Nástup do práce koncem roku a daně v příkladech | E15.cz

Nástup do práce koncem roku a daně v příkladech

Petr Gola

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Někteří zaměstnanci odpracují během roku 2021 pouze několik měsíců, například z důvodu předchozího studia, pobírání důchodu nebo nezaměstnanosti. Jaké platí v takových případech daně? Kdy obdrží daňovou vratku?

Při výpočtu čisté mzdy v roce 2021 je zaměstnancům z hrubé mzdy sraženo zaměstnavatelem sociální pojištění (6,5 procenta z hrubé mzdy), zdravotní pojištění (4,5 procenta z hrubé mzdy) a daň z příjmu (15 procent z hrubé mzdy, případně 23 procent z hrubé mzdy nad 141 764 korun, následně se odečtou daňové slevy). Na výpočet daňové povinnosti během roku nemá vliv, od kterého měsíce zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje.

Příklad: Výpočet čisté mzdy koncem roku

Paní Gabriela byla prvních 10 měsíců roku 2021 na rodičovské dovolené a následně nastoupila zpátky do zaměstnání. Z hrubé mzdy ve výši 41 000 korun je paní Gabriele sraženo sociální pojištění v částce 2 665 korun (41 000 korun x 6,5 procenta), zdravotní pojištění v částce 1 845 korun (41 000 korun x 4,5 procenta) a daň z příjmu v částce 3 830 korun (41 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka 2 320 korun). Na účet obdrží paní Gabriela částku 32 660 korun (41 000 korun - 2 665 korun - 1 845 korun - 3 830 korun).  

Nevyužití slevy na poplatníka

Za celý rok 2021 náleží všem daňovým poplatníkům sleva na poplatníka v částce 27 840 korun. V této výši se daňová sleva na poplatníka uplatní v ročním zúčtování daně nebo v daňovém přiznání. Roční daňová sleva na poplatníka se nijak nekrátí. Na její uplatnění tedy nemá vliv struktura zdanitelných příjmů, příjmová nebo majetková situace ani počet měsíců výdělečné činnosti během roku.

Osoby samostatně výdělečně činné uplatňují slevu na poplatníka vždy až v daňovém přiznání, zaměstnanci uplatňují slevu na poplatníka již v poměrné výši při výpočtu měsíční čisté mzdy. V roce 2021 každý měsíc v částce 2 320 korun. Zaměstnanci, kteří pracují během roku 2021 pouze po část roku, tedy obdrží po provedeném ročním zúčtování daně daňový přeplatek, neboť během roku nevyčerpali v plném rozsahu slevu na poplatníka. 

Příklad: Obdržení daňové vratky

Pan Jakub je v řádném starobním důchodu a od listopadu nastoupil do zaměstnání. V řádném starobním důchodu je možné si libovolně přivydělat. V měsících lednu až říjnu pobíral pan Jakub pouze starobní důchod. Hrubou mzdu bude mít pan Jakub 38 000 korun. Na dani z příjmu zaplatí v souhrnu za listopad a prosinec částku 6 760 korun. Za každý měsíc 3 380 korun (38 000 korun x 15 procent - sleva na poplatníka ve výši 2 320 korun).

Pan Jakub požádá zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a po jeho provedení bude mít výplatu vyšší právě o částku 6 760 korun. Roční daňová povinnost pana Jakuba vlivem uplatnění slevy na poplatníka ve výši 27 840 korun bude nulová a odvedená souhrnná částka zálohové daně ve výši 6 760 korun tak bude jeho daňovým přeplatkem.

Nutnost podání daňové přiznání

V některých případech nemohou ani zaměstnanci, kteří nastoupili do práce koncem roku 2021 a odpracovali pouze několik měsíců, požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně a musí si sami podat daňové přiznání.

Příklad: Ukončení podnikání během roku

Pan Milan nastoupil do zaměstnání na klasický pracovní poměr od října 2021. Od ledna do září 2021 vykonával samostatnou výdělečnou činnost. Přestože pan Milan samostatnou výdělečnou činnost již ukončil, tak za rok 2021 ještě nemůže požádat zaměstnavatele o roční zúčtování daně, ale sám si musí podat daňové přiznání. K vyplnění daňového přiznání bude od zaměstnavatele potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti za rok 2021.

Příklad: Brigáda na dvě DPČ

Studentka Alice nastoupila od září do zaměstnání na hlavní pracovní poměr. V měsících červnu až srpnu si přivydělávala současně pro dva zaměstnavatele na dohodu o pracovní činnosti, přičemž z obou dohod jí byla odvedena zálohová daň z příjmu. Slečna Alice tedy nebude moci požádat zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně za rok 2021, ale sama si bude muset podat daňové přiznání.

Důvodem je skutečnost, že alespoň v jednom měsíci roku 2021 měla příjem ze závislé činnosti podléhající zálohové dani z příjmu alespoň od dvou zaměstnavatelů. K vyplnění daňového přiznání bude slečna Alice potřebovat potvrzení o zdanitelných příjmech od všech tří zaměstnavatelů.

Autor: Petr Gola

Mzdová kalkulačka