Aktuální volební průzkumy: Jak agentury zpracovávají výsledky?

Oficiální zahájení předvolební kampaně hnutí ANO

Oficiální zahájení předvolební kampaně hnutí ANO Zdroj: E15 Michael Tomeš

Média se už několik měsíců plní průzkumy, které ukazují volební preference. Na podzim, konkrétně 8. a 9. října, se totiž budou konat volby do Poslanecké sněmovny. Průzkumům, které sledují, kdo by letos mohl vyhrát volby, se věnují agentury jako Data Collect, Kantar CZ, Median nebo STEM. O první příčku u většiny průzkumů v tuto chvíli bojují koalice Pirátů a STAN, koalice SPOLU a hnutí ANO. 

K čemu předvolební průzkumy slouží? Nejčastěji ukazují, jaká je momentální nálada ve společnosti. Ukazují to, jak by se voliči rozhodli v daný moment, popřípadě jakou stranu v danou chvíli preferují. „Cílem průběžně prováděných a zveřejňovaných průzkumů je sledování politických preferencí občanů i společnosti jako celku a jejich změn v čase. Každý takový průzkum je jakýmsi jednorázovým otiskem aktuální situace,“ vysvětlil pro deník E15 analytik z Kantar CZ Pavel Ranocha. 

Průzkumy se podle něho pár měsíců před volbami rozhodně nedají považovat za predikci výsledků voleb. „Neobhajitelné je to zejména proto, že v modelu nejsou a nemohou být zahrnuty efekty událostí, které teprve budou následovat,“ doplňuje. Podle něj tak komplexnější obrázek udává až monitoring a analýza středně až dlouhodobého vývoje volebních preferencí

„Nejpřesnější výsledek by měl být u toho výzkumného šetření, které je nejblíže samotným volbám. Není naší ambicí předpovídat budoucnost. Popisujeme současné rozložení sil a voličských nálad,“ vysvětluje Michal Ševera z agentury Data Collect. 

Také letos se volebním průzkumům věnuje několik agentur. Mezi relevantní patří Data Collect, Kantar CZ, Median nebo STEM. Redakce E15 tak připravila přehled aktuálních výzkumů.

Vývoj volebních preferencí

Volební preference:

Složte si koalici

Jako základ je brán volební model Mandáty.cz, výpočet provedl Michal Škop.

Data Collect

„Pracujeme s náhodným výběrem respondentů. Každý občan ČR má tedy stejnou šanci, že bude výzkumem osloven a může své názory vyjádřit. Lidská společnost je však organismus, u kterého může docházet v případě silných podnětů k rychlým přesunům priorit,“ popisuje pro deník E15 Michal Ševera z Data Collect.

Mladé voliče ve věku 18 až 29 let podle modelů Data Collectu oslovují především Piráti. Naopak hnutí ANO preferují voliči ve věku nad šedesát let. Voliči ANO mají také podle volebních průzkumů velké zastoupení mezi občany se základním a středoškolským vzděláním bez maturity. Naopak u lidí s vysokoškolským vzděláním bodují především strany, jako jsou ODS, STAN a Piráti. 

V průzkumech získává poměrně vysoký počet hlasů nové politické hnutí Přísaha, které mnohdy preferuje více než pět procent lidí, což je hranice, která je při volbách nutná pro získání křesel v Poslanecké sněmovně. Strana Přísaha Roberta Šlachty, bývalého ředitele Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu, přetahuje voliče zejména z hnutí ANO. Stejně tak z ANO přetahují voliče Piráti nebo STAN. Lidé, kteří nevolili v roce 2017, preferují strany TOP 09, Piráty, uskupení Trikolóra či stranu Svobodní a soukromníci. 

