Paušál na auto k podnikání OSVČ: Jak můžete uplatnit výdaje?

Auto k podnikání OSVČ 2024: Jak řešit paušální výdaje? (ilustr. foto)

Auto k podnikání OSVČ 2024: Jak řešit paušální výdaje? (ilustr. foto) Zdroj: Profimedia

Většina OSVČ potřebuje k výkonu své činnosti auto. Jak výdaje za auto ovlivňují daňové povinnosti? U kterých OSVČ nehraje při výpočtu daně z příjmů roli, kolik kilometrů najezdí? Kolik je aktuálně dopravní paušál a jak na paušální výdaje v roce 2024?

Osoby samostatně výdělečně činné vedoucí daňovou evidenci si mohou zvolit mezi dvěma způsoby, jak uplatňovat výdaje za pohonné hmoty a parkovné. První možností je samozřejmě uplatňování skutečných výdajů, druhou možností je dopravní daňový paušál.

Dopravní paušál 5 000 korun na auto

V případě využití dopravního paušálu činí měsíční výdaje 5 000 korun na auto. Maximálně lze dopravní paušál uplatňovat na tři auta. V případě, že je auto používané i k soukromým účelům, potom činí dopravní paušál 4 000 korun. Pokud tedy používá OSVČ k podnikání dvě auta a z toho jedno i k soukromým účelům, tak je měsíční částka výdajového paušálu 9 000 korun.

Jaké výdaje nejsou v dopravním paušálu zahrnuty?

V měsíční částce dopravního paušálu samozřejmě nejsou zohledněny například případné výdaje za opravy, pojištění nebo dálniční známku.

Zvolený způsob nelze během roku změnit

Osoby samostatně výdělečně činné vedoucí daňovou evidenci by si měly v předstihu propočítat, zdali je pro ně výhodnější uplatňování skutečných výdajů nebo dopravního paušálu. Při propočtu je vhodné počítat s i případnými změnami cen pohonných hmot. Během roku již nelze zvolený způsob změnit.

Jestliže dojde během k roku k situaci, že skutečné výdaje jsou vyšší než dopravní výdajový paušál, tak již nelze z dopravního paušálu přejít na skutečné výdaje, což má samozřejmě pro OSVČ negativní daňový dopad.

Při nižším nájezdu je výhodnější dopravní paušál

Výhodnost jednotlivých variant samozřejmě závisí na měsíčním nájezdu, spotřebě daného auta a ceně pohonných hmot. Obecně lze říci, že při nižším kilometrovém nájezdu je dopravní paušál správnou volbou, neboť dochází k zajímavé daňové úspoře. Navíc snižuje administrativu a riziko chyby a celá „daňově-dopravní agenda“ je jednodušší.

Plátci DPH vždy vedou knihu jízd

Osoby samostatně výdělečně činné, které jsou plátci daně z přidané hodnoty, vedou knihu jízd i v případě, že uplatňují dopravní daňový paušál, který se využívá pro účely výpočtu daně z příjmu fyzických osob a nikoliv daně z přidané hodnoty. Pro účely odpočtu DPH u pohonných hmot je nutné vést knihu jízd.

Měsíční paušální daň snížit nelze

Pro daňové účely se mohou OSVČ, které nejsou plátci DPH, při splnění dalších zákonných podmínek dobrovolně vstoupit do měsíčního daňového paušálu. V takovém případě jednou měsíční paušální platbou platí současně daň z příjmu fyzických osob, sociální pojištění a zdravotní pojištění.

V roce 2024 jsou tři režimy paušální daně v závislosti na dosaženém rozhodném příjmu a druhu vykonávané činnosti.

PásmoRoční paušální daň
První pásmo7 498 korun
Druhé pásmo16 745 korun
Třetí pásmo27 139 korun

Tato daňová částka je konečná a žádné výdaje za auto ji nemohou snížit. OSVČ v měsíčním paušálním režimu tedy platí na přímých daních každý měsíc stejně, bez ohledu na počet najetých kilometrů nebo výdajích za opravu automobilu.

Výdaje za auto u OSVČ s ročním výdajovým paušálem

V případě, že OSVČ uplatňuje pro stanovení ročního daňového základu roční výdajový paušál, tak rovněž nad rámec tohoto výdajového paušálu nemůže uplatnit žádné výdaje navíc. V ročním výdajovém paušálu jsou již všechny výdaje, tedy i za auto používané k podnikání. Roční výdajový paušál se liší dle vykonávané činnosti následovně:

Typ činnostiRoční výdajový paušál
Příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku30 %
Příjmy ze samostatné výdělečné činnosti40 %
Ostatní živnosti60 %
Příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a řemeslných živností80 %