Udržitelnost je změna a změna znamená příležitost

Zdroj: Raiffeisenbank a.s.

Důraz na udržitelné chování firem získává konkrétní obrysy v podobě ESG reportů. Udržitelnost ale není jen o datech, je to rámec prostupující všechny části každé firmy, její kultury a řízení. Jaké změny přináší a jak je uchopit?

V Raiffeisenbank věříme, že dříve nebo později se udržitelnost stane přirozenou a nedílnou součástí každého businessu, a my chceme být přitom. Proto se na tyto procesy snažíme neustále upozorňovat a své zkušenosti předáváme dále svým firemním klientům. Usilujeme tak o naplnění všech tří pilířů v oblasti ESG, tedy environmentálního, sociálního a odpovědného řízení a správy společnosti.

V environmentální oblasti se v Raiffeisenbank soustředíme zejména na financování projektů a investic do obnovitelných zdrojů energie. Klientům nabízíme financování inovací, které vedle vyšší produkce přinášejí i snižování emisí CO₂. Inovativní projekty našich klientů jsou velmi různorodé a vedle typických příkladů zaměřených na obnovitelné zdroje energie (v čele s instalací fotovoltaických elektráren nebo zvýšením energetické účinnosti budov) přicházejí naši klienti s naprosto jedinečnými nápady, jako například s využitím recyklovaných plastů, udržitelného lesnictví a zemědělství, úspory spotřeby vody nebo zpracováním a znovuvyužitím odpadů. Vedle toho také již několik let poskytujeme poradenství v oblasti udržitelnosti těm, kteří jsou teprve na začátku a svoji cestu hledají.

V dnešní době je potřeba podpořit klienty napříč trhem – bez ohledu na jejich velikost – v jejich postupné transformaci. Ta umožní růst jejich konkurenceschopnosti a tím i transformaci české ekonomiky jako celku.

V Raiffeisenbank však o udržitelnosti jen nemluvíme, my ji chceme i od sebe.

Z pohledu vlastních enviromentálních dopadů se zabýváme měřením vlastních emisí skleníkových plynů a pracujeme na jejich snižování, zlepšujeme podmínky pro třídění odpadu a jeho využívání, např. přechodem na karty z recyklovaného plastu. Zároveň také digitalizujeme své služby, takže se zbavujeme zbytečného papírováni, cestování za klienty nebo na naše pobočky, a snižujeme svoji energetickou náročnost.

S udržitelností pomáháme také našim retailovým klientům. I pro ně banka nabízí produkty a služby podporující například zvyšování energetické efektivnosti bydlení, přechod na obnovitelné zdroje energie nebo zelené hypotéky určené na nákup nebo výstavbu nemovitostí, kterou jsou energeticky účinné. Vedle toho nabízíme čtyři různé udržitelné fondy, které jsou bez vstupních i výstupních poplatků. Klienti – investoři tím mohou podpořit takové společnosti, které zajímá, co se stane poté, když obchod proběhne. Toto nákupní chování totiž ovlivňuje společnost právě i z ekologického, sociálního i ekonomického pohledu.

V sociální oblasti se Raiffeisenbank mimo jiné zaměřujeme na vzdělání, konkrétně finanční gramotnost dětí a mládeže v projektu Zlatka.in, rovné odměňování nebo diverzitu.  

Že bere Raiffeisenbank udržitelnost vážně, potvrzuje také emisí dluhopisů v celkové výši 850 milionů EUR. Prostředky získané těmito dluhopisy se zavazujeme investovat výhradně do projektů a firem, které přispívají k vylepšení environmentální nebo sociální oblasti.

„Udržitelnost je u většiny firem stále spíše strašák, za kterým se skrývají dodatečné náklady na povinný reporting. Proto jsme si dali za cíl věnovat se mentoringu firem a aktivnímu sdílení našeho know how. Chceme tak našim klientům umožnit pochopit příležitosti, které v sobě udržitelnost ukrývá a ze kterých jejich firma může profitovat. Financování udržitelnosti je pro nás přirozenou součástí dlouhodobého vztahu s klientem. Proto je pro nás klíčové provést klienty touto změnou a umožnit jim najít potenciál, díky kterému jejich byznys vzroste,“ říká Kateřina Špániková, ředitelka oddělení pro ESG a podpůrné projekty v Raiffeisenbank.

Kateřina Špániková vede v Raiffeisenbank tým zaměřený na financování a poradenství v oblasti ESG pro korporátní bankovnictví. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze. Před příchodem do Raiffeisenbank působila v PwC Česká republika, kde se zaměřovala na oblast regulatorního poradenství pro finanční instituce, a na různých pozicích ve skupině ČSOB.

Raiffeisenbank a.s.