Komunální volby 2022 v Praze: Kandidátky, lídři stran a volební místnosti v hlavním městě

Komunální volby: Praha zvolí nové zastupitelstvo

Komunální volby: Praha zvolí nové zastupitelstvo Zdroj: E15 Michael Tomeš

Praha se chystá na blížící se volby do zastupitelstva. Funkci primátora obhajuje Zdeněk Hřib (Piráti). Jak vypadají kandidátky jednotlivých stran? Kdy se konají volby? Jak funguje volební systém a jak volit?

Komunální volby se jinak nazývají volby do zastupitelstev obcí. Volí se v nich zástupci na nejnižší územně samosprávné úrovni. To znamená, že si Češi volí na čtyři roky nové zastupitele na radnicích a magistrátech, a tím pádem i nové starosty.

Praha si tak letos po čtyřech letech opět zvolí primátora. Paralelně s komunálními volbami se koná i první kolo voleb do Senátu.

Termín: Kdy se budou v Praze konat komunální volby v roce 2022

Podle zákona vyhlásil i tentokrát komunální volby prezident republiky, tedy Miloš Zeman. Letošní komunální volby se budou konat 23. a 24. září. První kolo voleb do Senátu proběhne ve stejném termínu. Druhé bude následovat o týden později.

Tak jako všichni ostatní, budou i Pražané volit zastupitele v pátek a v sobotu. Přesné termíny voleb jsou:

Termín pro volby 2022
23. zářípátek14:00 - 22:00
24. zářísobota8:00 - 14:00

 

Kandidátky: Praha zná kandidáty do zastupitelstva

Obecně platí, že do obecního zastupitelstva může kandidovat každý občan ČR, kterému je nejpozději v den voleb 18 let a má ke dni voleb v obci trvalé bydliště. Za stejných podmínek mohou do obecních zastupitelstev kandidovat občané států Evropské unie.

Kandidáty mohou nominovat i politické strany nebo mohou kandidovat nezávisle. Musejí však odevzdat petici podepsanou občany dané obce. Počet podpisů je stanoven podle toho, kolik je v obci voličů.

Kompletní kandidátky již zveřejnil server volby.cz. Prohlédněte si, jací kandidáti kandidují v jednotlivých částech Prahy podle abecedního seznamu nebo spíše podle pozice kandidáta na kandidátní listině.

PŘEHLEDNĚ: Volby do Senátu 2022 >>>

Lídři stran a hnutí – kandidáti na primátora Prahy

Server E15 připravil speciál představující nejvážnější kandidáty na funkci primátora hlavního města Prahy. O funkci se ucházejí například:

 • Anna Šabatová (Solidarita – koalice ČSSD, Zelených, Budoucnosti a Idealistů)
 • Bohuslav Svoboda (SPOLU – koalice ODS, KDU-ČSL a TOP 09)
 • Jan Čižinský (Praha sobě)
 • Patrik Nacher (ANO)
 • Petr Hlaváček (STAN)
 • Zdeněk Hřib (Pirátská strana)

Zastupitelé se střetli v debatě na E15. Přečtěte si, o čem se diskutovalo. Více o jednotlivých lídrech se dozvíte v článku:

Víme také, jací kandidáti aspirují na tuto funkci v Brně.

Volební témata v Praze: Podle čeho volit?

Podívali jsme se také na aktuální volební témata, kterými se jednotlivé strany a kandidáti snaží oslovit své voliče. Hodně se například mluví o započaté stavbě linky metra D, zároveň se však řeší i linka metra S anebo linka O. Strany čelí také výzvě v podoě nedostatku městských bytů a výši nájemného anebo nedostatku parkovacích míst. Více se dočtete v článku:

Volební průzkumy pro komunální volby v Praze

Jak bude volit Praha? Průzkumy ilustrují šance volebních stran a jednotlivách kandidátů na úspěch v komunálních volbách. Volební potenciál nám říká, kolik hlasů by daná strana získala, pokud by jí volil každý, kdo ji zvažuje. Více se dočtete v článku na téma prezidentských voleb, který se zároveň zabývá i obecnou metodikou volebních průzkumů.

