Převod nemovitosti a jeho úskalí

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia.cz

reality, realitní kanceláře, hypotéky
2
Fotogalerie

Klíčovými body při převodu nemovitosti jsou určitě dobře sepsaná smlouva a bezpečný převod peněz. Ať už se prodej nemovitosti uskutečňuje prostřednictvím realitní kanceláře, nebo bez realitky, rozhodně je namístě vyvarovat se kupním smlouvám staženým z internetu. Vše by mělo být upravené právním zástupcem či notářem na míru dané situaci.

Pokud má kupující nesprávnou kupní smlouvu, hrozí, že s ní neuspěje na katastrálním úřadu ani třeba u banky, u které žádá o úvěr. „A dále, z internetových stránek, na které může veřejnost nahlížet do listu vlastnictví, může být pro lajka poměrně složité vyčíst například přesné označení bytu v domě, podíly na společných částech nemovitosti apod. Problémy dělá veřejnosti při převodu nemovitosti též řádné sjednání a následné zavkladování věcného břemena pro dárce. Takovou pojistkou je notářský zápis, kterým celý proces převodu zajistíte,“ radí Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Převod nemovitosti

Je velmi nepravděpodobné, že by kupující zaplatil za nemovitost hotovostí. Proto je potřeba pohlídat si bezpečný převod z účtu na účet. Při tak velké transakci se vyplatí penězům zařídit „mezizastávku“ u notáře jako třetí nezávislé strany. Jednoduše řečeno, notář od kupujícího peníze převezme, pro prodávajícího tedy již reálně existují, a uschová je až do doby, kdy budou splněny všechny podmínky pro jejich vyplacení. Tímto krokem jsou chráněny obě strany, jak kupující, tak prodávající. Až dojde k podpisu obou stran a bude dokončen převod nemovitosti v katastru, budou peníze poslány z účtu uschovatele na účet prodávajícího.¨

Pokud by k podpisům smluv nedošlo, nebo by z nějakého důvodu nebyl možný převod na katastru, budou naopak peníze z úschovy odeslány zpět kupujícímu. Notář zde jako třetí nezávislá strana funguje jako jistota, že budou dodržena práva všech zúčastněných.

Prodáváte? Připravte se na povolení zástavního práva bance

V dnešní době musí prodávající často počítat s tím, že kupující bude pravděpodobně na zaplacení potřebovat úvěr. Měl by tedy počítat s tím, že bude muset bance kupujícího povolit zástavní právo ještě před prodejem nemovitosti. Když by na to nepřistoupil, banka kupujícího nepřevede peníze do úschovy. Prodej by se tak nikdy neuskutečnil.

Jakkoliv se tento postup může zdát zvláštní, je rozhodně mnohem bezpečnější než žádat, aby si zástavní právo na své budoucí nemovitosti zřídil kupující. Došlo by totiž k tomu, že by se nemovitost musela nejdříve převést na kupujícího, až potom by bylo zřízeno zástavní právo a až jako poslední by prodávajícímu byly vyplaceny peníze z úvěru kupujícího. Nemovitost by tak dávno byla převedena na kupujícího, ale prodávající by ještě neměl peníze na účtu.

Dalším bezpečnostním krokem pro prodávajícího je předání nemovitosti, až když má peníze na účtu. Tuto skutečnost je dobré uvést již v kupní smlouvě. Pokud by třeba prodávající předal klíče dříve, mohlo by dojít k situaci, kdy by katastr návrh na vklad z důvodu vad zamítl a kupující by mezi tím udělal v nemovitosti nějaké nevratné úpravy.

Prodej a rozvod

Jestliže jsou manželé odloučeni, nebo již probíhá rozvod a prodávají nemovitost, která je ve společném jmění, mohou tito sepsat tzv. manželskou smlouvu. Každý z manželů tak může nabývat majetek už pouze do svého výlučného vlastnictví. Je možné si tak pořídit třeba novou nemovitost z těchto peněz pro vlastní budoucí bydlení bez obavy, že by se s manželem musel nějak finančně vyrovnávat.

Převod nemovitosti a daně

Do konce třetího kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byl nový vlastník zapsán do katastru nemovitostí, je potřeba podat daňové. „O provedení vkladu vždy katastr kupujícího písemně vyrozumí. Daňové přiznání se podává k finančnímu úřadu, v jehož obvodu se kupovaná nemovitost nachází,“ dodává advokát Ondřej Preuss.