Začala platit novela energetického zákona

ilustrační foto

ilustrační foto Zdroj: Unplash.com

Obnovitelné zdroje energie
Energie
Energie
4
Fotogalerie

Začátek léta je ve spojitosti se dvěma novelami energetického zákona. Ta první bude pro spotřebitele přínosem, protože reaguje na energošmejdy. Druhá může postavení spotřebitelů zhoršit. Reaguje na zkušenosti s krachem zejména Bohemia Energy.

Dozor nad zprostředkovateli a registrace zprostředkovatelů

dTest už dlouho vyžadoval po zákonodárcích zavedení podmínek, kterými by se museli řídit zprostředkovatelé energií. Byla tak přijata důležitá novela energetického zákona. Část změn už platí od 1. ledna 2022. Druhý balík změn začal platit až 1. července. Díky druhému balíčku přechází dozor a řešení sporů se zprostředkovateli energií na Energetický regulační úřad („ERÚ“).

Do této doby vše kontrolovala a spory řešila Česká obchodní inspekce. Další změnou je to, že od začátku července musí zprostředkovatel energií získat k výkonu oprávnění. To bude udělovat ERÚ. Nezíská ho každý. Bez oprávnění v tomto oboru podnikat nemohou.

Novelizace pravidel pro DPI

Díky tomu, co se dělo v uplynulých měsících se změny dotknou i dodavatelů poslední instance. Spotřebiteli, který spadne do režimu DPI a nestihne z něj včas vystoupit, nově nebude hrozit odpojení elektroměru nebo plynoměru a následné ukončení dodávek. V této situace se ale spotřebitel bude muset smířit s produktem od DPI na dobu neurčitou. Jeho podmínky, cenu, výpovědní dobu, i to, zda se jedná dnes o rizikový spotový produkt apod. nebude moct vůbec nijak ovlivnit, vše je ponecháno na libovůli dodavatele. Novela zkracuje dobu trvání režimu DPI z šesti měsíců na tři.

I nadále je na místě obezřetnost

Nepodléhejte dojmu, že systém registrace zprostředkovatelů energií vyřeší vše za vás. Případné mezery v zákoně se teprve projeví, s energošmejdy se bohužel ještě definitivně rozloučit nemůžeme. Buďte proto opatrní i nadále a podomním zprostředkovatelům energií se raději vyhněte. A ocitnete-li se z nějakého důvodu v režimu DPI, neváhejte ani na okamžik a hned začněte hledat nového dodavatele, nově na to máte jen tři měsíce.