Jaká máte práva? S otázkami kolem energií radí manažerka právního oddělení

Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti epet

Monika Hauznerová, manažerka právního oddělení společnosti epet Zdroj: Archiv epe

Nevíte, jestli máte právo na změnu výše záloh? Trápí vás vysoký nedoplatek za energie? Nebo se stěhujete a nevíte, co se smlouvou s fixací ceny? V tomto článku zjistíte několik užitečných informací, které přijdou vhod každému odběrateli energií.

Mám vysoký nedoplatek. Co s tím? Mám právo na splátkový kalendář?

Máte-li vysoký nedoplatek a víte, že ho nejste schopni najednou uhradit, doporučuji kontaktovat dodavatele. Je vhodné být aktivní a situaci řešit hned. Čekat, až obdržíte upomínky či dokonce až bude zahájen proces odpojování, není dobrá cesta. Na poskytnutí splátkového kalendáře zákazník sice nárok nemá, ale pokud projeví skutečný zájem nedoplatek uhradit, byť ve splátkách, většina solidních dodavatelů mu vyjde vstříc a splátky mu umožní.

Monika Hauznerová je manažerka právního oddělení ve společnosti epet a zabývá se právní legislativou v oblasti energetiky. Zároveň je vedoucí Energetické sekce Unie podnikových právníků.

Stěhuji se, ale smlouva s dodavatelem energií mi končí až za dva roky. Mám právo smlouvu ukončit dříve?

Pokud se stěhujete – ať již proto, že jste byt či dům prodal, nebo vám končí nájem, máte ze zákona právo smlouvu vypovědět s 15denní výpovědní dobou. Ta začíná běžet prvním dnem měsíce následujícím po doručení výpovědi dodavateli. Spolu s výpovědí smlouvy jste povinni dodavateli doložit také zánik užívacího práva – to znamená doložit, že už nejste vlastníkem dané nemovitosti, nebo doložit ukončení nájmu. V takovém případě dochází k tzv. přepisu a dodávka energií do daného místa se přepisuje na nového zákazníka, kterým může být nový vlastník, nový nájemce či stávající vlastník (v případě ukončení nájmu). S ním pak dodavatel uzavírá novou samostatnou smlouvu. Určitě doporučuji sepsat při předávání bytu či domu předávací protokol a do něho uvést stav měřícího zařízení ke dni předání.

Pokud se stěhujete do nového bytu, který jste koupili, rovněž dochází k přepisu dodávky energií z původního vlastníka na vás. Je na vašem rozhodnutí, zda zůstanete u stávajícího dodavatele, nebo si vyberete nového. V případě, že se stěhujete do pronájmu a energie mají být přepsány z vlastníka na vás, je nutné, aby s tím dodavatel souhlasil (jednostranný nárok zde není), ale v praxi dodavatelé tento přepis většinou umožňují. Jen počítejte s tím, že lhůta pro přepis může být ze strany dodavatele stanovena v jiné délce, než je tomu u práva vypovědět smlouvu.

Mám právo změnit si výši záloh?

Možnost stanovit zálohy musí být smluvně sjednána, většinou je to upraveno v obchodních podmínkách dodavatele. Výši záloh stanovuje dodavatel a každý rok ji dle výsledku vyúčtování upravuje na další zúčtovací období. Máte-li nedoplatek, zálohy se adekvátně zvýší, máte-li přeplatek, zálohy se adekvátně sníží. Nárok na změnu výše záloh nemáte, ale v praxi dodavatelé požadavku na změnu záloh vycházejí vstříc a akceptují jej, pokud je požadována změna v rozumném rozmezí. Dodavatelé zpravidla nastavují zálohy tak, aby odpovídaly 100% předpokládané platbě za spotřebované energie. Ta představuje zároveň i maximální limit pro stanovení výše záloh.