Mzdová kalkulačka 2021: Online výpočet čisté mzdy | e15.cz

Mzdová kalkulačka pro rok 2021: Kolik zaměstnanec odvede státu?

Čistá mzda - Ilustrační foto
Čistá mzda - Ilustrační foto
• 
ZDROJ: Profimedia

Petr Gola, Kamila Ondráčková

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn
Vstoupit do diskuze
0

Snad nejdůležitějším mzdovým údajem pro zaměstnance je čistá mzda, kterou pravidelně dostávají na svůj bankovní účet. Jak na výpočet čisté mzdy v roce 2021?  Se začátkem roku 2021 se zároveň ruší superhrubá mzda a dochází ke zvýšení slevy na poplatníka. O kolik si díky tomu zaměstnanci polepší? Pomůže vám naše mzdová kalkulačka.

V roce 2021 se nadále čistá mzda zaměstnance vypočítá jako rozdíl mezi hrubou mzdou a přímými daněmi ze mzdy, daň z příjmu se však bude již počítat z hrubé mzdy a nikoliv ze superhrubé mzdy. Současně se zvyšuje měsíční daňová sleva na poplatníka o 250 korun. Při stejné hrubé mzdě si tedy zaměstnanci finančně polepší. Podívejte se, z čeho se skládá hrubá mzda:

Sociální a zdravotní pojištění

Zaměstnanci odvádí na zdravotním pojištění 4,5 procenta z hrubé mzdy a dalších 6,5 procenta na sociálním pojištění. Zaměstnavatelé odvádí za zaměstnance 9 procent na zdravotním pojištění a 24,8 procenta na sociálním pojištění. Za celý kalendářní rok 2021 se bude sociální pojištění odvádět pouze do dosažení maximálního vyměřovacího základu ve výši 1 701 168 korun. Z částky nad tento strop již sociální pojištění neplatí zaměstnanec ani zaměstnavatel.

Kalkulačka čisté mzdy >>> 

Při výpočtu zdravotního pojištění však musí být dodržen minimální vyměřovací základ, který je na úrovni minimální mzdy. V roce 2021 tedy ve výši 15 200 korun. Zaměstnanci pracující pouze na zkrácený úvazek s hrubou mzdou do 15 200 korun zaplatí tedy efektivně na zdravotním pojištění více, neboť dopočet do minima jde k jejich tíži, zaměstnavatelé odvádí na zdravotním pojištění za zaměstnance vždy 9 procent. Dopočet do minimálního vyměřovacího základu se však neprovádí u státních pojištěnců (např. penzistů či studentů).

Daň z příjmu fyzických osob

V roce 2020 se daň z příjmu fyzických osob počítala ze superhrubé mzdy, tj. hrubé mzdy zvýšené o sociální a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem za zaměstnance. V roce 2021 se již daň z příjmu bude počítat jen z hrubé mzdy. Sazby daně z příjmu jsou 15 procent a 23 procent. Vyšší 23 procentní sazbě daně budou podléhat měsíční příjmy nad 4násobek průměrné mzdy.

Zaměstnancům mající podepsané u zaměstnavatele prohlášení k dani se od vypočtené daně z příjmu vždy odečte sleva na poplatníka v měsíční částce 2 320 korun (v roce 2020 to byla částka 2 070 korun). Při práci pro více zaměstnavatelů současně je možné mít prohlášení k dani podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele a slevu na poplatníka je tedy možné v každém měsíci uplatnit pouze jednou. Při splnění zákonných podmínek je možné uplatnit měsíčně i tyto další slevy: na studenta ve výši 335 korun, na držitele průkazu ZTP/P ve výši 1 345 korun, na invaliditu prvního a druhého stupně ve výši 210 korun a na invaliditu třetího stupně ve výši 420 korun.

Daňové zvýhodnění

Vždy jeden z rodičů může uplatnit daňové zvýhodnění na děti. Měsíční částka daňového zvýhodnění se meziročně nemění. Daňové zvýhodnění na první dítě činí 1 267 korun, na druhé dítě 1 617 korun a na třetí a další dítě 2 017 korun. V případě, že je daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom náleží zaměstnanci nárok na daňový bonus. Zaměstnanci čerpající od státu daňový bonus nezaplatí na dani z příjmu fyzických osob nic a ještě od státu obdrží částku ve výši rozdílu mezi daňovým zvýhodněním a vypočtenou daní z příjmu fyzických osob po uplatněných slevách na dani.

Výpočet čisté mzdy 2021 - příklad

V přiložené tabulce si pro porovnání vypočteme čistou mzdu zaměstnance Pavla s hrubou měsíční mzdou 39 000 korun v roce 2020 a dle nové legislativy v roce 2021. Zaměstnanec Pavel bude uplatňovat pouze základní daňovou slevu na poplatníka.

Kalkulačka čisté mzdy >>> 

Výpočet rok 2020 rok 2021
Hrubá mzda 39 000 korun 39 000 korun

Sociální pojištění
placené zaměstnancem

2 535 korun
(39000 x 6,5 procenta)

2 535 korun
(39000 x 6,5 procenta)

Sociální pojištění
placené zaměstnavatelem

9 672 korun
(39000 x 24,8 procenta)
9 672 korun
(39000 x 24,8 procenta)

Zdravotní pojištění
placené zaměstnancem

1 755 korun
(39000 x 4,5 procenta)

1 755 korun
(39000 x 4,5 procenta)

Zdravotní pojištění
placené zaměstnavatelem

3 510 korun
(39000 x 9 procent)

3 510 korun
(39000 x 9 procent)

Supehrubá mzda
(na stokoruny nahoru)

52 200 korun
(39000 + 9672 + 3510)

x
Daň z příjmu

7 830 korun
(52200 x 15 procent)

5 850 korun
(39 000 x 15 procent)

Sleva na poplatníka 2 070 korun 2 320 korun

Záloha na daň z příjmu
po slevě

5 760 korun
(7830 - 2070)

3 530 korun
(5 850 - 2 320)

Čistá mzda

28 950 korun
(39000 - 2535 - 1755 - 5760)

31 180 korun
(39000 - 2535 - 1755 - 3530)

Zaměstnanec Pavel bude mít z důvodu legislativních změn při stejné hrubé mzdě čistou mzdu vyšší o 2 230 korun.

Autor: Petr Gola, Kamila Ondráčková

Mzdová kalkulačka