Paušální daň 2022: Podnikatelé si od nového roku připlatí | e15.cz

Paušální daň 2022: Podnikatelé si měsíčně připlatí o několik stokorun navíc

onk

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Přihlásit se k paušální dani lze vždy k 1. lednu daného roku – poprvé to bylo začátkem roku 2021. Pokud jste to v letošním roce nestihli, můžete tak učinit pro rok 2022. Termín ale už také klepe na dveře. A pokud již v režimu paušální daně jste, nezapomeňte si navýšit trvalý příkaz na její novou výši – daň nově činí 5 994 korun, tedy o 525 korun víc než v roce 2021.

„V případě, že se živnostník rozhodne vstoupit v rámci roku 2022 do paušálního režimu, je nutno podat předmětné oznámení správci daně do 10. ledna 2022, a to elektronicky datovou zprávou, resp. s uznávaným elektronickým podpisem, příp. písmeně na tiskopise MFČR. Poplatník, který teprve zahajuje činnost, ze které mu plynou příjmy ze samostatné činnosti, se stává poplatníkem v paušálním režimu k počátku kalendářního měsíce, ve kterém činnost zahájil,“ vysvětluje Martina Zbončaková, daňová specialistka z V4 Group.

Paušální daň: Zálohy pro rok 2022 jsou vyšší

Měsíční výše paušální daně pro následující zdaňovací období, tj. pro rok 2022, činí 5 994 korun. Uváděná částka sestává z minimálního zdravotního pojistného ve výši 2 627 korun, minimálního sociálního pojistného navýšeného o 15 procent, tedy 3 267 korun a daně z příjmů ve výši 100 korun.

Zálohovým obdobím v případě paušálního režimu je kalendářní měsíc, platba za daný kalendářní měsíc je splatná do 20. dne kalendářního měsíce. Takže změnu trvalého příkazu by měli stávající účastníci paušální daně změnit do 20. ledna, aby předešli případnému nedoplatku.

Video se připravuje ...
Nová sazba zálohy na paušální daň pro rok 2022

Komu se vyplatí paušální daň

Jednou z hlavních výhod pro poplatníky v paušálním režimu je bezesporu menší administrativní zátěž nebo finanční úspora ve vztahu k potenciální platbě za služby účetního či daňového poradce.

„Paušální daň se nevyplatí například zemědělcům a řemeslníkům uplatňující osmdesáti procentní výdajový paušál. Sem spadají například profese, jako jsou kadeřnice, zámečníci, truhláři, řezníci, pekaři, pivovarníci, zlatníci, kováři, zedníci, klempíři, hodináři a opraváři silničních vozidel,“ uvádí Michal Jelínek, partner V4 Group a dodává, že podnikatelům se šedesátiprocentním paušálem se vyplatí tato daň jen v případě, že nemají děti ani manželku a jejich měsíční příjem bude zhruba do 83 tisíc korun. Důležité je, aby podnikatelův příjem nepřekročil částku jeden milion korun.

„Naopak se paušální daň vyplatí těm, kteří uplatňují čtyřicetiprocentní paušál. Mezi takové profese spadají tak zvaná svobodná povolání jako jsou advokáti, architekti, lékaři, notáři, odhadci, překladatele, soudní exekutoři, tlumočníci, veterináři a kupříkladu auditoři. Třicetiprocentní paušál se uplatňuje hlavně na příjmy z pronájmu,“ upřesňuje Michal Jelínek.

Podmínky: Při překročení obratu standardní daňové přiznání

Jestliže v průběhu zdaňovacího období OSVČ překročí obrat, resp. se stane plátcem DPH apod., znamenající porušení podmínek pro možnost setrvání v paušálním režimu, musí to oznámit správci daně do 15 dnů. Tento živnostník pak bude zároveň muset dle standardních podmínek podat daňové přiznání a Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a ČSSZ, stejně tak vyrovnat daňovou povinnost.

Autor: onk

Mzdová kalkulačka

Newslettery