Dodavatelé energií: Jak vývoj cen komodit na burze ovlivňuje produktovou nabídku

Pro zákazníka je nejvhodnějším způsobem fixace ceny den předem či postupné fixace ceny na 1 rok předem, anebo jejich kombinace

Pro zákazníka je nejvhodnějším způsobem fixace ceny den předem či postupné fixace ceny na 1 rok předem, anebo jejich kombinace Zdroj: BOHEMIA ENERGY

.
.
3
Fotogalerie

Nákup energií na velkoobchodním trhu má svá specifika. Předně je třeba rozlišovat, zda je nákup realizován na tzv. denním trhu, nebo na dlouhodobém trhu.

Na denním trhu neboli „spotovém“ se obchoduje elektřina a plyn s dodávkou na následující den. „Právě na tomto trhu dochází k největším cenovým výkyvům, nicméně dlouhodobě je výsledná cena v porovnání s cenami na dlouhodobém trhu nižší,“ uvádí Libor Holub, obchodní ředitel Bohemia Energy. Vzhledem k tomu, že většina dodavatelů ale preferuje konzervativní nákupní strategii, tak na spotovém trhu nakupuje jen část spotřeby pro své zákazníky. Větší část pak zajišťuje na dlouhodobém trhu neboli trhu „futures“, kde se obchoduje na delší a vzdálenější časové horizonty, a tedy i za méně kolísavé ceny.

Do vývoje cen komodit promlouvá hned několik faktorů, ať je to aktuální politická situace v Evropě i ve světě, klimatická situace a vývoj počasí, emisní povolenky či třeba jen naplněné zásobníky zemního plynu. Ceny energií se tak často výrazně pohybují oběma směry. U nákupu, respektive formy fixace musí obchodník volit takovou strategii, aby neohrozil svou cenovou konkurenceschopnost, a tedy i svého zákazníka.

Postupná fixace cen

Největší alternativní dodavatel energií na trhu, Bohemia Energy, působí na trhu již od samého počátku liberalizace. Má tak s různými nákupními strategiemi dostatek zkušeností. Rozhodl se proto provést porovnání čtyř základních, a také nejčastějších, způsobů nákupů (postupné fixace ceny) elektřiny.

1. Postupná fixace ceny na kalendářní rok 1 rok předem

Příklad: cena na rok 2021 se fixuje každý obchodní den v průběhu roku 2020; tedy dílčích 256 fixací.

2. Postupná fixace ceny na kalendářní rok 2 roky předem

Příklad: cena na rok 2021 se fixuje každý obchodní den v průběhu let 2019, 2020; tedy dílčích 507 fixací.

3. Postupná fixace ceny na kalendářní rok 3 roky předem

Příklad: cena na rok 2021 se fixuje každý obchodní den v průběhu let 2018, 2019, 2020; tedy dílčích 710 fixací.

4. Postupná fixace den předem

Příklad: pro 1. ledna 2021 vznikne 31. prosince 2020 obchodováním na denním trhu a u elektřiny je stanovena cena pro každou hodinu zvlášť.

Kromě postupných fixací existuje ještě možnost jednorázové fixace, zpravidla na období jednoho až tří let. Cena se odvíjí od aktuálních cen na velkoobchodním trhu pro období fixace. Tento způsob „jednorázové“ fixace je vhodný zejména pro ty zákazníky, kterým nezáleží ani tak na ceně, ale na klidu a dlouhodobé jistotě pevné, neměnné, ceny. Do výše uvedeného porovnání tak zařazen nebyl.

Základní shrnutí testovaných způsobů

Test uvedených čtyř způsobů postupné fixace jsme provedli na uplynulém desetiletém období, tedy od roku 2011 do roku 2021. To, co jsme zjistili, jen potvrdilo naše předpoklady,“ uvádí k výsledkům Libor Holub. Celkově je lze shrnout následovně.

  • Trend poklesu nebo růstu ceny elektřiny a plynu se na velkoobchodním trhu nejprve projeví na trhu denním (SPOT) => ti, co fixují ceny na krátkodobém denním trhu (spotovém) jsou tak vždy první, kteří zlevnění nebo zdražení pocítí.
  • Zároveň platí, že změna trendu, poklesu či růstu ceny se stoprocentně projeví i na dlouhodobém trhu (FUTURES), jen s určitým zpožděním; zpravidla nejpozději do půl roku.
  • Neexistuje jistota trvalého růstu nebo poklesu ceny. Vždy je třeba počítat s tím, že se kdykoli objeví objektivní důvody, které na první pohled nezměnitelný trend s jistotou změní => fixace cen není lék na dobrou cenu, opak může být reálně pravdou.

.. | BOHEMIA ENERGY

Jak se umístily testované způsoby z pohledu ceny

1. místo: fixace ceny den předem, tedy na krátkodobém denním trhu (SPOT, respektive Day Ahead Market).

2. místo: postupná fixace ceny 1 rok předem, tedy na dlouhodobém trhu (FUTURES).

3. místo: postupná fixace ceny 2 roky předem, tedy na dlouhodobém trhu (FUTURES).

4. místo: postupná fixace ceny 3 roky předem, tedy na dlouhodobém trhu (FUTURES).

.. | BOHEMIA ENERGY

Nejlepší nabídky současného energetického trhu

Testování prokázalo, že pro zákazníka je nejvhodnějším způsobem fixace ceny den předem či postupné fixace ceny na 1 rok předem, anebo jejich kombinace. Bohemia Energy proto vytvořila tři základní produktové řady, které reflektují právě tyto způsoby, které v uplynulých deseti let dosáhly na energetickém trhu nejlepších výsledků. „Ať už si zákazník zvolí ENERGII A++, RELAX či produktovou řadu KOMBI, bude mít jistotu férové a dlouhodobě výhodné ceny, aniž by musel každý rok zkoumat, jestli jeho dodavatel adekvátně reaguje na změny na velkoobchodním trhu s komoditami,“ uzavírá Libor Holub.