Videoprůvodce: Komunální volby 2022 Komunální volby: Praha zvolí nové zastupitelstvoKomunální volby: Praha zvolí nové zastupitelstvo|E15 Michael Tomeš

Volební systém a mandáty

Volební systém pro komunální volby je poněkud složitější než u ostatních voleb. Místo kroužkování se totiž křížkuje

 • Volební systém umožňuje rozdělit hlasy mezi kandidáty z více stran.
 • Volič může zakřížkovat buď celou stranu, nebo pouze jednotlivé kandidáty z různých stran podle svých osobních preferencí. Zakřížkovat tedy může současně nejen stranu, ale i kandidáty.
 • Křížků může rozdat tolik, kolik je členů zastupitelstva.
 • Pokud volič zakřížkuje stranu a k tomu kandidáty z jiné strany, odečítá se počet hlasů daný jiným kandidátům od celkového počtu mandátů. Tento zbylý počet hlasů získá zakřížkovaná strana.
 • Pokud volič přidělí křížek volební straně a zároveň kandidátům stejné strany, hlas je platný pouze pro volební stranu, pro vybrané kandidáty se křížky nepočítají.
 • Pokud volič rozdá více křížků, než je členů v zastupitelstvu, je volební lístek pro komunální volby neplatný.

 

Možné varianty volby
StranaVolič křížkem označí čtverec vedle názvu strany na hlasovacím lístku, pro kterou se rozhodl.  
KandidátiVolič pomocí křížků vedle jmen vybere tolik kandidátů, kolik má zastupitelstvo křesel.  
KombinaceVolič vybere jednu stranu a následně například čtyři kandidáty jiných stran. Strana, kterou vybral, tak o tyto hlasy přijde.

Ani samotné rozdělení hlasů není tak jednoduché:

 • Sčítají se nejprve hlasy, které dostaly jednotlivé strany, spolu s hlasy, jež získali jednotliví kandidáti. Ty strany, které nezískaly alespoň pět procent hlasů, jsou vyřazeny. 
 • Stanovenou hranici musejí překročit alespoň dvě strany. Pokud se tak nestane, snižuje se hranice, dokud se tak nestane. Stejně tak se hranice snižuje, pokud není obsazena minimálně polovina mandátů. 

Pro přepočet hlasů v komunálních volbách se využívá poměrný volební systém, upravená D’Hondtova metoda

Nakonec se určí, kdo získá mandáty v zastupitelstvu. V tuto chvíli hrají roli preferenční hlasy. Celkový počet hlasů se vydělí počtem kandidátů, což je průměrný počet hlasů na kandidáta.

Získá-li jeden kandidát alespoň o deset procent více preferenčních hlasů, než je průměr, dostává se na první místo. Pokud je takových kandidátů více, rozhoduje v pořadí počet preferenčních hlasů.

Jak volit: Kompletní návod  pro komunální volby >>>

Volební místnosti v Praze a jak volit

Aby občan České republiky mohl odvolit, musí s sebou do volební místnosti  přinést občanský průkaz nebo cestovní pas. Adresa volební místnosti je uvedena na obálkách s volebními lístky, které občanům přijdou poštou.

Pokud volič lístky nemá, dostane je přímo ve volební místnosti. Seznam a adresy volebních místností jsou uvedeny také na speciálním portálu IPR Praha. Adresa volební místnosti se zobrazí po zadání adresy voliče.

Od volební komise volič obdrží obálku, popřípadě náhradní volební lístek. Za plentou pak lístek vyplní podle svých preferencí a vloží do úřední obálky. Následně ho hodí před komisí do zapečetěné urny.

Voličský průkaz a volby mimo trvalé bydliště

Pokud volič nemá v Praze trvalé bydliště, nemůže v ní volit pomocí voličského průkazu. Pravidla pro komunální volby to zakazují. Voličský průkaz však nejspíše mnoho voličů použije pro prezidentské volby. Ve volbách do Senátu ho lze použít jen za určitých podmínek: 

Voličský průkaz: Jak a kdy o něj žádat >>>

Volební účast v Praze a v ČR

Volební účast pro komunální volbyv roce 2022 činila v Praze 43,91 procenta. Celorepubliková volební účast byla pak 45,3 procenta. Komunální volby patří v Česku k těm populárnějším. Větší zájem projevují voliči jen o parlamentní a prezidentské volby.

Výsledky voleb v Praze a v ČR

Výsledky komunálních voleb pro Prahu budou známé po sečtení hlasů. Kompletní výsledky pro všechny obce v Česku, včetně Prahy naleznete na stránce:

Výsledky komunálních voleb 2022 >>>