Prezidentské volby 2023 v ČR: Termín, systém, kandidáti, průzkumy | E15.cz

Prezidentské volby 2023: Termín, kandidáti, aktuální průzkumy a volební systém

Prezidentské volby 2023
Prezidentské volby 2023
• 
ZDROJ: Profimedia.cz

čer, jon, swp

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Příští volba prezidenta republiky se bude konat v lednu 2023. Aktuální průzkumy naznačují, že volby budou napínavé. Deník E15 připravil medailonky kandidátů. Jaké mají šance na zvolení? Jak si zařídit voličský průkaz? Jak funguje volební systém pro prezidentské volby v Česku? Jaká bývá volební účast? Kdo byli předchozí prezidenti? Jak dopadly minulé volby? Čtěte níže. 

Co potřebujete o prezidentských volbách 2023 vědět:

Termín prezidentských voleb 2023

Přesný termín vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před volbami. První přímá volba prezidenta se uskutečnila v roce 2013 a další v roce 2018. V obou případech byl zvolen stávající prezident Miloš Zeman. V předchozích letech volil prezidenta v nepřímé volbě parlament. 

Samotná volba prezidenta může být jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v případě, že v prvním kole získá jeden z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se ještě nestalo. Pak se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. I prezidentské volby probíhají tradičně dva dny, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. 

Termín pro první kolo prezidentských voleb:

 • 13. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00
 • 14. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00

Termín pro druhé kolo prezidentských voleb:

 • 27. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00
 • 28. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00

Termín oznámil 27. června předseda Senátu Miloš Vystrčil. Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu tak, aby se případné druhé kolo konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Miloši Zemanovi 8. března 2023.

Kdo může volit

Volit prezidenta může každý občan České republiky starší osmnácti let. 

Kandidáti na prezidenta 2023

Kandidovat může každý občan České republiky, kterému je nejméně čtyřicet let a není nesvéprávný. Zároveň musí sesbírat alespoň padesát tisíc ověřených podpisů od občanů České republiky, nebo získat podporu od dvaceti poslanců, anebo od deseti senátorů. Kandidátní listina se musí odevzdat na ministerstvo vnitra 66 dnů před volbami.

Deník E15 připravil podrobné medailonky následujících kandidátů:

Jméno kandidáta Povolání
Andrej Babiš poslanec a předseda hnutí ANO
Jaroslav Bašta poslanec SPD
Pavel Fischer senátor
Marek Hilšer senátor
Danuše Nerudová ekonomka
Petr Pavel generál ve výslužbě
Denisa Rohanová prezidentka ČAP
Josef Středula předseda ČMKOS
Tomáš Zima lékař

Podrobný přehled všech kandidátů i potenciálních zájemců najdete v našem článku:

Kandidáti pro prezidentské volby 2023 >>>

Volební průzkumy 

Volební průzkumy týkající se prezidentských voleb 2023 vycházejí každý měsíc. Reflektují momentální náladu ve společnosti, která se mění s blížícími se volbami. Vedle preferencí je třeba sledovat volební potenciál, který napovídá, kolik by daný kandidát získal hlasů, pokud by oslovil všechny voliče, pro něž by byl přijatelný.

Mezi favority pro prezidentské volby 2023 patří generál ve výslužbě Petr Pavel, bývalý premiér ČR Andrej Babiš, který se o své kandidatuře rozhodne až na poslední chvíli. Na třetím místě se v průzkumech často umisťuje Danuše Nerudová. Na základě průzkumů vypisují sázkaři aktuální kurzy prezidentských kandidátů.

Aktuální volební průzkumy: Výsledky a metodika >>>

Kurzy sázkařů na prezidentské kandidáty >>> 

Volební systém

Prezidentské volby jsou dvoukolové, popřípadě jednokolové, pokud kandidát získal v prvním kole prezidentských voleb více než padesát procent hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent hlasů, koná se druhé kolo prezidentských voleb, a to za čtrnáct dnů od prvního kola. Druhého kola se účastní pouze dva nejlepší kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Kandidát, který ve druhém kole získá více hlasů, se stává příštím prezidentem. 

Jestliže kandidát před druhým kolem voleb kandidaturu vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě.

Prezidentské volby - videoprůvodce

Video se připravuje ...
Průvodce prezidentskými volbami

Voličský průkaz

Možnost hlasování na voličský průkaz v prezidentských volbách 2023 mohou opět využít všichni, kdo plánují volit mimo trvalé bydliště. Žádost o voličský průkaz se týká obou kol prezidentských voleb, a tak volič nemusí žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chce hlasovat pouze ve druhém kole, jsou příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty. Průkaz lze využít jak v Česku, tak v zahraničí. 

Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta písemně, osobně nebo elektronicky:

 • Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek 6. ledna v 16:00 hodin.
 • Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu do 16:00 hodin.
 • Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou. Přečtěte si, jak založit datovou schránku.

Žádat o voličský průkaz může kdokoli, kdo má právo volit. Žádost se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště.

Při osobní žádosti je důležité nezapomenout doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Zaslaná písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče, využít lze například síť Czech pointů.

Voličský průkaz: Platnost pro volby, kdy a jak o něj žádat >>>

Volební komise

Počet členů v komisi určuje vždy starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. Pokud je v dané oblasti více než 300 voličů, musí být členů komise minimálně pět. Pokud je počet voličů nižší počet než 300, mohou být v komisi pouze čtyři členové. V komisi je vždy předseda, místopředseda a další členové. Předseda také získává nejvyšší odměnu. 

Podle zákona může být členem volební komise občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na území ČR. Další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v tuzemsku, v případě státního příslušníka jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt. Člen komise musí být plnoletý a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva –⁠ například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. Logické je, že člen komise nesmí být zároveň kandidujícím.

Mandát a pravomoci prezidenta 

Prezident se volí na pět let. Volí jej občané České republiky a je hlavou státu. Z výkonu funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu, do roku 2013 skládal slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný útvar Policie ČR. Hlavní funkcí prezidenta je reprezentace země navenek i ve vnitřních vztazích, z hlediska protokolu jde o prvního ústavního činitele. Mezi jeho pravomoci patří:

 • Jmenuje soudce Ústavního soudu včetně předsedy a místopředsedy.
 • Jmenuje předsedu a nejvyššího předsedu Nejvyššího soudu.
 • Jmenuje členy České národní banky (ČNB).
 • Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Národního kontrolního úřadu (NKÚ).
 • Podepisuje zákony a může je parlamentu vrátit, pokud se nejedná o zákon ústavní.
 • Může udělovat amnestie.
 • Jmenuje a odvolává členy vlády a přijímá demise vlády a jejích členů.
 • Svolává zasedání Poslanecké sněmovny a může ji rozpustit

Volební lístky

Volební lístky obdrží všichni voliči na území Česka na adresu místa trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží volební lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Volební lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta.

Prezidentské volby 2018 - výsledky

Minulé prezidentské volby se konaly v lednu 2018. První kolo se uskutečnilo 12. a 13. ledna a z devíti kandidátů do druhého kola postoupil dosavadní prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš. Ve druhém kole, které se uskutečnilo za 14 dní, tedy  26. a 27. ledna, o 152 184 hlasů zvítězil Miloš Zeman.

Své druhé funkční období zahájil Miloš Zeman 8. března 2018 složením prezidentského slibu.

Volební účast

Společně s volbami do Poslanecké sněmovny patří prezidentské volby mezi českými voliči k těm, o něž projevují největší zájem. Minulé prezidentské volby v roce 2018 měly volební účast v prvním kole 61,92 procenta, ve druhém 66,60 procenta.

Předchozí prezidenti 

Od doby vzniku samostatného státu se v Česku a Československu vystřídalo jedenáct prezidentů. Prvním byl Tomáš Garrigue Masaryk označovaný také „tatíček národa“.

Prvním prezidentem samostatné České republiky se stal Václav Havel, v roce 2003 ho vystřídal Václav Klaus, který byl v úřadu dvě volební období. Zatím poslední hlavou státu je současný prezident Miloš Zeman. Jako první český prezident byl zvolen přímou volbou, a to dvakrát.

Dosavadní prezidenti:

Jméno
Nástup do funkce Odchod z funkce
Tomáš Garrigue Masaryk 14. 11. 1918 14. 12. 1935
Edvard Beneš 18. 12. 1935 5. 10. 1938
Emil Hácha 30. 11. 1938 14. 3. 1939
Edvard Beneš (část v exilu) 21. 7. 1940 7. 6. 1948
Klement Gottwald 14. 6. 1948 14. 3. 1953
Antonín Zápotocký 21. 3. 1953 13. 11. 1957
Antonín Novotný 19. 11. 1957 22. 3. 1968
Ludvík Svoboda 30. 3. 1968 28. 5. 1975
Gustav Husák 29. 5. 1975 10. 12. 1989
Václav Havel (prez. ČSFR) 29. 12. 1989 20. 7. 1992
Václav Havel (prez. ČR) 2. 2. 1993 2. 2. 2003
Václav Klaus 7. 3. 2003  7. 3. 2013
Miloš Zeman 8. 3. 2013 ve funkci
Autor: čer, jon, swp

S předplatným můžete mít i tento exkluzivní obsah

Volba prezidenta

Termín voleb a volební systém

Prezidentské volby proběhnou v lednu. Souhrnný článek o systému prezidentských voleb, mandátu prezidenta a přesném termínu konání prvního a druhého kola najdete na stránkách E15.cz zaměřujícím se na prezidentské volby 2023.

Kandidáti na prezidenta

Podívejte se na souhrnný přehled všech kandidátů na prezidenta. Pak vás bude zajímat obecný článek Prezidentští kandidáti 2023, jenž pokrývá všechny oznámené kandidáty. Zajímají vás názory, volební programy a okolnosti kandidatury jednotlivých uchazečů o Hrad? Deník E15 vypracoval podrobné medailónky následujících prezidentských kandidátů:

Andrej Babiš | Pavel Fischer | Marek Hilšer | Danuše Nerudová | Petr Pavel | Josef Středula | Tomáš Zima | Jaroslav Bašta | Denisa Rohanová

Volební průzkumy a sázkové kurzy

Na stránkách webu E15.cz naleznete také pravidelně aktualizované volební průzkumy a preference jednotlivých kandidátů. Podívejte se i na průběžné kurzy sázkových kanceláří pro prezidentské kandidáty.

Voličský průkaz

Pokud se chystáte volit mimo trvalé bydliště, nezapomeňte si vyřídit volební průkaz. Na stránkách E15.cz se dočtete, kdy a jak o voličský průkaz žádat, ale i co k voličskému průkazu potřebujete, nebo kdy vám přijde na adresu vašeho přechodného bydliště.

Jak volit

Jak správně volit, aby byl váš hlas ve volbě prezidenta 2023 platný? Jak zjistíte, kde máte volit? Kdo může volit? Kde naleznete vaší volební místnost a kde leží váš volební okrsek? Jak použít volební lístky při volbě prezidenta? Co s sebou ve volební místnosti potřebujete? Kdy je hlasovací lístek neplatný? Jak se stát členem volební komise? Přečtěte si náš návod jak volit prezidenta 2023.

Volební účast

Prezidentské volby patří v Česku k těm nejpopulárnějším. Na E15.cz najdete srovnání historické volební účasti nejen pro prezidentské volby.

Hlavní zprávy

Nejčtenější

Video

Newslettery