OSVČ po dokončení školy: Jak vysoké zálohy a daně budete platit?

OSVČ po škole: Daně, zálohy, odvody. Jak začít podnikat (ilustr.)

OSVČ po škole: Daně, zálohy, odvody. Jak začít podnikat (ilustr.) Zdroj: e15 (DALL-E)

Někteří úspěšní maturanti nebo absolventi vysoké školy se během letních prázdnin nebo od podzimu rozhodnout začít podnikat. S jak vysokou měsíční daňovou platbou je potřeba počítat?

Daňově nejjednodušší variantou je dobrovolný vstup do měsíčního daňového paušálu. V takovém případě se totiž jednou měsíční platbou odvádí daň z příjmu, sociální pojištění i zdravotní pojištění. Za rok 2024 se potom nevyplňuje daňové přiznání ani přehledy.

Vstup do daňového paušálu v průběhu roku

Zatímco ti, kteří podnikají a vykonávali samostatnou výdělečnou činnosti i v roce 2023, se museli přihlásit k dobrovolné účasti na paušální dani pro rok 2024 do 10. ledna, tak začínající OSVČ se mohou přihlásit i během roku. Vždy však do zahájení takové činnosti.

Jak vysoká je měsíční paušální daň?

I v roce 2024 jsou tři režimy paušální daně v závislosti na dosahovaných příjmech a druhu vykonávané činnosti. Absolventů se týká první pásmo, kdy celková měsíční platba činí 7 498 korun.

Měsíční platba v prvním paušálním pásmu
PoložkaČástka
Měsíční platba v prvním paušálním pásmu7 498 korun
- z toho sociální pojištění4 430 korun
- z toho zdravotní pojištění2 968 korun
- z toho daň z příjmu100 korun

Daňové přiznání a „klasický“ způsob

Většina absolventů si bude při zahájení samostatné výdělečné činnosti v průběhu roku volit plnění svých daňových povinností „klasickým“ způsobem. Tedy bez vstupu do dobrovolného daňového paušálního režimu. V takovém případě je nutné platit měsíční zálohy na sociálním a zdravotním pojištění. Daň z příjmu se doplatí až jednorázově po podaném daňovém přiznání.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění

Při zahájení samostatné výdělečné činnosti se odvádí během roku minimální měsíční zálohy na zdravotním pojištění. Minimální měsíční záloha činí 2 968 korun a je nutné ji vždy uhradit do osmého dne následujícího měsíce. Zaplacené zálohy během roku se následně odečtou od vypočteného ročního zdravotního pojištění.

Sazba zdravotního pojištění činí 13,5 procenta z vyměřovacího základu. Za celý kalendářní rok musí být vždy zdravotní pojištění vypočteno alespoň z minimálního vyměřovacího základu.

Minimální zálohy na sociální pojištění

Standardně činí v letošním roce minimální záloha na sociálním pojištění 3 852 korun. Absolventi, kteří teprve samostatnou výdělečnou činnosti zahajují a minulosti nepodnikali, však mají určité zvýhodnění a musí platit minimální měsíční zálohu na sociálním pojištění ve výši 3 210 korun. Záloha na sociálním pojištění je splatná do konce měsíce, za který se platí. Sazba sociálního pojištění činí 29,2 procenta z vyměřovacího základu.

Většina OSVČ si neplatí dobrovolné nemocenské pojištění

V platbě sociálního pojištění není zahrnuto nemocenské pojištění. Většina OSVČ si v praxi dobrovolné nemocenské pojištění neplatí. Bez placení dobrovolného nemocenského pojištění je však nutné počítat s tím, že během nemoci nenáleží nemocenská. OSVČ však mají v případě účasti na dobrovolném nemocenském pojištění nárok na nemocenskou až od 15. kalendářního dne nemoci, takže si zpravidla neplatí dobrovolné nemocenské pojištění ani OSVČ, které jsou v paušálním daňovém režimu.

Roční sleva na poplatníka činí vždy 30 840 korun

I když budou absolventi během roku 2024 vykonávat samostatnou výdělečnou činnost pouze po část roku, tak v daňovém přiznání uplatní slevu na poplatníka ve výši 30 840 korun. Slevu na poplatníka tedy uplatní v plném rozsahu, bez ohledu na skutečný počet měsíců podnikání. Sleva na studenta byla pro rok 2024 zrušena.

Daň z příjmu se neplatí až do zisku ve výši 205 600 korun

I při uplatnění pouze základní daňové slevy na poplatníka bude za rok 2024 daň z příjmu nulová, když bude daňový základ do 205 600 korun. V případě uplatňování 60procentního výdajového paušálu (ostatní živnost) je tak možné mít za několik měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti příjmy až 514 tisíc korun a přitom neplatit žádnou daň z příjmů, jak je vidět z detailního výpočtu v tabulce.

VýpočetČástka
Příjem z podnikání během roku 2024514 tisíc Kč
Výdaje (60% výdajový paušál)308 400 Kč (514 000 x 60 %)
Daňový základ205 600 Kč (514 000 - 308 400)
Daň z příjmu30 840 Kč (205 600 x 15 %)
Sleva na poplatníka30 840 Kč
Roční daň z příjmu0 Kč (30 840 - 30 840)

Většina absolventů podnikajících za základě živnostenského oprávnění za čtyři či pět měsíců výkonu samostatné výdělečné činnosti během roku 2024 nebude mít příjmy vyšší než 500 tisíc korun, a proto za rok 2024 nebudou platit daň z příjmu. Daňové přiznání samozřejmě odezvat budou muset