Daň z příjmu při prodeji nemovitosti. Kdo daň platit nemusí a jaká jsou pravidla

Pokud splníte zákonné podmínky, zdanění příjmu z prodeje nemovitosti se vás netýká.

Pokud splníte zákonné podmínky, zdanění příjmu z prodeje nemovitosti se vás netýká. Zdroj: Unsplash

Daňové přiznání OSVČ
Daňové přiznání OSVČ
3
Fotogalerie

Pokud splníte zákonné podmínky, zdanění příjmu z prodeje nemovitosti se vás netýká, v opačném případě však ano. Kdo musí uvést příjem z prodeje nemovitosti do daňového přiznání? Jak daňový formulář vyplnit?

Termín podání daňového přiznání se blíží, v řádném termínu ho lze předložit do 3. dubna, elektronicky do 2. května a s daňovým poradcem nejpozději do 3. července.

Kdo neplatí daň z příjmu při prodeji nemovitosti 

Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen od daně z příjmu, pokud dodržíte časový test nebo peníze použijete na řešení vlastní bytové situace.

Sociální a zdravotní pojištění se z prodeje nemovitosti nikdy neplatí.

Podmínka vlastního bydliště

„Pokud měl daňový poplatník bezprostředně před prodejem bydliště v této nemovitosti nejméně po dobu dvou let, tak je příjem od daně osvobozen. Jestliže však měl v nemovitosti bydliště kratší dobu, tak musí být pro daňové osvobození inkasovaný příjem použitý na řešení vlastní bytové potřeby,“ upozorňuje Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Pokud nedodržíte časový test a řešení vlastní bytové situace, je nutné tuto skutečnost finančnímu úřadu oznámit například prostřednictvím formuláře, který je k dispozici na stránkách finanční správy, a to ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

Pronájem či dědictví a daň z příjmu při prodeji

U nemovitosti, u které nemůžete dostát podmínky vlastního bydliště, musí být aktuálně dodržen desetiletý časový test mezi nabytím a prodejem. Také v tomto případě však platí možnost osvobodit příjem z prodeje i před uplynutím desetileté vlastnické lhůty, pokud využijete prostředky získané prodejem na obstarání vlastní bytové potřeby.

„Jestliže však byla nemovitost nabyta před rokem 2021, tak pro ni ještě platí dřívější pětiletý časový test. V případě prodeje zděděné nemovitosti se do lhůty započítává i doba vlastnictví dané nemovitosti zůstavitelem, pokud se jedná o dědictví po příbuzném v přímé linii nebo po manželovi či manželce. V případě prodeje zděděného bytu v roce 2022 po prarodiči nezvyšuje příjem z prodeje daňovou povinnost, pokud zesnulý prarodič daný byt vlastnil déle než 10 let,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jak vysoká je daň z příjmu?

Sazba daně z prodeje nemovitých věcí je 15 procent, resp. 23 procent. Daň se počítá pouze ze zisku, tedy z kladného rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou a výdaji spojenými s jejím prodejem.

„Například dvoupokojové byty se loni v Olomouci prodávaly kolem 3,9 milionu korun. Při takovém prodeji by základ daně mohl být po odečtu pořizovací ceny a dalších výdajů jenom 300 tisíc korun, což zvyšuje daňovou povinnost za rok 2022 o 45 000 korun,“ vypočítává Kunz s tím, že počítáme uplatnění daňových slev a odpočtů již pro příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Jaký daňový formulář je nutné použít?

„Pro příjmy dle § 10 je nutné vyplnit přílohu číslo dva daňového přiznání a ani zaměstnanec v takových případech nemůže použít zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání, ale vyplňuje se vždy klasický čtyřstránkový daňový formulář,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Důležité je také připomenout, že OSVČ mají nově ze zákona zřízenu datovou schránku, a proto musí podávat daňové přiznání elektronicky, do daňového přiznání v takovém případě uvedou i případné příjmy z prodeje nemovitosti. Zaměstnanci, penzisté nebo studenti, kteří vyplňují daňové přiznání výjimečně právě z důvodu příjmů z prodeje nemovitosti, pak mohou vyplnit daňové přiznání ručně a papírovou verzi doručit na finanční úřad.

Prodej movitých věcí je od daně osvobozen

Pokud fyzická osoba prodává movitou věc (jiná než nemovitá), daň z příjmu se na ni většinou nevztahuje. „Výjimkou jsou motorová vozidla, letadla nebo lodě, u kterých musí pro osvobození příjmu přesahovat doba mezi jejich koupí a prodejem jeden rok,“ dodává daňová poradkyně Monika Lodrová působící ve společnosti BDO.

U movitých věcí, které byly zařazeny do obchodního majetku, lze tento příjem osvobodit až po 5 letech po vyřazení z obchodního majetku.