Crowdfundingové platformy budou muset získat licenci ČNB

Česká národní banka

Česká národní banka Zdroj: E15 Michaela Szkanderová

Česká národní banka, ilustrační foto
Sídlo České národní banky
Česká národní banka
4
Fotogalerie

V listopadu letošního roku vstoupí v účinnost evropské nařízení o crowdfundingu. Pro crowdfundignové platformy přináší nové povinnosti. Budou muset získat speciální licenci od České národní banky, díky níž budou oprávněni poskytovat své služby v rámci celé EU.

Pravidla se vztahují na investiční crowdfunding

Nová regulace crowdfundingových platforem se vztahuje pouze na crowdfunding investiční, tedy financování podnikatelských projektů buď formou dluhového financování, anebo equity crowdfundingu (formou veřejného nabízení převoditelných cenných papírů). Nařízení bude podléhat financování do výše 5 milionů euro na jeden projekt za dvanáct kalendářních měsíců.

Naproti tomu se nebude týkat poskytovatelů spotřebitelských úvěrů. „Platformy, které zprostředkovávají nebo poskytují spotřebitelské úvěry, budou nadále podléhat zákonu o spotřebitelském úvěru,“ upozorňuje advokát Josef Olenič z advokátní kanceláře Pikes Legal.

Do působnosti nařízení nespadá ani tzv. dárcovský, resp. sponzorský crowdfunding, kdy jsou finanční prostředky vybírány bez nároku na protiplnění, případně pouze výměnou za drobný upomínkový předmět.

Licence od ČNB pro služby v celé EU

Výhodou nové regulace je možnost přeshraničního poskytování služeb digitálních crowdfundingových platforem. Startupům se tak zpřístupní kapitál ze zemí EU a drobní investoři získají nové investiční příležitosti.

„Nařízení o crowdfundingu ukládá poskytovatelům služeb jisté obecné povinnosti typické pro oblast kapitálového trhu, nejdůležitějším prvkem je však povinnost požádat o licenci pro poskytování služeb skupinového financování a stanovení podmínek pro její získání u ČNB,“ vysvětluje Olenič.

Nařízení stanoví požadavky na kvalifikovanost, obezřetnost i náležitou péči. Provozovatelé crowdfundingových služeb musí mít zavedeny obezřetnostní záruky, a to ve výši 25 tisíc euro, anebo je výši jedné čtvrtiny fixních režijních nákladů za předchozí rok.

Hlavní povinnosti a lhůta k získání licence

Požadavky na provozovatele budou v podstatě odpovídat požadavkům, které v tomto ohledu klade zákon o platebním styku na poskytovatele platebních služeb malého rozsahu. Jde například o poskytnutí podrobných informací o společnosti, prokázání kvalifikovanosti dotčených osob a zpracování analýzy rizik.

„Mezi další povinnosti provozovatele patří každoročně poskytovat ČNB seznam projektů a investorů, poskytovat informace o projektech samotným investorům, viditelně zveřejňovat míru selhání, s každým investorem provést vstupní test znalostí a simulace schopnosti nést ztrátu prostřednictvím investičního dotazníku, popřípadě vyžadovat udělení výslovného souhlasu v případě investování přes rozhodný limit,“ doplňuje Josef Olenič.

Nařízení vstoupí v účinnost 10. listopadu 2021 a poskytovatelé budou mít následně rok na to, aby získali novou licenci. „Ti, kteří do rozhodného data licenci nezískají, by po tomto dni neměli zveřejňovat žádné nové nabídky na skupinové financování,“ uzavírá Olenič.