Dostupné bydlení pro 21. století, slibuje spolek

..

.. Zdroj: Shutterstock

Zatímco jinde v Evropě je spolkové bydlení vcelku běžné a pomáhá řešit nedostupnost bydlení, Česko obroda družstevního bydlení teprve čeká. Praha již v prosinci schválila projekt, v rámci kterého město poskytne družstvům a občanským spolkům, inspirovaným německými baugruppe, pozemky. Platforma DoDružstva.cz nyní nabízí propojení zájemců a družstevních projektů.

Družstevní podíl o třetinu levnější než koupě bytu

Na počátku by zájemci o družstevní podíl měli složit členský vklad – ten by se mohl pohybovat mezi 20 – 30 procent tržní ceny bytu. Výstavbu družstvo zafinancuje bankovním úvěrem. Pozemek by poskytlo město na podkladě práva stavby.

Po kolaudaci vlastníci družstevního podílu začínají splácet anuitu, která slouží ke splacení úvěru. Teprve po splacení úvěru na výstavbu by si družstvo od města pozemek odkoupilo. Ušetřit tím lze až třetinu nákladů. „Je to dáno jednak odkladem koupě pozemku, jednak výrazně nižšími náklady developmentu samotného,“ vysvětluje předseda představenstva Stavebního bytového družstva Praha Martin Kroh.

Výstavba pod kontrolou

Princip baugruppe spočívá v tom, že se určitá skupina lidí spojí do spolku za účelem výstavby vlastního bydlení. Tento model funguje například v Německu nebo Švýcarsku.

„Baugruppe přináší do města aktivitu jednotlivých lidí a zpravidla i zajímavou architektonickou kvalitu,“ říká náměstek primátora hlavního města Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

Platforma DoDružstva.cz pak kromě propojení zájemcům s projekty slibuje zájemcům o bydlení také zajištění vypracování projektu a zajištění financování, založení družstva i výkon stavebního dozoru. V rámci platformy se již zaregistrovalo zhruba osm set lidí.

„Přizvali jsme k projektu odborníky ze všech dotčených oblastí. Mladým rodinám nikdo v dnešní době k bydlení nepomůže, musí si tedy pomoci samy, ale spolupráce s obcemi je dobrou cestou a velkou nadějí,“ uvádí zakladatel platformy Jan Eisenreich. „Ukážeme společně zástupcům měst, developerům či družstvům, že chceme bydlet ve svém, a nebojíme se k tomu učinit pár aktivních kroků,“ dodává.

Praha si za poskytnutí pozemku ponechá část bytů

Princip projektu Dostupného družstevního bydlení s podporou města v Praze spočívá v poskytnutí pozemku ze strany města, přitom počítá s tím, že si Praha ponechá k užití část bytů. Jako člen družstva by přibližně třetinu bytů podnajímala jako městské byty potřebným, anebo jako obecní byty příslušníků důležitých profesí jako jsou zdravotníci, policisté nebo hasiči.

Díky tomu město nejenom zhodnotí pozemky, ale získá i nové byty. Vážný zájem již potvrdily některé městské části. „Snažíme se k této problematice přistupovat aktivně a máme již několik vytipovaných pozemků, na nichž bychom rádi uskutečnili pilotní projekt,“ potvrzuje radní Městské části Praha 8 Tomáš Hřebík. Jako vhodná lokalita na Praze 8 připadá v úvahu území Draháně v Čimicích nebo některé pozemky v Bohnicích.