Investování do trendů

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: Profimedia

Mnoho drobných investorů se snaží vyladit složení svých portfolií ve snaze zohledňovat aktuální vývoj na finančních trzích. Jestliže ale plánují investovat na delší dobu, spíše by je měly zajímat dlouhodobé trendy.

Jedním z často zmiňovaných zajímavých trendů je deglobalizace. Dané téma se začalo mezi investory častěji skloňovat ve spojení s obchodní válkou mezi Čínou a USA. Výbojná zahraniční politika vůči Číně je mimo jiné motivována právě snahou o přilákání amerických investorů zpět do vlasti. Cílem je, aby při výrobě americké společnosti více využívaly domácí kapacity.

Omezování globalizace

Myšlenku omezování globalizace pak přiživilo zamrznutí zahraničního obchodu kvůli šíření koronaviru. Právě přerušení mezinárodních dodavatelsko-odběratelských řetězců poukázalo na relativní zranitelnost tohoto systému. Současně řada ochromených sektorů vyvolává otázku, zda by si stát některé strategicky důležité zboží a služby neměl zabezpečovat sám nebo v rámci úzce vymezeného regionu.

Dopad deglobalizace a narušení mezinárodních obchodních řetězců se může projevit v několika rovinách. Odhaduje se, že se budou tvořit větší zásoby ve výrobě, což se na lokální úrovni projeví i v poptávce po skladovacích prostorách. Tuto poptávku již nyní navyšují prodeje přes e-shopy. Atraktivitu průmyslových a skladovacích prostor se snaží využít i některé nemovitostní fondy jejich skupováním do portfolií.

Další vliv trendu se dá očekávat v částečném přesunu výroby z Asie do Evropy a USA (případně do jiných asijských zemí jako Vietnam). Z toho by pak mohla těžit i střední a východní Evropa. To si moc dobře uvědomují i investiční fondy zaměřené právě na daný region.

Demografický vývoj

Jedná se o trend, kterým nemůže otřást ani rychlost šíření nákazy koronaviru se všemi svými nejhoršími důsledky. Populace každým rokem nepřetržitě roste a s tím i její základní potřeby. Abychom je dokázali v roce 2050 všechny uspokojit, musela by podle některých zdrojů vzrůst produkce potravin o 70 procent. Tento vývoj klade nároky i na zajištění dostatku vody jak pro domácnosti, tak například průmyslovou výrobu. To platí i pro energie.

Demografický vývoj nekouká jenom na kumulativní čísla, ale dívá se i na strukturu společnosti. Poslední dobou jsme svědky stále většího podílu lidí staršího věku, s kterými je spojena řada sektorů jako zdravotní péče. Z hlediska příjmů nám zase roste skupina střední třídy, a to zvlášť v rozvíjejících se ekonomikách. Za tímto tématem se skrývá například růst poptávky po cestování, e-commerce nebo urbanizace.

Fondy cílící na danou oblast nabízí oproti akciovým indexům zajímavé zpestření a přidanou hodnotu nekopírující index. Jejich výkonnost je dosti defenzivní vzhledem k neměnné povaze demografického vývoje.

Technologický pokrok

Pod technologickým pokrokem bychom si neměli představovat jenom společnosti, jejichž provozní činnost se zaměřuje výhradně na technologie. Mluvíme tu i o firmách, jejichž předmětem podnikání je jiný obor, ale které se dokázaly ekonomickým podmínkám přizpůsobit přechodem například na automatizaci, digitalizaci nebo robotizaci.

Konkrétní příklad můžeme vidět u robotizace v oborech jako potravinářství nebo úklidové služby. Jejímu rozvoji výrazně napomohla aktuální snaha zabránit šíření nákazy mezi zaměstnanci daných oborů. Současně to řeší i dlouhodobý problém, kdy ve spoustě regionů počet uchazečů o tento typ práce nepřetržitě klesá. Nedostatek pracovníků spojený s nízkou mírou nezaměstnanosti ještě poměrně nedávno řešila i samotná ČR.

Na českém trhu lze najít hned několik investičních fondů daného zaměření, které dokážou porážet i globální akciové indexy. Základem jejich úspěchu je širší diverzifikované portfolio, které nekopíruje daný index a nestaví jenom na největších technologických gigantech.

Ať už data z reálné ekonomiky pošlou akcie opětovně do nižších úrovní nebo bude trh pokračovat ve svižném akciovém růstu, pro investory je zásadní umět dohlédnout na druhou stranu údolí, aniž bychom se pohledem topili v jeho hlubinách.   

Autor je investiční analytik Fincentrum & Swiss Life Select.