Příspěvek na bydlení 2023: Výpočet, nárok a jak podat žádost | e15.cz

Příspěvek na bydlení 2023: Jak podat žádost a kdo má aktuálně nárok

Příspěvek na bydlení 2023 (ilustrační foto)
Příspěvek na bydlení 2023 (ilustrační foto)
• 
ZDROJ: Profimedia

Pavlína Zítková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

V roce 2023 chce stát podle svých plánů vyplatit měsíčně na příspěvcích na bydlení okolo 1,1, miliardy korun. Kromě navýšení se sjednotila také pravidla pro získání příspěvku na bydlení pro lidi v Praze a ve zbytku České republiky. Jak? Kdo může o příspěvky na bydlení žádat a jak se vypočítají?

Domácnostem, které nemají dostatečné příjmy na to, aby pokryly stávající náklady, pomáhá příspěvek na bydlení.

Kdo má na příspěvek na bydlení nárok?  

O příspěvek na bydlení může žádat každá domácnost, která na bydlení vydá více než 30 procent celkových příjmů. Příjmy jednotlivých členů domácnosti se přitom sčítají a do žádosti se vkládá jeden příjem za celou domácnost.

Výše příspěvku je největší novinkou letošního roku, protože ještě v loňském roce měli lidé v Praze tuto hranici 35 procent. Letos došlo podle novely o státní sociální podpoře a vládnímu nařízení ke sjednocení ze zbytkem republiky. Každá osoba může být každopádně v daném kalendářním měsíci pro účely příspěvku na bydlení posuzována pouze k jednomu bytu.

Rozhodující je, kde lidé bydlí bez ohledu na trvalé bydliště. Může jít tedy jak o vlastní bydlení, družstevní bydlení nebo nájemní. Příspěvek zahrnuje i možnost, že bydlíte v rekreačním ubytování - na chalupě nebo na chatě. V takovém případě je jedinou podmínkou, že nemovitost musí být vhodná k celoročnímu užívání (měla by mít přístup k pitné vodě a záchod). Můžete také bydlet v bytě na základě věcného břemene.

Nárok na příspěvek je i v případě, že máte hypoteční úvěr. Měsíční splátky se však nezapočítávají do nákladů na bydlení. 

Naopak na příspěvky na bydlení nedosáhnou lidé žijící v azylovém domě nebo v nebytovém prostoru. Ti pak mohou využít jiných možných dávek jako jsou třeba dávky v hmotné nouzi. 

Jaké náklady se do příspěvku započítávají?

Pokud bydlíte v nájemním bytě, započítává se do nákladů nájem. Jestliže bydlíte v družstevním bytě nebo ve vlastním, počítají se tzv. srovnatelné náklady, což jsou vlastně náklady srovnatelné s nájemným. Pro letošní rok činí:

Srovnatelné náklady na bydlení 2023 pro lidi bydlící v družstevním nebo ve vlastním bytě
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Náklady (Kč)
Jedna nebo dvě 3 571
Tři 4 669
Čtyři a více 5 632

Do nákladů se také započítávají náklady za energie, konkrétně za plyn, elektřinu a hlavně náklady za dodávku tepla a centralizované poskytování teplé vody, dodávku vody z vodovodů a vodáren a odvádění odpadních vod, provoz výtahu, osvětlení společných prostor v domě, úklid společných prostor v domě, odvoz odpadních vod a čištění jímek, vybavení bytu společnou televizní a rozhlasovou anténou a odvoz komunálního odpadu, případně náklady za pevná paliva. 

Podrobný rozpis nákladů není potřeba dodávat podrobný rozpis jednotlivých služeb. Náklady za pevná paliva se započítávají částkami za kalendářní měsíc:

Měsíční náklady za pevná paliva pro rok 2023
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 zákona Náklady (Kč)
Jedna nebo dvě 1 843
Tři 2 411
Čtyři a více 2 979

Náklady na bydlení se pro nárok a výši příspěvku na bydlení stanoví jako jejich průměr za předcházející kalendářní čtvrtletí. Může se ale stát, že náklady domácnosti jsou tak vysoké, že překračují tzv. normativní náklady. 

