Prezidentské volby 2023: Kandidáti, průzkumy, termín, komise, systém | E15.cz

Prezidentské volby přehledně: kdy se budou konat a kdo může kandidovat

Příští volby prezidenta České republiky se budou konat v roce 2023.
Příští volby prezidenta České republiky se budou konat v roce 2023.
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

čer

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Příští volba prezidenta republiky se bude konat v roce 2023, tedy pět let od té předešlé. Přesný termín vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před volbami. První přímá volba prezidenta se uskutečnila v roce 2013 a další v roce 2018. V obou případech byl zvolen stávající prezident Miloš Zeman. Potřetí v řadě už zvolen být nemůže. V předchozích dobách volil prezidenta v nepřímé volbě parlament. 

Samotná volba prezidenta může být jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v případě, že v prvním kole získá jeden z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se ještě nestalo. Pak se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. I prezidentské volby probíhají tradičně dva dny, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. 

Co potřebujete o prezidentských volbách 2023 vědět:

Termín prezidentských voleb

Přesný termín voleb v roce 2023 zatím není znám. Druhé kolo se však musí konat nejpozději třicet dnů před skončením prezidentského mandátu. Miloši Zemanovi končí mandát 7. března 2023. První kolo se navíc nemůže konat dříve než šedesát dnů před skončením prezidentského mandátu. To je přesně 7. ledna 2023. Prezidentská kampaň tak bude vrcholit koncem roku 2022. 

Nejdřívější termín voleb: První kolo: 13. a 14. ledna 2023, Druhé kolo: 27. a 28. ledna 2023

Nejpozdější termín voleb: První kolo: 20. a 21. ledna 2023, Druhé kolo: 3. a 4. února 2023

Kdo může volit

Volit může občan České republiky starší osmnácti let. 

Volební systém

Prezidentské volby jsou dvoukolové, popřípadě jednokolové, pokud kandidát získal v prvním kole prezidentských voleb více než padesát procent hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent hlasů, koná se druhé kolo prezidentských voleb, a to za čtrnáct dní od prvního kola. Druhého kola se účastní pouze dva nejlepší kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Kandidát, který ve druhém kole získá více hlasů, se stává příštím prezidentem. 

Jestliže před druhým kolem voleb kandidát kandidaturu vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

Předvolební průzkumy v Česku:

Předvolební průzkumy v Česku

Voličský průkaz

O voličský průkaz šlo v minulosti zažádat i pro prezidentské volby, a tak lze předpokládat, že ani v roce 2023 tomu nebude jinak. Žádost o voličský průkaz se týkala obou kol prezidentských voleb, a tak volič nemusel žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chtěl hlasovat jinde pouze ve druhém kole, byly příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty. Průkaz lze využít jak v Česku, tak v zahraničí. 

Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta písemně nebo osobně. Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek v 16:00 hodin. Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu do 16:00 hodin.

Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou. Písemně nebo osobně může zažádat kdokoli, kdo má právo volit. Žádost se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště. 

Při osobní žádosti je důležité nezapomenout doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Zaslaná písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče.

Volební komise

Počet členů v komisi určuje vždy starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. Pokud je v dané oblasti voličů více než 300, musí být členů komise minimálně pět. Pokud je počet voličů nižší než 300, mohou být v komisi pouze čtyři členové. V komisi je vždy předseda, místopředseda a další členové komise. Předseda také získává nejvyšší odměnu. 

Podle zákona může být členem volební komise občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na našem území. Další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v tuzemsku, v případě státního příslušníka jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt. Člen komise musí být plnoletý a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva –⁠ například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. Logické je, že člen komise nesmí být zároveň kandidujícím.

Mandát a pravomoci prezidenta 

Prezident se volí na pět let. Volí si ho občané České republiky a je hlavou státu. Z výkonu funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu, do roku 2013 skládal slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný útvar Policie ČR.

Hlavní funkcí prezidenta je reprezentace země navenek i ve vnitřních vztazích, z hlediska protokolu jde o prvního ústavního činitele.

Volební lístky

Volební lístky obdrží všichni voliči na území Česka na adresu svého trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží volební lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Volební lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.

Kandidáti na prezidenta

Kandidovat může každý občan České republiky, kterému je nejméně čtyřicet let a není nesvéprávný. Zároveň musí sesbírat alespoň padesát tisíc ověřených podpisů od občanů České republiky, nebo získat podporu od dvaceti poslanců, anebo od deseti senátorů. Kandidátní listina se musí odevzdat na ministerstvo vnitra 66 dnů před volbami. Podrobný přehled všech kandidátů a potenciálních zájemců připravujeme.

Volební průzkumy 

První průzkumy týkající se prezidentských voleb 2023 se už začínají objevovat. Reflektují ovšem pouze momentální náladu ve společnosti, která se bude měnit s blížícími se volbami a s ohlašováním kandidatur na prezidenta. Výsledky průzkumů jsou tak spíše informační, nelze předpokládat, že by dokázaly nějak předpovědět vítěze. Důležitější jsou pro samotné kandidáty. 

Minulé volby

Minulé prezidentské volby se konaly v lednu roku 2018. První kolo voleb se uskutečnilo 12. a 13. ledna a z devíti kandidátů do druhého kola postoupil dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole, které se uskutečnilo za 14 dní, tedy  26. a 27. ledna, pak o 152 184 hlasů zvítězil Zeman. Své druhé funkční období zahájil 8. března 2018 složením prezidentského slibu. Volební účast v prvním kole byla 61,92 procenta, ve druhém 66,60 procenta.

Předchozí prezidenti 

Od doby vzniku samostatného státu se v Česku a Československu vystřídalo jedenáct prezidentů. Prvním byl Tomáš Garrigue Masaryk označovaný také „tatíček národa“. Prvním prezidentem samostatné České republiky se stal Václav Havel, v roce 2003 ho vystřídal Václav Klaus, který byl v úřadu dvě volební období. Zatím poslední hlavou státu je současný prezident Miloš Zeman. Ten byl jako první český prezident zvolen přímou volbou, a to hned dvakrát.

Dosavadní prezidenti:

1. Tomáš Garrigue Masaryk – ve funkci od 14. 11. 1918 do 14. 12. 1935

2. Edvard Beneš – ve funkci od 18. 12. 1935 do 5. 10. 1938

3. Emil Hácha – ve funkci od 30. 11. 1938 do 14. 3. 1939

4. Edvard Beneš – ve funkci od 21. 7. 1940 do 7. 6. 1948

5. Klement Gottwald – ve funkci od 14. 6. 1948 do 14. 3 1953

6. Antonín Zápotocký – ve funkci od 15. 6. 1948 do 21. 3. 1953

7. Antonín Novotný – ve funkci od 19. 11. 1957 do 22. 3. 1968

8. Ludvík Svoboda – ve funkci od 30. 3. 1968 do 28. 5. 1975

9. Gustav Husák – ve funkci od 29. 5. 1975 do 10. 12. 1989

10. Václav Havel – ve funkci od 29. 12. 1989 do 20. 7. 1992 a od 2. 2. 1993 do 2. 2. 2003

11. Václav Klaus – ve funkci od 7. 3. 2003 do 7. 3. 2013

12. Miloš Zeman – ve funkci od 8. 3. 2013 do současnosti

Autor: čer

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video