Komunální volby 2022: Termín, kandidáti a volební systém. Česko v září volí nové zastupitele

Komunální volby proběhnou v září 2022 (ilustrační foto)

Komunální volby proběhnou v září 2022 (ilustrační foto) Zdroj: Profimedia.cz

Letos na podzim se budou tradičně po čtyřech letech konat komunální volby, tedy volby zástupců do menších a malých celků územní samosprávy, to znamená do zastupitelstev obcí, měst či městských obvodů. Letošní termín pro komunální volby připadá na 23. a 24. září 2022.

Komunální volby se v Česku konají každé čtyři roky a samotný systém voleb není tak jednoduchý jako u ostatních voleb. Deník E15 tak připravil přehledně souhrn informací o komunálních volbách 2022.

Co jsou to komunální volby

V komunálních volbách se volí zástupci na nejnižší územně samosprávní úrovni. To znamená, že si Češi volí na čtyři roky nové zastupitele na radnicích a magistrátech, a tím pádem i nové starosty. Někdy se jim také říká volby do obecního zastupitelstva. Nové vedení si přirozeně zvolí také Praha. Paralelně s komunálními volbami proběhne také první kolo voleb do Senátu.

Volby do Senátu 2022: Vše, co potřebujete vědět >>>

Termín voleb: Kdy budou komunální volby

Podle zákona vyhlašuje komunální volby prezident republiky, tedy Miloš Zeman, nejpozději devadesát dní před jejich konáním. Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24. září. První kolo voleb do Senátu proběhné ve stejném termínu, druhé kolo bude o týden později.

Tak jako všechny ostatní, i  komunální volby se konají v pátek a v sobotu, voliči budou moci hlasovat ve do volebních místnostech v následujících časech:

Termín pro komunální volby 2022
DatumDenČas
23. září 2022pátek14:00-22:00
24. září 2022sobota8:00-14:00

Kandidátky pro komunální volby 2022

Do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nejpozději v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných podmínek mohou do obecních zastupitelstev kandidovat i občané států Evropské unie. 

Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musejí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů. Přehledy všech kandidátů pro jednotlivé obce najdete na stránce volby.cz.

Ze statistik pro letošní komunální volby vyplývá několik zajímavých údajů. Dvě třetiny kandidátů jsou muži. Nejvíce zastoupená věková skupina je ve věku 45-49 let (17,1 %). Mezi kandidáty nechybí ani senioři a seniorky ve věku nad 90 let. Více se dozvíte v infografice:

Komunální volby v Praze

Nové zastupitelstvo si volí samozřejmě i obyvatelé Prahy. Komunální volby 2022 v Praze ukáží, zda svou pozici obhájí současný pražský primátor Zdeněk Hřib. Od roku 2018 vládne na pražském magistrátu koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil. Přečtěte si, kdo patří mezi nejvážnější kandidáty na post primátora hlavního města Prahy.

Video placeholde
Komunální volby 2022: Koho volit v Praze? • Videohub

Komunální volby 2022 v Praze >>>

Volební průzkumy pro komunální volby v největších městech ČR

Průzkumy ilustrují šance volebních stran a jednotlivách kandidátů na úspěch v komunálních volbách. Volební potenciál nám říká, kolik hlasů by daná strana získala, pokud by jí volil každý, kdo ji zvažuje. Více se dočtete v článku na téma prezidentských voleb, který se zároveň zabývá i obecnou metodikou volebních průzkumů.

Křížkování místo kroužkování

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u těch ostatních. Místo kroužkování se totiž křížkuje

 • Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran.
 • Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí.
 • Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty.
 • Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva.
 • Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.
 • Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.
 • Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný. 
Možné varianty volby
StranaVolič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl.
KandidátiVolič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel.  
KombinaceVolič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral, tak o tyto hlasy přijde.

 

VIDEO: Průvodce komunálními volbami

Video placeholde

Průvodce komunálními volbami • Videohub

Volební systém: Mandáty a jejich rozdělení

Ani samotné rozdělení hlasů není tak jednoduché:

 • Sčítají se nejprve hlasy, které dostaly jednotlivé strany spolu s hlasy, které získali jednotliví kandidáti.
 • Ty strany, které nezískaly alespoň pět procent hlasů, jsou vyřazeny. 
 • Stanovenou hranici musejí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud tak nenastane.
 • Stejně tak se hranice snižuje, pokud není obsazena minimálně polovina mandátů. 

Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá poměrný volební systém, upravená D’Hondtova metoda.

Nakonec se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. V tuto chvíli hrají roli preferenční hlasy. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů na kandidáta.

Získá-li jeden kandidát o alespoň deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů.

Jak volit v komunálních volbách

Jak již bylo uvedeno, v těchto volbách se nekroužkuje, ale volič používá křížky. Křížků jednotlivým kandidátům může rozdat maximálně tolik, kolik je v obecním zastupitelstvu křesel. Křížkovat může i celou stranu. Volit může tradičně pouze občan České republiky starší osmnácti let. 

Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Od volební komise volič obdrží obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí a vloží do šedé úřední obálky.

Pokud volič zároveň volí i v senátních volbách, lístek se jménem senátora dává do žluté obálky. Volební lístky pro komunální a senátní volby nesmí být společně v jedné obálce. Obálky se pak házejí před komisí do zapečetěné volební urny. 

Jak volit: Návod pro komunální volby >>>

Volební místnosti: Kde volit v komunálních volbách

Na rozdíl od aktuálních senátních senátních voleb, kde volí občané mající trvalé bydliště v rámci 27 volebních obvodů, v komunálních volbách mohou své zastupitele volit všichni zletilí občané Česka. Volební mapa Česka je rozdělena na volební okrsky. K hlasování slouží volební místnosti, kde voliči do volební urny vhodí volební lístek. Voliči musí hlasovat ve volebním okrsku, kde mají trvalé bydliště.

Voličský průkaz a komunální volby

Jelikož komunální volby nepřipouští hlasování v okrsku, v rámci něhož občan nemá trvalé bydliště, voličský průkaz se pro tyto komunální volby nevydává. Umožňují jej senátní volby, avšak jen za určitých podmínek. Podrobnosti v článku:

Voličský průkaz: Jak a kdy o něj žádat >>>

Volební komise pro komunální volby

Úkolem okrskové volební komise je dohlížet nad hlasováním voličů a poté sčítat odevzdané hlasy. Člen komise musí splňovat několik podmínek. Například musí mu být alespoň 18 let, musí být svéprávný, nepředstavovat hrozbu pro ostatní (nebýt infekčně nemocný) a nesmí být současně kandidátem v dané oblasti.

Musí se také jednat o občana České republiky. V komunálních volbách musí mít člen komise současně i trvalý pobyt na území ČR, případně přechodný pobyt, jedná-li se o občana jiného členského státu EU.

Volební účast v komunálních volbách

Volební účast pro komunální volby konané v roce 2022 činila 45,30 procent. Podobných hodnot dosahovala volební účast i v minulosti. Větší zájem projevují voliči v Česku jen o volby do poslanecké sněmovny a prezidentské volby.

Výsledky voleb 2022

v Česku jsou již známy konečné výsledky komunálních voleb v ČR 2022 se dozvíte na stránce: 

Výsledky komunálních voleb 2022 >>>