Kantar CZ

Volební preference zkoumá i výzkum agentury Kantar CZ, který se koná každý měsíc v rámci projektu Trendy Česko. Dotazník obsahuje i otázky, které zkoumají volební preference a názory respondentů na aktuální politická témata a odhodlání jít k volbám

„Jak v roce 2013, tak v roce 2017 jsme se s volebními modely dostali nejblíže k reálnému výsledku voleb. V roce 2013 průměrná chyba našeho modelu dosáhla 1,4 procentního bodu, v roce 2017 jsme ji dokázali stlačit až na 1,1 procentního bodu, což považujeme za velmi solidní výsledek,“ napsal deníku E15 analytik  Kantaru Ranocha. 

Nejsilnější voličské jádro podle Kantaru má hnutí ANO, u kterého většina podporovatelů neuvažuje o žádné jiné politické straně. Voličská jádra ale podle Kantaru posilují i u jiných stran, například u ODS, Pirátů, STAN nebo TOP 09. 

Volební komise: Jak se stát jejím členem? >>>

Pokud by se v září konaly volby, vyhrálo by je podle Kantaru hnutí ANO se ziskem 24,5 procenta hlasů. Koalice SPOLU jí stíhá s 23 procenty, zatímco Piráti a STAN by se umístili až třetí se ziskem 20,5 procent. S jasnou převahou by nyní ANO vyhrálo i ve chvíli, kdy by jednotlivé strany kandidovaly samostatně.

Median

Další agentura, která se věnuje předvolebním průzkumům, se jmenuje Median. Ta sleduje podporu politických stran průběžně. Výsledky jejich průzkumů zahrnují volební modely, informace o deklarované volební účasti, vývoj podpory stran, pevnost volebních přesvědčení, volební potenciál a jádra stran.

Voličský průkaz: Jak ho získat? >>>

Sběr dat provádí Median v terénu, osobním dotazováním školenými tazateli v domácnostech. Respondenty společnost vybírá na základě kvót v náhodně vybraných oblastech ČR. Vzorek se skládá z populace 18+ z hlediska sociodemografických znaků i dalších ukazatelů ovlivňujících volební preferenci dotazovaného.

STEM

Průzkum volebních preferencí a volební modely vytváří i neziskový ústav STEM. Ten ve svých výstupech používá především stranické preference a volební model. Stranické preference jsou podle STEMu nejúplnějším obrazem politických nálad ve společnosti. Ukazují, jaký procentuální podíl z celé populace dává přednost jednotlivým stranám, jak velký podíl lidí je nerozhodnutých a jak velký podíl lidí není schopen nebo ochoten uvést preferenci žádné strany. Volební model zase používá aktuální výzkum jako základ pro odhad hypotetického volebního výsledku v době měření.

 

Video placeholde
Termín voleb 2021 • Videohub

Vyznat se v předvolebních výzkumech nemusí být právě jednoduché. Pomůže tak znát základní pojmy, které se k výzkumům pojí: 

Volební preference

Pokud průzkum zkoumá volební preference, zjišťuje, která politická strana je nejoblíbenější. Volební preference ukazují rozložení politických sympatií celého souboru dotázaných – tedy i u lidí, kteří ještě nejsou rozhodnutí, nechtějí k volbám jít nebo vůbec nechtějí sdělovat své preference. Důležité ale je, že volební preference neodpovídají výsledkům voleb. Preference pro jednotlivé strany jsou tak zpravidla nižší než vlastní volební výsledky, o kterých rozhodují pouze účastníci voleb

Volební potenciál

Ukazuje, kolik procent by strana mohla získat, pokud by získala všechny voliče, kteří o ní uvažují. Odpovědi dotazovaných mohou obsahovat i více stran, proto bývá součet hlasů vyšší než sto procent. 

Volební model

Ukazuje nejpřesnější odhad, jak by volby mohly dopadnout. Počítá s preferencemi těch, kteří jsou zcela rozhodnuti jít k volbám. Proto ale není jednoduché jej sestavit. Je totiž poměrně obtížné odhadnout, kdo se voleb skutečně zúčastní. Není jasné, zda bude motivace voličů stejná jako v uplynulých letech, nebo zda se do výsledku jejich volby promítnou emoce na poslední chvíli.