Nebojte se investovat v době krize. Zásadní je pravidelnost

Investice

Investice Zdroj: Shutterstock

Ilustrační foto
2
Fotogalerie

Již druhý měsíc žijeme s koronavirovým rizikem. Že náročné období zažívá i celá ekonomika a trhy, postřehl každý, kdo alespoň občas sleduje zprávy. Zaznívají slova jako hospodářská recese, nezaměstnanost, padající trhy. V takových chvílích někteří investoři znejistí a k vlastní škodě se rozhodují k bezhlavému prodeji svých investic.

Pokud patříte mezi Čechy, kteří si již zodpovědně začali spořit na důchod, který jim v budoucnosti stát nedokáže zajistit v dostatečné výši, pravděpodobně sledujete současný vývoj na trzích se znepokojením. Základním pravidlem je nyní nepanikařit. Tato krize stejně jako jakákoli jiná potvrzuje význam pravidelného investování, jaké umožňují například podílové fondy.

„Zásadní výhodou pravidelné investice je právě to, že dokáže v průběhu času vyhladit výkyvy cen způsobené kolísavostí kapitálových trhů. I výraznější poklesy jsou tak v dlouhodobém horizontu vykompenzovány růstem a na to je třeba myslet. Dlouhodobost a pravidelnost investování jsou významnou ochranou drobných investorů nejen v dobách epidemie koronaviru, ale v případě jakýchkoliv tržních turbulencí,“ komentuje Jana Brodani, výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR.

Důležitá je diverzifikace

Dalším důležitým pravidlem, jak snížit riziko ztráty, je diverzifikace, tedy nevsázení všech financí na jedinou kartu. I tady jsou odpovědí pro drobného investora podílové fondy. Ty totiž musí ze zákona riziko investic rozložit, a tudíž starost s ideálním rozdělením aktiv řeší za investora. Na tom zůstává v podstatě jen volba typu fondu a jeho strategie od konzervativní, která investuje především do méně rizikových dluhopisů, až po dynamickou, nebojící se investovat do rizikovějších akcií. V rámci diverzifikace se podílové fondy zaměřují na akciové či dluhopisové tituly, jiné typy zase na reality či komodity jako drahé kovy, energie, zemědělské produkty a mnoho dalších.

Poklesy trhů jako příležitost pro nové investory

V případě pravidelného investování platí, že čím dříve začnete, tím lépe, protože delší investiční horizont pravidelným investicím prospívá a pozitivní příspěvek reinvestovaných zisků v čase roste. Také zde příliš nezáleží ne tom, zda začnete v době klesajícího či rostoucího trhu. Nicméně je pravda, že investice v době poklesu trhů se může výrazně vyplatit, neboť poklesy v počáteční fázi pravidelného investování jsou obvykle vystřídány strmým růstem hodnoty v dalších fázích. Takže pokud jste ještě nezačali, teď je ta pravá chvíle.

Poplatky a zase ty poplatky

Podílové fondy si účtují dva typy poplatků – vstupní, účtovaný při nákupu fondu jako určitý podíl z investované částky, a manažerský, který se strhává průběžně a představuje odměnu investičního manažera za to, že se o portfolio fondu pravidelně stará. Obvyklá výše poplatků závisí na typu fondu – akciové bývají nejdražší (vstupní 3-5 procent a manažerský 1-2 procenta), protože je s nimi nejvíc práce, nejlevnější jsou většinou fondy investující do dluhopisů a nástrojů peněžního trhu (1-2,5 procenta + 1 procento).

U pravidelných investic často dochází k odpuštění či výraznému snížení vstupních poplatků po určitém čase (např. po prvním roce pravidelného investování). Všechny podílové fondy však transparentně zveřejňují informace o poplatcích, které jsou s nimi spojené.

Jak na to? Začínající investor si musí nejprve stanovit, na jak dlouho může dané prostředky postrádat a jak velké riziko je schopný unést. Platí, že nízké riziko znamená také nízký výnos, a pokud chci dosáhnout vyššího zhodnocení, musím přijmout i vyšší míru rizika. Následuje výběr konkrétního podílového fondu – fondů peněžního trhu a dluhopisových pro konzervativního investora, fondů akciových pro investora odvážného. Pro všechny investory „mezi“ jsou tu fondy smíšené, které v určitém poměru kombinují rizikové a méně rizikové instrumenty. „Začínajícím investorům bych určitě doporučila poradit se se zkušeným odborníkem, který má přehled o trhu,“ doporučuje Jana Brodani.

Češi si zvykli investovat pravidelně

Podíl investic do podílových fondů dlouhodobě roste na celkové hodnotě majetku domácností. V roce 2007 investovaly české domácnosti do podílových fondů 315 miliard korun, ke konci roku 2019 se tato částka vyšplhala až na 557 miliard. Průměrný český investor si v roce 2019 vydělal 8,9 procenta.

„Ačkoli se ozývají zvěsti o nástupu recese, na rostoucí ochotě českých domácností investovat se zatím neprojevily. Důvodem může být i to, že v současné době většina domácností preferuje investování na velmi dlouhou dobu, jako formu zajištění na stáří, kde aktuální ekonomický cyklus nehraje tak významnou roli, jako v případě krátkodobých investic“ uzavírá Jana Brodani.