Rozhovor: Nemovitosti bez potvrzeného majitele brzy propadnou státu. Jak se přihlásit k vlastnictví?

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: spolehlivevykupy.cz

ilustrační foto
2
Fotogalerie

Zbývá posledních několik dní na to, aby se vlastníci přihlásili o nemovitost s tzv. nedostatečně identifikovaným vlastníkem. Na konci roku uplyne desetiletá lhůta stanovená občanským zákoníkem a stát přepíše nemovitosti v katastru na sebe.

Podle dat ÚZSVM k 1. říjnu letošního roku by se mohlo jednat o více než 140 tisíc nemovitostí. Jak se o takovou nemovitost přihlásit radí Jakub Zámyslický, odborník na právo nemovitostí z advokátní kanceláře Rowan Legal.

Pokud zjistím, že některá z nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem mohla patřit mému předkovi, jak mám postupovat? Lze lhůtu do 31. prosince ještě stihnout? Musí být zahájeno nějaké formální řízení?

Do konce roku není potřeba zahajovat ani absolvovat žádné formální řízení. Postačí do 31. prosince 2023 doručit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) jednoduché oznámení o tom, že se daná osoba považuje za skutečného vlastníka nemovitosti. Toto je možné učinit písemně nebo i osobně.

K zabránění nechtěného převodu nemovitostí na stát tak postačí jednoduché oznámení doručené ÚZSVM do konce roku.

Jaký bude další postup?

ÚZSVM bude na základě takového oznámení následně ověřovat, zda je daná osoba skutečně vlastníkem, bude požadovat předložení dokladů svědčících o vlastnictví a tyto doklady posoudí z hlediska jejich dostatečnosti pro zápis vlastnictví do katastru nemovitostí. Případně poradí, jaké další doklady je třeba doložit.

Lze situaci řešit i v následujícím roce?

Skuteční vlastníci (například dědicové) mohou i v roce 2024 oznámit ÚZSVM, že jsou vlastníky, a ÚZSVM by jim i v této době měl pomoci s ověřením jejich vlastnictví. Situace těchto osob však bude oproti stavu před 1. lednem 2024 komplikovanější, neboť budou muset zároveň také prokázat, že nedošlo k opuštění nemovitosti. A to může být poměrně komplikované.

Může se tedy vlastník o nemovitost přihlásit, i když je již přepsaná na ÚZSVM?

Ano, ale situace bude opět o něco komplikovanější. Zápis vlastnického práva státu přitom bude prováděn na relativně jednoduchého prohlášení ÚZSVM. V takovém případě se skuteční vlastníci (dědicové) budou moci domáhat svého vlastnictví žalobou u soudu. Zároveň by měli v katastru u takové nemovitosti zapsat tzv. poznámku spornosti. Tato poznámka slouží jako obrana proti dalším převodům, vůči kterým by obrana byla bez vyznačení poznámky spornosti ještě výrazně složitější.

Co když tedy stát převede nemovitost na třetí osobu?

Jestliže ÚZSVM převede nemovitost na třetí osobu, je tato třetí osoba chráněna proti nárokům případných předchozích skutečných vlastníků, pokud tato třetí osoba nabyla nemovitost od ÚZSVM úplatně a v dobré víře ve správnost údajů zapsaných v katastru nemovitostí. Pokud jsou tyto podmínky splněny, třetí osoba nabude vlastnické právo a případní předchozí vlastníci by se svými nároky již neměli být úspěšní.

Odlišná situace nastane, pokud před převodem na třetí osobu bude v katastru nemovitostí vyznačena poznámka spornosti. Pak může být převod na třetí osobu úspěšně zpochybněn. Bude-li totiž osoba, která poznámku spornosti v katastru nemovitosti vyznačila, úspěšná v souvisejícím soudním řízení o určení jejího vlastnického práva, třetí osoba vlastnictví nenabude.