Zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny je zatím stále v jednání | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny je zatím stále v jednání

Zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny je zatím stále v jednání
Topná sezóna je v plném proudu
• 
ZDROJ: Profimedia

Kamila Ondráčková

Navrhované zdanění plynu, který je určen pro vytápění v domovních kotelnách, možná zmizí z vládního daňového balíčku. Sněmovní rozpočtový výbor totiž doporučil schválit pozměňovací návrh svojí předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který právě osvobození od energetické daně zachovává.

Vláda v rámci svého daňového balíčku zamýšlí zrušení osvobození plynu pro domovní kotelny od energetické daně. Pro pozměňovací návrh Miloslavy Vostré však hlasovalo přítomných členů výboru a podporu mu avizovali i poslanci ČSSD.

Odpůrci navrhovaného zdaněné argumentují tím, že by zdražil vytápění stovkám tisíců domácností. Podle některých poslanců by zdanění plynu dopadlo i na domovy důchodců nebo například dětské domovy. Vláda však uvádí, že tak chce srovnat podmínky pro domovní kotelny a velké dodavatele tepla, kteří si musí kupovat emisní povolenky. Zrušení osvobození od daně pro domovní plynové kotelny v bytových domech podporuje také Teplárenské sdružení ČR.

„Návrh poslankyně Vostré zachovává diskriminaci domácností, které využívají teplo z dálkového vytápění a daň z plynu v cenách tepla platí. Zemní plyn spotřebovávaný v domovních kotelnách je dnes oproti plynu, který spotřebovávají teplárny, zvýhodněný dokonce dvakrát. Jednou osvobozením od daně a podruhé tím, že malé zdroje tepla neplatí za nákup emisních povolenek,“ řekl ČTK ředitel sdružení Martin Hájek.

Ministryně financí Alena Schillerová pak k výsledkům hlasování uvedla, že chce o tomto návrhu ještě jednat v úterý na poslaneckém klubu vládního hnutí ANO. Chce si také vyžádat stanovisko ministerstva životního prostředí, protože šlo o jeho návrh.

Odpojování od centrálních zdrojů povede k horšímu ovzduší

Ministr životního prostředí Jiří Brabec mimo jiné k malým domovním kotelnám před časem uvedl: „Ozývají se nám obce, ve kterých se kupí žádosti na odpojování od centrálních zdrojů tepla a výstavbu malých domovních kotelen. To pro ně představuje především problém z pohledu zhoršení kvality ovzduší. Domovní kotelny vypouštějí do ovzduší znečišťující látky, například oxidy dusíku, a to přímo do dýchací zóny člověka, oproti stávajícím systémům centrálního vytápění, které mají vysoké komíny. To se negativně projevuje zejména při smogových situacích, kdy se znečišťující látky z nízkých komínů kumulují pod inverzní vrstvou. Z pohledu ekologického bude tedy příznivější, pokud systémy CZT zůstanou v Česku funkční a dojde k jejich modernizaci, což je i předpoklad vyplývající ze Státní energetické koncepce.“

Na složitou situaci soustav zásobování teplem a důsledky jejich rozpadu pro kvalitu ovzduší upozorňuji i závěry Dialogu o čistém ovzduší v České republice. Evropská komise pak vede s ČR 2 řízení o porušení povinnosti z neplnění závazků vůči EU z důvodu nevyhovující kvality ovzduší – nedodržení imisních limitů pro částice PM10 a NO2.

Finanční zátěž pro spotřebitele

Podle důvodové zprávy Ministerstva financí by dopad zrušení daňové výjimky pro domovní kotelny na domácnosti měl být velmi malý. I v případě nízkopříjmových skupin dojde v porovnání s veškerými výdaji daných domácností k nárůstu výdajů na energetické produkty pouze do 0,2 procenta. U nejnižších příjmových skupin to znamená navýšení výdajů přibližně o 11 korun na osobu a měsíc, u nejvyšších příjmových skupin přibližně o 20 korun na osobu a měsíc.

Autor: Kamila Ondráčková
 

Mzdová kalkulačka