Datová schránka: Daňové přiznání elektronicky je pro OSVČ povinné

Datová schránka

Datová schránka Zdroj: Pixabay

Některým živnostníkům již dorazily přihlašovací údaje do datových schránek, jiným ještě ne. Do kdy musí stát údaje rozeslat a jak podat daňové přiznání za loňský rok?

Do kdy přijdou živnostníkům přihlašovací údaje do datových schránek?

Nově jsou datové schránky automaticky ze zákona zřizovány všem živnostníkům. A to i těm, kteří mají momentálně živnost přerušenou. V souvislosti s povinnými datovými schránkami se tak podle údajů Dun & Bradstreet v posledních třech měsících skokově zvýšil počet žadatelů o zrušení živnostenského oprávnění. Svou živnost zrušilo více než 40 tisíc podnikatelů a číslo asi ještě poroste.

„Od listopadu loňského roku se zásadně zvýšil počet rušených živností a tento trend stále pokračuje. Ke skokovým výkyvům v ekonomice zpravidla dochází při významné změně určitých podmínek, ať už legislativních či ekonomických,“ říká Petra Štěpánová z Dun & Bradstreet. „Aktuálně tou klíčovou změnou je právě zavedení datových schránek, povinné pro všechny OSVČ,“ dodává.

Stát rozesílá přihlašovací údaje ve třech vlnách, nejpozději by tak podnikatelé měli přístup do datovky dostat 31. března. „Lidem přijdou přihlašovací údaje doporučeným dopisem nebo do jejich osobní datové schránky,“ vysvětluje Michal Jelínek, partner V4 Group. „Datová schránka funguje, i když si ji majitel neaktivuje,“ dodává. Ke zpřístupnění datové schránky totiž dojde buď po prvním přihlášení, anebo automaticky po uplynutí patnáctidenní přihlašovací lhůty, pokud se živnostník nepřihlásí sám.

Má-li již někdo založenu osobní datovou schránku, obdrží do ní nyní přihlašovací údaje k datové schránce pro podnikání. „Fyzická osoba může mít typicky dvě datové schránky, a to osobní a jako podnikající osoba. Krom toho může mít další datové schránky, pokud je advokát, daňový poradce, insolvenční správce, auditor, znalec, soudní překladatel nebo tlumočník,“ vysvětluje Jelínek.

Daňové přiznání online je pro OSVČ povinné 

Jak upozorňuje v nedávno uveřejněné informaci Finanční správa, se zpřístupněním datové schránky je spojena povinnost činit formulářová podání související, byť částečně, s podnikatelskou činností (např. daňové přiznání k dani z příjmů) elektronicky

„V takovém případě nicméně lze k podání daňového přiznání finančnímu úřadu v elektronické formě využít nejen datovou schránku, ale i některý z jiných možných způsobů autorizované elektronické komunikace na dálku (například prostřednictvím portálu Moje daně),“ vysvětluje Finanční správa.

V případě, že by podnikatel podal daňové přiznání za loňský rok v papírové formě namísto elektronické, hrozí mu pokuta. „Nejprve bude vyzván k nápravě a pokud tak neučiní, může dostat pokutu ve výši 1 000 korun,“ doplňuje Michal Jelínek. Zároveň upozorňuje, že po zřízení datové schránky začne chodit živnostníkům veškerá korespondence od úřadů, která se týká jejich podnikání, právě do datovky. „Je tedy irelevantní, jakým způsobem živnostník podá daňové přiznání, reakce od finančního úřadu by mu vždy měla přijít do datové schránky,“ připomíná.

Přihlášení do datové schránky

Neví-li si podnikatel s přihlašováním do datové schránky, může se poradit se svým účetním nebo daňovým poradcem – ti již mají většinou s datovými schránkami své zkušenosti. Podrobné informace o fungování datových schránek včetně návodů a často kladených otázek potom najdete na webu Chcidatovku.gov.cz. Portál návodně vysvětluje například to, jak se do schránky přihlásit, anebo jak nastavit notifikace na příchozí zprávy.

„Pozor na fikci doručení. To znamená, že pokud vám přijde nějaká datová zpráva, je po uplynutí deseti dní považována za doručenou i přesto, že jste si ji nepřečetli,“ říká Michal Jelínek. Nastavení nofitikací na e-mailovou adresu uživatele je zdarma, za SMSku si už člověk připlatí.

Datová schránka: Přihlášení, zapomenuté heslo a jak funguje >>>