Normativní náklady 2023

Normativní náklady na bydlení jsou stanoveny jako průměrné celkové náklady na bydlení podle velikosti obce a počtu členů domácnosti. Pro rok 2023 doznaly významných změn. Dosud bylo v nájmu normativních částek celkem 20 podle velikosti domácnosti a místa bydliště, nyní jich bude devět.

Normativní náklady v roce 2023 pro domácnost v bytě s nájemní smlouvou
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Měsíční náklady na bydlení v Kč
Praha a Brno Obce s alespoň 70 000 obyvateli Obce do 69 999 obyvatel
Jedna nebo dvě 18 129 15 597 15 137
Tři 20 812 17 500 16 899
Čtyři a více 24 995 21 002 20 277

 

Normativní náklady v roce 2023 pro domácnost v družstevním bytě a bytě vlastníků
Počet osob v rodině podle § 7 odst. 5 Měsíční náklady na bydlení v Kč
Jedna nebo dvě 10 932
Tři 13 561
Čtyři a více 16 368

  

Výpočet a energie: Jak na ně?

Základem pro výpočet je čistý příjem domácnosti vypočítaný jako průměr všech členů za kalendářní čtvrtletí, které předchází čtvrtletí, ve kterém žádáte. Jestliže tedy žádáte o dávku například v lednu, dáte dohromady všechny čisté příjmy členů domácnosti za říjen až prosinec a vydělíte třemi. Tím vznikne měsíční průměr.

Do příjmů se počítá nejen plat a mzda, ale také všechny typy důchodů, výživné, porodné, rodičovský příspěvek, mateřská, přídavky na děti, nemocenská a další dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak nelze započítat příjmy ze zaměstnání nezaopatřených dětí.

Výše měsíčního příspěvku na bydlení je pak rozdíl mezi normativními náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30. Pokud jsou skutečné náklady na bydlení nižší než normativní náklady na bydlení, náleží příspěvek na bydlení ve výši rozdílu mezi těmito skutečnými náklady na bydlení a rozhodným příjmem rodiny vynásobeným koeficientem 0,30.

Právě kvůli rostoucím cenám energií se stát rozhodl zvýšit normativní náklady. Díky tomu se také zvyšuje možnost dosáhnout na příspěvek na bydlení. Jinak náklady na bydlení musí být rozepsány na jednotlivé položky, kterými jsou nájemné, plyn, elektřina a náklady za plnění spojené s užíváním bytu.

Od 1. října 2022 je možné doložit své náklady na bydlení a příjmy jen dvakrát za rok, čímž stát zjednodušil administrativní proces.

Kalkulačka: Jak se počítá příspěvek na bydlení?

Jestliže si nejste výpočtem jistí, máme pro vás kalkulačku, která příspěvek na bydlení pro rok 2023 spočítá za vás. Stačí vyplnit počet člen domácnosti, typ bydlení, velikost obce, měsíční průměr čistých příjmů za kalendářní čtvrtletí a náklady na bydlení včetně energií.

Příklady výpočtu z praxe

Pro pochopení výpočtu příspěvku na bydlení tu máme několik příkladů z praxe.

Starobní důchodce s penzí ve výši 15 000 korun  

 • Bydlí v Praze ve vlastním bydlení.
 • Skutečné náklady na bydlení má 8 000 korun.
 • 30 procent příjmů = 4 500 korun (i v Praze nyní platí 30 %)
 • Normativní náklady na bydlení 10 932 korun    

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent příjmů – zde splněno (8 000 je větší než 4 500)

Podmínka 2 = 30 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (4 500 je nižší než 10 932)

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny).

Příspěvek na bydlení: Základní vzorec 8000 - (0,30 x 15 000)
Náklady - příjmy 8000 - 4500
Výsledek 3500
Výše příspěvku na bydlení bude 3 500 korun.

Kalkulačka: Starobní důchod 2023 >>>

OSVČ s čistým příjmem 20 000 korun  

OSVČ dokládá své čisté příjmy prostřednictvím daňového přiznání za předchozí zdaňovací období. Vždy se počítá 1/12, a to i v případě, že osoba podnikala jen tři měsíce. V našem příkladě osoba podnikala celý rok. Roční čisté příjmy činily dle daňového přiznání 240 000 korun, měsíčně to tak je 20 000 korun.

