Daň z příjmu: Kdy neplatí OSVČ a zaměstnanci zálohy?

Daňové přiznání OSVČ 2023 za rok 2022

Daňové přiznání OSVČ 2023 za rok 2022 Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Někteří zaměstnanci a OSVČ neplatí zálohy na dani z příjmu fyzických osob. Podívejme se na vybraných pět příkladů, kdy se žádné daňové zálohy neplatí.

Zálohy na dani z příjmu v praxi neplatí nejenom daňoví poplatníci s nízkým zdanitelným příjmem, ale někdy i daňoví poplatníci s vyšším zdanitelným příjmem, kteří uplatňují několik daňových slev a daňové zvýhodnění na děti, jak si ukážeme v praktických příkladech.

Nízká hrubá mzda

Zaměstnanec Radim pracuje na částečný úvazek s hrubou mzdou 17 tisíc korun. Na dani z příjmu není ze zaměstnání panu Radimovi srážena žádná daň z příjmu, neboť vypočtená daň z příjmu ve výši 2 550 korun (17 tisíc korun x 15 procent) je nižší než sleva na poplatníka ve výši 2 570 korun, na kterou mají nárok všichni daňoví poplatníci. Sleva na poplatníka tedy snížila vypočtenou daň z příjmu do nuly.

Přivýdělek na DPP nebo DPČ

Maminka Lucie je na rodičovské dovolené, ale má možnost si přivydělávat na dohodu o provedení práce s hrubou měsíční odměnou 15 tisíc korun. I při práci na některou z pracovních dohod (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) je možné mít u zaměstnavatele podepsáno prohlášení k dani. Paní Lucie tedy při výpočtu čisté odměny uplatní slevu na poplatníka stejně jako ostatní zaměstnanci. I v případě paní Lucie je vypočtená daň z příjmu nulová.

Daňové přiznání 2023: Vše, co potřebujete vědět:

Video placeholde
Daňové přiznání 2023 • Videohub

Zaměstnanec s více dětmi

Zaměstnanec Lubomír má hrubou mzdu 53 400 korun a uplatňuje při výpočtu čisté měsíční mzdy nejenom slevu na poplatníka, ale i daňové zvýhodnění na tři děti v souhrnné částce 5 447 korun (na první dítě 1 267 korun, na druhé dítě 1 860 korun a na třetí dítě 2 320 korun).

Rovněž pan Lubomír tedy neplatí nic na dani z příjmu, neboť vypočtená daň z příjmu 8 010 korun (53 400 korun x 15 procent) je nižší než součet slevy na poplatníka a daňového zvýhodnění na tři děti ve výši 8 017 korun (2 570 korun + 5 447 korun).

OSVČ s roční daňovou povinností do 30 tisíc korun

Podnikatelka Zuzana dosáhla za rok 2022 hrubého zisku (příjmu poníženého o výdaje) ve výši 374 tisíc korun. Roční daň z příjmu při uplatnění pouze slevy na poplatníka činí 25 260 korun (374 tisíc korun x 15 procent - roční sleva na poplatníka ve výši 30 840 korun). Paní Zuzana doplatí daň z příjmu za rok 2022 jednorázově při odevzdání daňového přiznání. Ani během roku 2023 nebude paní Zuzana platit měsíční zálohy na dani z příjmu, neboť její daňová povinnost nepřesáhla 30 tisíc korun.

OSVČ s nárokem na roční daňový bonus

Živnostník Robin má hrubý zisk za rok 2022 ve výši 430 tisíc korun a při výpočtu daně z příjmu za rok 2022 uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun a roční daňové zvýhodnění na dvě děti v souhrnné částce 37 524 korun (15 204 korun na první dítě a 22 320 korun na druhé dítě).

Pan Robin nezaplatí nic na dani z příjmu a ještě peníze od státu formou daňového bonusu obdrží. Daň z příjmu za rok 2022 dosahuje totiž 33 660 korun (430 tisíc korun x 15 procent - roční sleva na poplatníka 30 840 korun). Daňové zvýhodnění je o 3 864 korun (37 524 korun - 33 660 korun) vyšší než vypočtená daň z příjmu a právě tato částka se stane daňovým bonusem pana Robina.

Neplacení záloh na dani není výjimkou

Neplacení záloh na dani z příjmu fyzických osob není v praxi ničím výjimečným. Zálohy nemusí platit ani OSVČ s vysokým ziskem, pokud uplatní např. daňové zvýhodnění na tři a více dětí, slevu na manželku (manžela) a ještě k tomu třeba slevu školkovné. Někteří daňoví poplatníci neplatí nic na dani z příjmu a dokonce peníze od státu dostávají formou daňového bonusu. Při čerpání více daňových slev je daňové zatížení v Česku nízké.

PŘEHLEDNĚ: Daňové přiznání 2023 >>>