Energetická krize pročistila trh, a ještě není konec | e15.cz

Energetická krize pročistila trh, a ještě není konec

Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Události z  uplynulých měsíců naučily zákazníky přistupovat k výběru dodavatele energií zodpovědněji a  hlavně komplexně. „Myslím, že krizi ještě není konec, a geopolitické dění, které na energetiku dopadá významně, ještě dodavatele důkladně prověří,“ říká Žaneta Müllerová, ředitelka prodeje a péče, sekce Maloodběr společnosti EP ENERGY TRADING.

Jak dnes přistupovat k  hledání a změně dodavatele? Je možné i  přes vyhrocenou situaci a plošné zdražování ušetřit?

Velmi často byla volba zákazníka založená pouze na jediném kritériu, a to byla co nejnižší cena. Vývoj pořizovacích cen energií podporoval dodavatele v  jejich obchodních cílech orientovaných na růst. Myšlenka, že dodavatel nebude schopen ustát své závazky, byla spíše hypotetická. Zákazník viděl pouze vitální konkurenční prostředí, co přinášelo úspory v nákladech, bez ohledu na to, jestli jste domácnost, nebo průmyslový podnik. Pádem asi dvacítky dodavatelů tak rázem téměř milion odběratelů muselo řešit zajištění dodávek energií. Obavy spojené s  vysokou cenou v  režimu DPI motivovaly zákazníky často přijmout jakoukoliv nabídku. Celá situace byla umocněna extrémně vysokými cenami na velkoobchodním trhu. Nesmíme zapomenout ani na početnou skupinu zákazníků, která zažila od svého dodavatele jednostranné skokové zdražení cen, anebo převod na  spotový produkt, byť měli podepsané smlouvy na fixace. Všichni tito zákazníci mají velmi jasnou motivaci podívat se na své smlouvy a hledat optimalizaci. Ať u svého stávajícího dodavatele, anebo poptávkou na  trhu. Jsem toho názoru, že úspory nalézt jednoznačně lze.

Jak velké mohou být rozdíly?

Ve  stávající nabídce dodavatelů najdete stále velké rozdíly, často i  ve  stovkách korun na  MWh. My, co nakupujeme pro zákazníky energii průběžně, dokážeme mít nabídku výhodnější díky lepším pořizovacím nákladům. Proto jsme schopni nabízet domácnostem fixaci na příští rok za výhodnějších podmínek, oproti těm dodavatelům, kteří své nabídky oceňují z  aktuálních tržních cen. Pro představu, dodávka elektřiny pro rok 2023 se v závěru minulého roku obchodovala pod 100 EUR, aktuálně je kolem 140 EUR a geopolitická situace cenový vývoj nadále zhoršuje. Samozřejmě naše zásoby nejsou bezmezné. U firemních zákazníků a  veřejné správy stále platí, že jsme jeden z  mála dodavatelů, kteří vůbec jsou schopni předkládat nabídky. Rozdíly u tohoto segmentu jsou ještě významnější. Nároky na pracovní kapitál u  tohoto segmentu unese jen dodavatel, za kterým stojí silné kapitálové zajištění.

Na co se zaměřit při výběru dodavatele?

Řekla bych, že stále platí stejné rčení „důvěřuj, ale prověřuj.“ Běžně řešíme zoufalství zákazníků, kteří např. podepsali v režimu DPI smlouvy vícero dodavatelům, aby se dostali do režimu standardní dodávky co nejdřív, a teď řeší pokuty. Vezměte si frustraci člověka, který díky krachu svého dodavatele má násobně vyšší ceny energií a ještě mu přijde dopis s pokutou za 15 tisíc. Zkoumejte nabídku, jestli dodavatel nabízí cenovou fixaci na stejné období, na jaké přijímáte časový závazek na smlouvě. Zkoumejte zázemí dodavatele, myslím, že pro zákazníky bude velmi důležité vědět, že jeho dodavatel je schopen ustát turbulence na trhu a je partnerem a jistotou i v těžkých časech.

