Češi a operátoři: dvouleté úvazky a smluvní pokuty mají skončit

iPhone 5S

iPhone 5S Zdroj: CTK/AP

Andrej Babiš
Premiér Andrej Babiš
Samsung Galaxy Note 7
Samsung Galaxy Note 7
Nové telefony iPhone 6 a iPhone 6 Plus se začnou v Česku prodávat 24. října 2014
16
Fotogalerie

Vládní novela zákona má vylepšít mobilitu zákazníků, nemají už operátorům platit pokuty, aby se vyvázali ze smlouvy. Ve hře je dokonce i vracení nevyčerpaného kreditu.

Oligopol, mizivá konkurence a dvouleté úvazky, které díky smluvním pokutám zásadním způsobem snižují schopnost zákazníka přecházet mezi operátory. Tolik zhodnocení současného stavu, které můžete vyčíst z vládního návrhu novely zákona elektronických komunikacích (ZoEK), který byl předložen poslanecké sněmovně (tisk 420).

Návrh novely ZoEK, který inicioval přímo premiér Babiš má zkrátit lhůtu pro přenesení čísla k novému operátorovi ze současných deseti dní na dva. Další novinkou bude takový kodex operátorské mobily, který má fungovat obdobně jako kodex bankovní mobility. V praxi by tak nově mělo postačovat kontaktovat pouze nového (přejímajícího operátora), který vše vyřídí.

Důležitou novinkou je zrušení dosavadní praxe, kdy si operátoři při předčasném ukončení smlouvy účtují pětinu částky, kterou byste jim jinak na paušálech ještě zaplatili. Podle novely ZoEK by lidé po třech měsících trvání smlouvy nemuseli platit nic.

Novela by měla posílit nejen postavení obyčejných zákazníků z řad domácností, ale také živnostníků, kteří mají jiný status a horší podmínky (spotřebitelé, tedy fyzické osoby nepodnikající požívají vyšší stupeň ochrany).

V rámci projednávání novely lze očekávat pozměňovací návrhy. Piráti, kteří mají k internetu tak nějak nejblíž, iniciovali na půdě sněmovního podvýboru pro ICT a telekomunikace odbornou diskuzi, ze které vzešly návrhy dalších opatření ve prospěch spotřebitele.

Ve hře je například povinnost pro operátory vrátit nevyčerpaný kredit při ukončení smlouvy, který dnes propadne peklu.

Novinky, se kterými počítá vládní novela ZoEK:

  1. Závazek na dva roky a s ním spojená smluvní pokuta. Vládní návrh, umožňující vymáhání smluvní pokuty v prvních třech měsících trvání závazku, se zřejmě dočká změny, která bude výhodnější pro spotřebitele. O úplném zrušení smluvní pokuty při předčasném ukončení závazku se ještě povede diskuze.
  2. Rychlost přenosu čísla. Na zrychlení přenosu čísla panuje shoda, řeší se pouze technické otázky jako náročnost, napojení mobilního čísla např. na bankovnictví nebo otázka doby přenosu čísla. Všichni zúčastnění uznávají, že pro zákazníka není zásadní rozdíl, zda od zadání požadavku bude číslo převedeno za dva nebo čtyři dny.
  3. One stop shop. Zákazník nebude muset při změně obcházet starého i nového operátora, změnu zařídí nový poskytovatel služeb. Všichni diskutující dnes uvedli, že v tomto zjednodušení vidí jasné výhody. Řeší se primárně právní otázky týkající se bezpečnosti ověření zákazníka tak, aby nedocházelo ke krádežím čísel.
  4. Upřesnění definice malého podnikatele, mikropodniku. Myšlenkou je, aby se zlepšení stavu ochrany spotřebitelů týkala i řemeslníků a malých firem. Na tom panovala všeobecná shoda.

Další návrhy, které vzešly z podvýboru pro ICT a telekomunikace:

  1. Tísňová komunikace – informace o poloze volajícího. Operační systémy v mobilech umí zjistit polohu volajícího, ale poskytnutím údajů bez právního ošetření záchranným složkám, pro které je samozřejmě dobré znát polohu člověka v tísni, by docházelo k porušování zákona. Proto je třeba zákon z hlediska GDPR upravit.
  2. Zabránění možného zpoplatnění při přenosu čísel. Operátoři nyní sice neúčtují poplatek za přenos čísla, ale zákon to umožňuje. Změna by možnost vyžadovat poplatek za přenos znemožnila.
  3. Řešení neúspěšného přenesení čísla mezi operátory. Může nastat situace, kdy se převod například kvůli technickým obtížím nepovede. Úprava by měla zajistit, aby zákazník nebyl od služby úplně odstřižen.
  4. Vrácení kreditu při ukončení smlouvy u předplacených karet. Nevyužitý kredit při ukončení předplacené karty připadá operátorovi. Nová úprava zajistí, aby zůstatek kreditu jako nevyužitá služba připadl zákazníkovi.
  5. Informace o smluvních podmínkách. Nyní operátor musí spotřebitele informovat o změnách podmínek měsíc před nabytím účinnosti změn. Nová úprava by lhůtu pro tuto povinnost stanovila na dva měsíce. Prodloužení dá spotřebiteli delší čas k rozhodnutí o dalším postupu.
  6. Srovnávač nabídek operátorů. ČTÚ by provozoval nezávislý srovnávač cen různých služeb českých operátorů. Spotřebitelé by na jednom oficiálním portálu měli možnost opravdového nezávislého porovnání bez toho, aby byl například jeden operátor neférově zvýhodňován v pořadí nebo jiným způsobem.