových bublin.