Nájem a podnájem. Podívejte se, na co si dát pozor | E15.cz

Vše o vizionářích

Vše o vizionářích Vstoupit do speciálu

Nájem a podnájem. Podívejte se, na co si dát pozor

Romana Rybová

Možná by nás nenapadlo, že v pojmech nájem a podnájem je nějaký rozdíl. Jde ale o důležité rozdíly. Podnájemce má totiž horší postavení, třeba nemá jistotu, jak dlouho bude moct v podnájmu zůstat. dTest radí, na co si dát při sjednání podnájmu pozor.

Podnájem vám v podstatě může poskytnout nájemce na základě podnájemní smlouvy. Vy pak budete využívat jeho nájemní byt. Je ale potřeba, aby s tímto souhlasil pronajímatel. „Souhlas pronajímatele není nutný, jestliže bude nájemce s podnájemcem v bytě bydlet. Lidé však někdy zapomínají, že o podnájem se jedná i v případě, kdy družstevní byt přenechává družstevník další osobě k bydlení. Družstevní byt je totiž vlastnictvím družstva a družstevník je jeho nájemcem. U družstevního bytu je tedy rovněž potřeba souhlas družstva s podnájmem,“ upozorňuje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Jestliže nájemce byt pronajme i bez souhlasu pronajímatele, bude podnájemní smlouva neplatná. Podnájemce bude muset byt opustit a nájemce může být z bytu vypovězen. V situaci nájemního družstva může v krajních případech dojít až k vyloučení družstevníka z družstva.

Růst cen bytů v Česku zpomalil, přesto patří v Evropě k největším

Nástrahy podnájmu

I když je vše ze strany majitele bytu povoleno, je potřeba zvážit všechna rizika. „Jestliže podnájemce nebude například platit za služby či užívání bytu, nebo způsobí v bytě škodu, půjde to na vrub nájemce, který bude muset pronajímateli škodu uhradit. Pronajímatel a podnájemce totiž nemají vzájemná práva a povinnosti,“ vysvětluje Lukáš Zelený. Nevýhoda pro podnájemce je zase taková, že nemají žádnou záruku, jak dlouho bude podnájem trvat. Podnájem končí v okamžiku, kdy končí nájem.

Může podnájemce chovat zvíře a kouřit v bytě?

Může se stát, že podnájemci je zakázáno v podnájemní smlouvě chovat zvířata, kouřit, podnikat, zařídit si trvalý pobyt. Nebo dokonce uložit povinnost zaplatit smluvní pokutu. „Jedná se ovšem o ustanovení zkracující práva nájemce, a ta jsou v nájemní smlouvě zakázaná. Jestliže v nájemní smlouvě jsou, nájemce se jimi nemusí řídit. Taková ustanovení nesmí být ani v podnájemní smlouvě,“ uvádí Lukáš Zelený.

Sdílet domácnost chce čím dál tím méně lidí. Singles navyšují poptávku po nových bytech

Pokud se přes to všechno rozhodnete nastěhovat do podnájmu, přesvědčte se, že nájemce má právo byt pronajmout, že má tedy platnou nájemní smlouvu, ale také souhlas majitele bytu.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka