Auto z autobazaru je nezpůsobilé provozu. Co s tím? | E15.cz
KoronaHelpdesk E15

Jak uspět v krizi

Auto z autobazaru je nezpůsobilé provozu. Co s tím?

Romana Rybová

Zákazník autobazaru si koupil auto a při evidenční kontrole zjistil, že není způsobilé k provozu na silnicích. Neváhal a automobil hned v autobazaru reklamoval, požadoval odstoupení od kupní smlouvy. Autobazar sice od smlouvy odstoupil, zákazník ale peníze zpět nezískal. Jak případ dopadl?

Zákazník koupil automobil v autobazaru za 15 000 korun, hned druhý den při evidenční kontrole zjistil, že s autem nesmí vyjet na pozemní komunikaci. Vozidlo totiž nebylo vybaveno ABS, vlivem koroze byl špatně čitelný typ motoru a problém byl i v pneumatikách. Muž proto hned v autobazaru předložil protokol o evidenční kontrole a žádal odstoupení od kupní smlouvy. Toto autobazar přijal a slíbil vrácení peněz do čtrnácti dnů, které už se neuskutečnilo. Kupující tak neměl auto ani své peníze. Proto se rozhodl podat předžalobní výzvu s tím, že pokud mu autobazar nevrátí peníze do měsíce, obrátí se na orgány Policie ČR, ŽÚ, FÚ a ČOI.

Komentář právníka 

„Podstatné porušení smlouvy je takové porušení povinností, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. V případě dotčeného automobilu je jednoznačné, že by klient koupi neuskutečnil za předpokladu, že kupované vozidlo nebude způsobilé provozu na pozemních komunikacích a nebude tak plnit účel, pro který byl zakoupen. Tuto skutečnost nemohl kupující odhalit před koupí, jelikož se jedná o skrytou vadu rozpoznatelnou až prohlídkou osoby v servisu specializující se na tuto problematiku,“ vysvětluje právník společnosti Vašenároky.cz.

ČOI: Polovina kontrolovaných autobazarů porušila zákon

Jak to vše dopadlo?

Právník se s autobazarem dohodl na splátkovém kalendáři. Splácení však neprobíhalo v termínech, proto byla podána žaloba k soudu. Soud rozhodl ve prospěch poškozeného. Prodejce tak musel vrátit kupní cenu, ale i s úroky prodlení a úhradou nákladů. Autobazar však stále neplatil. K vymožení peněz došlo až po podání exekučního návrhu. Poškozený se tak svého práva domáhal dva roky.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka