Prezidentské volby 2023: Termíny, čas, kandidáti, výsledky a volební systém

Prezidentské volby 2023

Prezidentské volby 2023 Zdroj: Profimedia.cz

Kdy a v jaký přesný čas se konají české prezidentské volby 2023? Kdy se koná druhé kolo a kdo postoupil? Kdy a kde se otevírají volební místnosti? Jak volit, aby hlas nepropadl? Jak vypadaji volební průzkumy? Přečtěte si profily kandidátů. Koho z nich volit? Jaké mají kandidáti šance na zvolení? Jak si zařídit voličský průkaz? Jak funguje volební systém pro prezidentské volby v Česku? Jaká bývá volební účast? Kdy budou výsledky voleb? Kdy televize vysílá prezidentské debaty? Čtěte níže. 

Co potřebujete o prezidentských volbách 2023 vědět:

Prezidentské volby 2023: Aktuální ONLINE zprávy >>>

Termín a čas prezidentských voleb 2023

Přesný termín vyhlašuje předseda Senátu nejpozději devadesát dnů před volbami. První přímá volba prezidenta se uskutečnila v roce 2013 a další v roce 2018. V obou případech byl zvolen stávající prezident Miloš Zeman. V předchozích letech volil prezidenta v nepřímé volbě parlament. 

Termín pro první kolo prezidentských voleb:

 • 13. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00
 • 14. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00

Druhé kolo: Kdy se koná a kdo v něm kandiduje?

Samotná volba prezidenta může být jednokolová nebo dvoukolová. Jednokolová je v případě, že v prvním kole získá jeden z kandidátů více než padesát procent hlasů, což se dosud v historii ČR nestalo. I v roce 2023 se koná druhé kolo, ve kterém soupeří dva nejlepší kandidáti z prvního kola. Kandidáty jsou Petr Pavel a Andrej Babiš. Jeden z nich se na pět let stane příštím českým prezidentem a v úřadu nahradí Miloše Zemana.

Jaká je otevírací doba místností a přesný čas, kdy můžete jít volit? I prezidentské volby probíhají tradičně dva dny, a to v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 8 hodin do 14 hodin. 

Termín pro druhé kolo prezidentských voleb:

 • 27. ledna 2023, pátek, 14:00 - 22:00
 • 28. ledna 2023, sobota, 8:00 - 14:00

Termín oznámil 27. června předseda Senátu Miloš Vystrčil. Volbu prezidenta vyhlašuje předseda Senátu tak, aby se případné druhé kolo konalo nejpozději 30 dnů před uplynutím volebního období úřadujícího prezidenta. To skončí Miloši Zemanovi 8. března 2023.

Mapa voleb 2023: Jak se volilo v obcích >>>

Kdo může volit

Volit prezidenta může každý občan České republiky starší osmnácti let. 

Kandidáti na prezidenta 2023

Kandidovat může každý občan České republiky, kterému je nejméně čtyřicet let a není nesvéprávný. Zároveň musí sesbírat alespoň padesát tisíc ověřených podpisů od občanů České republiky, nebo získat podporu od dvaceti poslanců, anebo od deseti senátorů. Kandidátní listina musí být odevzdána na ministerstvo vnitra 66 dnů před volbami.

Kandidátů na prezidenta je v roce 2023 celkem osm. Josef Středula z voleb na posledních chvíli odstoupil, Nejvyšší správní soud zamítl kandidatury Karla Janečka, Denisy Rohanové a Tomáše Březiny pro nedostatek podpisů.

Volební programy a profily kandidátů, kteří postoupili do 2. kola:

Připravili jsme pro vás podrobné profily a rozbor názorů, výroků a osobností obou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby v roce 2023. K dispozici je vám i srovnávací článek, který shrnuje, v čem se Andrej Babiš s Petrem Pavlem shoduje a v čem se naopak kandidáti rozcházejí. Porovnali jsme také zkušenosti, kauzy a kariéry obou kandidátů.

Jméno kandidátaPovolání
Andrej Babišposlanec a předseda hnutí ANO
Petr Pavelgenerál ve výslužbě

Volební programy a profily kandidátů z 1. kola:

Deník E15 připravil podrobný souhrn názorů a volebních programů všech kandidátů, kteří se zúčastnili prvního kola. Článek zobrazíte rozkliknutím jména daného kandidáta:

Jméno kandidátaPovolání
Jaroslav Baštaposlanec SPD
Karel Divišpodnikatel v IT
Pavel Fischersenátor
Marek Hilšersenátor
Danuše Nerudováekonomka
Tomáš Zimalékař
Josef Středula (ODSTOUPIL)předseda ČMKOS

 Stručnější profily jednotlivých kandidátů naleznete v našem článku:

Kandidáti pro prezidentské volby 2023 >>>

Volební kalkulačka: Koho volit? Názory kandidátů

Kandidáti na prezidenta 2023 se podělili se čtenáři deníku E15 prostřednictvím ankety o své názory, preference a priority. Přečtěte si, v čem se shodují anebo naopak rozcházejí dosavadní favorité prezidentských voleb Petr Pavel, Danuše Nerudová a ostatní kandidáti.

Zjistěte jejich názory na českou vládu, pomoc Ukrajině, aktuální inflaci nebo energetickou krizi. Kdo z nich by zvyšoval daně? Mělo by Česko přijmout euro? Co si myslí o Green Dealu? Jak by vybírali osobnosti do rady ČNB a koho by jmenovali do Ústavního soudu? S rozhodováním koho volit vám pomůže naše názorová volební kalkulačka:

Volební průzkumy 

Volební průzkumy týkající se prezidentských voleb 2023 vycházejí každý měsíc. Reflektují momentální náladu ve společnosti, která se mění s blížícími se volbami. Vedle preferencí je třeba sledovat volební potenciál, který napovídá, kolik by daný kandidát získal hlasů, pokud by oslovil všechny voliče, pro něž by byl přijatelný.

Mezi favority pro české prezidentské volby 2023 byl od začátku generál ve výslužbě Petr Pavel i bývalý premiér ČR Andrej Babiš, kteří postoupili do druhého kola. Na základě průzkumů vypisují sázkaři aktuální kurzy prezidentských kandidátů.

Aktuální volební průzkumy: Výsledky a metodika >>>

Kurzy sázkařů na prezidentské kandidáty >>> 

Debaty kandidátů na prezidenta 2023: TV program

České prezidentské volby budou v roce 2023 podle všeho napínavé, debaty kandidátů na prezidenta hrají velkou roli. Andrej Babiš většinu z nich před prvním kole vynechal, ale už se nechal slyšet, že se na televizních obrazovkách s Petrem Pavlem před druhým kolem opět střetne. Debaty se konaly na ČT, CNN Prima News a TV Nova. Podrobný televizní program debat kandidátů naleznete v článku:

Volební spoty 2023: Koho volit?

Prezidentští kandidáti lákají voliče i prostřednictvím reklam. Podívejte se na volební spoty všech osmi kandidátů na post prezidenta České republiky. „Se mnou se na Pražský hrad vrátí důstojnost, aktivita a ochota poslouchat a pomáhat ostatním,“ říká například Pavel Fischer. „Dnes hrozí bída a politici mluví o válce. Takovou budoucnost nepřipustím,“ varuje Jaroslav Bašta. „Konečně prezident, kterého můžete mít rádi a věřit mu,“ uvádí Karel Diviš na konci volebního spotu. 

Volební systém

Prezidentské volby jsou dvoukolové, popřípadě jednokolové, pokud kandidát získal v prvním kole prezidentských voleb více než padesát procent hlasů. Pokud ani jeden z kandidátů nezíská více než padesát procent hlasů, koná se druhé kolo prezidentských voleb, a to za čtrnáct dnů od prvního kola. Bude tomu tak i v roce 2023.

Druhého kola se účastní pouze dva nejlepší kandidáti, kteří v prvním kole získali nejvíce hlasů. Kandidát, který ve druhém kole získá více hlasů, se stává příštím prezidentem. Dnes už je jasné, že to bude buď Andrej Babiš anebo Petr Pavel.

Jestliže kandidát před druhým kolem voleb kandidaturu vzdá, pozbude práva být volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb umístil na třetím místě. To je v tomto případě Danuše Nerudová.

Prezidentské volby - videoprůvodce

Video placeholde

Průvodce prezidentskými volbami • videohub

Voličský průkaz

Možnost hlasování na voličský průkaz v prezidentských volbách 2023 mohou opět využít všichni, kdo plánují volit mimo trvalé bydliště. Žádost o voličský průkaz se může týkat i obou kol prezidentských voleb, volič nemusí žádat o průkaz dvakrát. V případě, že chce hlasovat pouze ve druhém kole, jsou příslušné lhůty týkající se žádosti o voličský průkaz o týden posunuty. Průkaz lze využít jak v Česku, tak v zahraničí. 

Požádat o voličský průkaz může volič ode dne vyhlášení volby prezidenta písemně, osobně nebo elektronicky:

 • Písemná žádost musí být doručena nejpozději sedm dnů přede dnem voleb, to znamená týden před volbami v pátek 20. ledna v 16:00 hodin.
 • Osobně je možné o voličský průkaz požádat nejpozději dva dny přede dnem voleb, to znamená ve středu 25. ledna do 16:00 hodin.
 • Elektronicky může zažádat o voličský průkaz pouze člověk, který disponuje datovou schránkou. Přečtěte si, jak založit datovou schránku.

Žádat o voličský průkaz může kdokoli, kdo má právo volit. Žádost se podává na zastupitelském úřadě, u kterého je volič veden ve zvláštním seznamu voličů, nebo na úřadě v místě bydliště.

Při osobní žádosti je důležité nezapomenout doklad totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Zaslaná písemná žádost musí obsahovat úředně ověřený podpis voliče, využít lze například síť Czech pointů.

Voličský průkaz: Platnost pro volby, kdy a jak o něj žádat >>>

Volební komise

Počet členů v komisi určuje vždy starosta s přihlédnutím k počtu voličů ve volebním okrsku. Pokud je v dané oblasti více než 300 voličů, musí být členů komise minimálně pět. Pokud je počet voličů nižší počet než 300, mohou být v komisi pouze čtyři členové. V komisi je vždy předseda, místopředseda a další členové. Předseda také získává nejvyšší odměnu. 

Podle zákona může být členem volební komise občan České republiky nebo jiného státu, který má právo volit na území ČR. Další podmínkou je přihlášení k trvalému pobytu v tuzemsku, v případě státního příslušníka jiného členského státu EU stačí i registrovaný přechodný pobyt.

Člen komise musí být plnoletý a nesmí u něj nastat překážka výkonu volebního práva –⁠ například omezení svéprávnosti nebo výkon trestu odnětí svobody. Logické je, že člen komise nesmí být zároveň kandidujícím.

Mandát a pravomoci prezidenta 

Prezident se volí na pět let. Volí jej občané České republiky a je hlavou státu. Z výkonu funkce není odpovědný s výjimkou velezrady a hrubého porušení Ústavy nebo jiné součásti ústavního pořádku. Prezident se ujímá úřadu složením slibu do rukou předsedy Senátu, do roku 2013 skládal slib do rukou předsedy Poslanecké sněmovny.

Výkon pravomocí, protokolární povinnosti a další funkce spojené s osobou prezidenta zajišťuje Kancelář prezidenta republiky, jeho ochranu má na starosti specializovaný útvar Policie ČR. Hlavní funkcí prezidenta je reprezentace země navenek i ve vnitřních vztazích, z hlediska protokolu jde o prvního ústavního činitele. Mezi jeho pravomoci patří:

 • Jmenuje soudce Ústavního soudu včetně předsedy a místopředsedy.
 • Jmenuje předsedu a nejvyššího předsedu Nejvyššího soudu.
 • Jmenuje členy České národní banky (ČNB).
 • Jmenuje prezidenta a viceprezidenta Národního kontrolního úřadu (NKÚ).
 • Podepisuje zákony a může je parlamentu vrátit, pokud se nejedná o zákon ústavní.
 • Může udělovat amnestie.
 • Jmenuje a odvolává členy vlády a přijímá demise vlády a jejích členů.
 • Svolává zasedání Poslanecké sněmovny a může ji rozpustit

Volební místnosti a kde volit?

Při prezidentských volbách platí za jeden volební obvod celé území Česka. Voliči hlasují ve volebních okrscích, které byly rozčleněny za účelem praktické realizace voleb. Pro každý okrsek je vyhrazena jedna volební místnost, na kterou připadá zhruba tisícovka voličů. Za stanovení volebních okrsků jsou v obcích a městech zodpovědní starostové.

Kde volit? Adresu volební místnosti zveřejní starosta obvyklým způsobem - vývěskou na obecním úřadu, webové stránce obce apod. Stane se tak nejpozději 15 dnů před začátkem voleb. V zahraničí zjistíte informace o místě a době konání voleb od zastupitelských úřadů Česka. Adresa volební místnosti bývá rovněž vyznačena i přímo na obálkách s volebními lístky, které volič obdrží poštou na adrese svého trvalého bydliště.

Volební lístky: Jak volit?

Volební lístky obdrží všichni voliči na území Česka na adresu místa trvalého pobytu nejpozději tři dny přede dnem prvního kola volby. Voliči v zahraničí obdrží volební lístky pro obě kola volby až ve volební místnosti u příslušného zastupitelského úřadu ČR. Voliči v druhém kole lístky poštou neobdrží, vyzvednou si je až přímo ve volební místnosti.

Volební lístky pro volbu prezidenta republiky jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo kandidáta. Projděte si náš návod, jak volit prezidenta:

Výsledky voleb

První kolo prezidentských voleb se konalo v pátek 13. a v sobotu 14. ledna. Do druhého kola postoupil bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš opírající svou kandidaturu o hlasy poslanců ANO a generál ve výslužbě Petr Pavel, který pro svou kandidaturu nasbíral podpisy občanů.

Druhé kolo se konalo v pátek 27. a v sobotu 28. ledna. Volby skončily v sobotu ve 14:00. Výsledky druhého kola byly oznámeny v sobotu v pozdní odpoledne. Petr Pavel je nový prezident Česka

Volební mapa: Jak se volilo u vás v obci? >>>

VIDEO: Kandidáti na prezidenta 2023

Video placeholde
Osmička prezidentských kandidátů na prezidenta • Videohub

Volební účast

Společně s volbami do Poslanecké sněmovny patří prezidentské volby mezi českými voliči k těm, o něž projevují největší zájem. Minulé prezidentské volby v roce 2018 měly volební účast v prvním kole 61,92 procenta, ve druhém 66,60 procenta. V roce 2023 se volební účast vyšplhala v prvním kole na 68,24 procent, což představuje nový rekord.

Předchozí prezidenti 

Od doby vzniku samostatného státu se v Česku a Československu vystřídalo jedenáct prezidentů. Prvním byl Tomáš Garrigue Masaryk označovaný také „tatíček národa“.

Prvním prezidentem samostatné České republiky se stal Václav Havel, v roce 2003 ho vystřídal Václav Klaus, který byl v úřadu dvě volební období. Zatím poslední hlavou státu je současný prezident Miloš Zeman. Jako první český prezident byl zvolen přímou volbou, a to dvakrát. Kdo vyhraje české prezidentské volby v roce 2023 se dozvíme s největší pravděpodobností v sobotu 28. ledna.

Dosavadní prezidenti:

Jméno
Nástup do funkceOdchod z funkce
Tomáš Garrigue Masaryk14. 11. 191814. 12. 1935
Edvard Beneš18. 12. 19355. 10. 1938
Emil Hácha30. 11. 193814. 3. 1939
Edvard Beneš (část v exilu)21. 7. 19407. 6. 1948
Klement Gottwald14. 6. 194814. 3. 1953
Antonín Zápotocký21. 3. 195313. 11. 1957
Antonín Novotný19. 11. 195722. 3. 1968
Ludvík Svoboda30. 3. 196828. 5. 1975
Gustav Husák29. 5. 197510. 12. 1989
Václav Havel (prez. ČSFR)29. 12. 198920. 7. 1992
Václav Havel (prez. ČR)2. 2. 19932. 2. 2003
Václav Klaus7. 3. 2003 7. 3. 2013
Miloš Zeman8. 3. 2013ve funkci

Volby 2024

Eurovolby | Senátní volby | Krajské volby