Existují nějaké známé chyby z neznalosti, mýty, které jsou rozšířené?

Byť je trh energií plně liberalizován více než 15 let, edukace zákazníků, zejména v segmentu domácností, je stále velmi slabá. Mezi výrobcem, distributorem a dodavatelem často nevidí rozdíl. Také si myslím, že je pro ně velmi těžké orientovat se v nabídce dodavatelů ohledně fixací. Někdo vám prodá garanci ceny, ale smlouvu sepíšete na dobu neurčitou a pak vás čeká nemilé probuzení, když vám dodavatel po krátké době pošle dopis o zdražení. Anebo podepíšete časový závazek na smlouvě, ale cena garantována není. Aktuálně je také tématem i výše záloh vyplývající z vyšších cen energií. Jejich nedůvodné snižování s cílem ulevit si v měsíčním rozpočtu sice přinese okamžitou úlevu, ale výše nedoplatkové faktury zákazníka rozhodně doběhne. Odkládání problému samotný problém nevyřeší. Tuto kauzalitu si zákazník často neuvědomuje.

Půjdou ceny pro spotřebitele ještě někdy dolů?

Po  každém vrcholu přichází pád. Otázkou je, jak strmý a kdy nastane. Na co si budeme muset zvyknout, je určitě nový normál. Budoucnost nikdo z  nás neznáme, a ukazuje se, že se čím dál tím hůře predikuje, zcela určitě se už ale na ta minima, ve  kterých jsme si x let libovali, nevrátíme. Určitě zákazníkům doporučuji začít řešit podmínky dodávek pro další rok včas.

Mohlo by situaci pomoci zastropování cen energií?

Rozumím úvahám o zastropování cen v režimu DPI, ale otázkou je, kdy bude opět toto téma aktuální, řešit to teď je trochu již s křížkem po funuse. Pokud se bavíme ve  všeobecné rovině, jakoukoliv regulaci cen vnímám jako deformování trhu. Znám cenovou regulaci například ze slovenského energetického trhu a  způsobuje víc škody, než užitku. Je nutné si uvědomit, že dodavatel je na konci řetězce a první na ráně. Do nabídky cen pro své zákazníky zrcadlí velkoobchodní vývoj cen. Jistě, bezpečnou zajišťovací strategií může své zákazníky ochránit, ale jen částečně. Klíč k řešení se nachází dle mého v celkové energetické koncepci Evropy. Pokud nevyřešíme otázku, z jakých zdrojů bezpečně, stabilně a ekonomicky naplňovat bezemisní politiku EU, budeme oběťmi obav, které ženou ceny komodit nahoru.

Jak se díváte na nastalou energetickou situaci?

Přinesla pročistění trhu. Ukázala sílu tam, kde reálně je. Vstoupit do odvětví energetiky kladlo minimální nároky a  pak na  poměrně malém českém trhu nabízelo své služby přes 200 subjektů. Vyzkoušela nás, jak zvládnout obrovský nápor nových zákazníků, na který nikdo nebyl připraven. Za pár měsíců jsme zvětšili portfolio o téměř třetinu. Ukázala jednoznačně potřebu automatizace v obslužných i obchodních procesech. Jestli se z těch chyb poučili dodavatelé, kteří neměli zajištěné dodávky pro své zákazníky, ukáže až budoucnost. Myslím, že krizi ještě není konec, a geopolitické dění, které na energetiku dopadá významně, ještě dodavatele důkladně prověří.

Pociťujete již i vliv dění na Ukrajině?

Trhy okamžitě promítly dění do prudkého růstu cen. V pátek se situace upokojila. Vše teď bude záležet od intenzity ekonomických sankcí uvalených na Rusko. Pokud by dopadly i na export zemního plynu, můžeme očekávat nová cenová maxima.

Autor: Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka

Newslettery