Příspěvek na bydlení 2018: Kdo jej může získat?

Developerský projekt české skupiny CTR v Drážďanech.

Developerský projekt české skupiny CTR v Drážďanech. Zdroj: CTR

Vizualizace developerského projektu Vivus Kolbenova společnosti Pankrác v Praze-Vysočanech.
Vizualizace developerského projektu Vivus Kolbenova společnosti Pankrác v Praze-Vysočanech.
3
Fotogalerie

Pokud nevycházíte se svými příjmy, můžete zkusit požádat o přiznání nároku na příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení by měl být příspěvkem, který pomůže s pokrytím nákladů na bydlení ať už rodinám nebo jednotlivcům.

V bytě či domě, na který příspěvek žádáte, musíte mít hlášený pobyt. Je jedno, jestli jste vlastníkem nebo nájemníkem. Na dávku máte nárok v případě, že vaše náklady na bydlení přesahují třicet procent příjmů celé rodiny (v hlavním městě je to pětadvacet procent). Třetina (respektive 35 procent) příjmů rodiny současně nesmí přesáhnout normativní náklady na bydlení. Ty určuje stát na základě velikosti obce a počtu členů domácnosti.

Určující jsou příjmy a náklady na bydlení

Pochopitelně na jeden byt nemůžete uplatnit příspěvek dvakrát. Můžete si tedy zažádat buď vy, nebo třeba váš partner. Pozor! Do příjmů rodiny se počítají příjmy všech, kteří mají v bytě hlášený trvalý pobyt; podmínka, aby spolu trvale žili a společně uhrazovali náklady na své potřeby, se nevyžaduje. Rozhodující jsou příjmy a náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí. Pokud tedy budete žádat v prosinci, budete dokládat příjmy a výdaje na bydlení za červenec, srpen a září. Mezi vaše příjmy se počítá například i přídavek na dítě nebo rodičovský příspěvek, případně důchod.

A jak se příspěvek na bydlení vypočítá? „Samotná výše příspěvku se stanoví jako rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a 0,30násobkem (v Praze 0,35násobkem) rozhodného příjmu. Jsou-li skutečné náklady na bydlení nižší než normativní, odečítá se příslušný násobek rozhodného příjmu od nákladů skutečných. Náklady na bydlení tvoří u nájemních bytů nájemné a výdaje za plnění poskytované v souvislosti s užíváním bytu a u družstevních a bytů vlastníků tzv. srovnatelné náklady. Dále se do nich zahrnují výlohy za energie, vodné a stočné, odpady a vytápění,“ uvádí MPSV.

 

Připravte se na podrobné prokazování nákladů na bydlení

Náklady na bydlení budete muset rozepisovat do jednotlivých položek s podrobným rozpisem. Náklady placené zálohově musí být v pravidelném zúčtovacím období zúčtovány. Zúčtovací období je nejvýše dvanáctiměsíční.

Výše nákladů srovnatelných s nájemným u bytů vlastníků a družstevních bytů činí pro letošek částku:

  • jedna osoba: 1 988 korun
  • dvě osoby: 2 721 korun
  • tři osoby: 3 558 korun
  • čtyři osoby a více: 4 291 korun

Pokud jste v bytě či domě žili celé čtvrtletí před žádostí, budou vám úředníci počítat skutečné náklady, které jste měli. Jestliže jste zde nežili, bude započteno 80 procent normativních nákladů na bydlení. Jestliže jste pobírali příspěvek na bydlení v předchozím bytě, můžou vám být započteny náklady z minulého bydliště (v případě, že jde stále o stejnou skupinu posuzovaných osob).

Jak o příspěvek žádat

Jde o dávku státní sociální podpory, žádat tedy budete na úřadu práce. Budete vyplňovat formulář Žádosti o příspěvek na bydlení, Doklad o výši nákladů na bydlení. V něm budete podrobně vypisovat náklady na bydlení, jak bylo výše uvedeno. Co se týče nájemného, jeho výši vám musí potvrdit majitel bytu nebo bude stačit výpis účtu, ze kterého nájem platíte. A v neposlední řadě po vás budou chtít vyplněný Doklad o výši čtvrtletního příjmu. Pokud vše dopadne a příspěvek vám bude přiznán, budete jej dostávat každý měsíc. Vyplacen může být i zpětně. Až za jedno čtvrtletí.