Čtyři druhy bublin, které ohrožují investice

....

.... Zdroj: Československá obchodní banka, a. s.

Jedním z nejhorších nepřátel investora jsou emoce. Vytlačují racionální uvažování a nejvíce se projevují v dobách investičních horeček či katastrof. V prvém případě jsou investoři v euforii, v druhém v agónii. 

V posledních letech jsme na kapitálových trzích svědky spíše pozitivního vývoje, je tedy vyšší pravděpodobnost, že se v současné době bude vyskytovat mezi investory euforie. Ta může vést až k investičním bublinám, jejichž existenci si většina investoru uvědomí až po jejich splasknutí. Bývají to bolestná procitnutí. Podívejme se proto na různé druhy investičních bubliny. Jejich znalost nás může odvrátit od předčasné euforie až po finální agónii.

Mánie: stará pravidla neplatí

Mánie je bublina z přesvědčení. Tento druh bubliny se vyznačuje tím, že lidé neochvějně věří, že současná situace na daném trhu (či aktivu) je jiná, než bývala v minulosti. „Pravidla, zásady, poučky a moudra, která platila v minulosti, jsou dnes pohřbeny a čekají nás pouze světlé zítřky, nastává nová doba,“ říkají si mnozí. Klasickým příkladem mánie byl nemovitostní trh v USA v roce 2007. V té době investoři nebrali v potaz dlouhodobý demografický vývoj jakožto hybatele poptávky po nemovitostech v dlouhém období. Prodej nových domů v USA v roce 2001 překonal veškerá maxima za posledních 40 let a každým rokem, až do roku 2007 se počet nových domů dále zvyšoval, a to aniž by se výrazně měnila demografická křivka. Domy se už nestavěly a nekupovaly z důvodu uspokojení potřeby bydlení, ale jako investice. Bylo jen otázkou času, kdy nadměrná nabídka způsobí prasknutí této bubliny.

Ekonomická bublina: vše je v nejlepším pořádku

Ekonomická bublina je spojená s fundamentálními daty a může být doplňkem mánie. Data jsou vynikající, ať už na makroekonomické úrovni (růst HDP, nízká nezaměstnanost, využití výrobních kapacit na 100 procent apod.), tak na mikroekonomické úrovni (zisky a tržby firem). A právě zde je hlavní zákeřnost této bubliny. Vše vypadá, že je v nejlepším pořádku, proto je i ospravedlnitelné, že ceny aktiv rostou. Analytici na základě růstových trendů předpovídají zářivou budoucnost a investoři jsou uchlácholeni, protože odborníci „přeci vědí“.

Ovšem málokdo si už dokáže spojit, že ekonomický rozvoj jde slepou uličkou. Pro příklady opět nemusíme chodit daleko. Nemovitostní mánie v USA na začátku tohoto tisíciletí hnala americký finanční sektor do stratosféry. Banky vydělávaly nejen z rekordního poskytování hypoték, ale také z investičního bankovnictví. Jejich zisky byly nafukovány právě díky mánii a mnoho investorů si tuto skutečnost nespojilo. Trh s nemovitostmi utrpěl krátkodobý pokles, avšak banky byly zmasakrovány až do morku kostí.

Racionální bublina: najdi dalšího hlupáka

Racionální bublina je založena na principu „najdi dalšího hlupáka“. Investoři v tomto případě kupují aktiva za vysoké ceny, které jsou velmi vzdálené jejich férovému ocenění, respektive jejich vnitřní hodnotě. Cílem investorů (v tomto případě spekulantů) není nic jiného než dané aktivum prodat za vyšší cenu dříve, než bublina splaskne. Zářným příkladem posledních měsíců budiž bitcoin. Určit vnitřní hodnotu této kryptoměny je téměř nemožné, přesto bitcoin výrazně posiloval. Toho si jsou lidé vědomi, a proto bitcoin kupují. Mají totiž vidinu, že tento trend bude pokračovat a během několika dalších dní, týdnů či měsíců bitcoin prodají za vyšší cenu („většímu hlupákovi“).

Nezajímá je v tomto případě nic jiného než to, že mohou koupit něco, co prodají dráž. Samozřejmě principem každé investice je levně koupit a draze prodat. Ale v tomto případě dochází k racionální ignoranci užitné hodnoty aktiva a jsem-li ten poslední z posledních, který dané aktivum koupil, po splasknutí bubliny mám v ruce černého Petra já.

Informační bublina

Na informační bublinu se můžeme opět dívat jako na samostatný druh bubliny nebo jako na doprovodný prvek ostatních výše jmenovaných. Investor v tomto případě přestává jednat na základě vlastních informací a začíná přebírat názory a výhledy na vývoj trhu od ostatních. Pro ilustraci si vezměme v potaz dnešní situaci na akciových trzích. Mnoho investorů tvrdí, že akcie jsou drahé, ale vidí, jak všichni ostatní akcie nakupují. Tudíž si říká, že přeci všichni ti lidé se nemůžou mýlit. Proto investor potlačí svůj vlastní názor a začne také kupovat, i když si sám myslí pravý opak.

Vydělají trpěliví

Zkušený investor by jistě přišel na další typy bublin. Nicméně v textu popsané bubliny se objevují v absolutní většině investičních euforií. V případě, že je budeme znát, můžeme se vyvarovat jejich následkům. Naopak se dají využít k zainvestování, stačí být trpělivý a nehamižný.

Autor je členem investičního výboru společnosti Broker Trust.