 • Čistý měsíční příjem je 20 000 Kč
 • Bydlí v obci s alespoň 70 tisíci obyvateli v nájemním bytě
 • Skutečné náklady na bydlení jsou 15 000 Kč
 • 30 procent příjmů = 6000 Kč
 • Normativní náklady na bydlení na bydlení 15 597 Kč  

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent příjmů – zde splněno (15 000 je větší než 6000)

Podmínka 2 = 30 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde splněno (6 000 je nižší než 15 597).

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = skutečné náklady na bydlení (nejvýše do normativních nákladů na bydlení) – 0,30 x příjmy rodiny (jsou-li příjmy nižší, než je životní minimum rodiny, počítá se s životním minimem rodiny).

Příspěvek na bydlení: Základní vzorec 6000 - (0,30 x 20 000)
Náklady - příjmy 15000 - 6000
Výsledek 9000
Výše příspěvku na bydlení bude 9 000 korun.

Rodina 2 dospělí + 2 děti (5 a 8 let)  

Příjem obou rodičů ve výši minimální mzdy (pro rok 2023 činí 17 300 Kč) plus přídavek na děti: 34 600 + (830 + 970 = 1 800), celkový příjem rodiny je 36 400 korun.

 • Bydlí v nájemním bytě v obci o velikosti 45 tis. obyvatel.
 • Skutečné náklady na bydlení dosahují 21 000 korun.
 • 30 procent příjmů = 10 920 korun
 • Normativní náklady na bydlení jsou 20 277 korun.  

Podmínka 1 = náklady na bydlení jsou vyšší než 30 procent příjmů – zde splněno (21 000 je větší než 10 920)

Podmínka 2 = 30 procent příjmů je nižší než normativní náklady na bydlení – zde je splněno (10 920 je menší než 20 277).

Vzhledem k rostoucím cenám za energie má letos ale rodina vyšší skutečné náklady, než jsou náklady normativní. Proto se do výpočtu budou počítat normativní náklady ve výši 20 277 korun.

Výpočet příspěvku na bydlení:

Příspěvek na bydlení = normativní náklady – 0,30 x příjmy rodiny 

Příspěvek na bydlení: Základní vzorec 20 277 - (0,30 x 36 400)
Náklady - příjmy 20 277 - 10 920
Výsledek 9 357
Výše příspěvku na bydlení bude 9 357 korun.

Jak a kde podat žádost?

Žádost o příspěvek na bydlení můžete podat buď fyzicky na pobočce příslušného úřadu práce nebo online prostřednictvím:

 • Portálu MPSV, na který se přihlásíte pomocí bankovní identity.
 • Datové schránky (žádost a dokumenty jen pošlete, nic podepisovat nemusíte).
 • E-mailu (musíte ale disponovat elektronickým podpisem).  

Nejjednodušší je podat žádost on-line přes webovou aplikaci Ministerstva práce a sociálních věcí. 

Žádost se podává na dobu neurčitou. Nárok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplatnit maximálně 3 měsíce zpětně.

Podmínky, formulář a co je třeba doložit?  

Vedle samotné žádosti je potřeba doložit ještě řadu dokumentů:

 • Čisté příjmy – výplatní páska, daňové přiznání, případně další doklady pokud dostáváte třeba výživné nebo další příspěvky
 • Potvrzení o nákladech na bydlení, které platíte (náklady na energie, náklady za služby).
 • Vyúčtování služeb a energií, pokud jste měli v předchozím období přeplatek či nedoplatek.
 • Nájemní smlouva, pokud bydlíte v nájmu. Tím doložíte výši nájmu. 
 • V případě dětí starších 15 let, doložte potvrzení o studiu, pokud dochází do školy.
 • Pokud s vámi bydlí další osoba starší 18 let, budete od ní potřebovat podepsat prohlášení.  

Všechny důležité formuláře naleznete i na webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

VIDEO: Pád cen bytů bere lidem poslední jistotu

Video se připravuje ...
Z(a)tracená čísla 16. díl

Autor: Pavlína Zítková

Mzdová kalkulačka