Dvojí kvalita potravin: Evropská komise vydala opatření | E15.cz

Dvojí kvalita potravin: Evropská komise vydala opatření

Romana Rybová

Evropská komise vydala pokyny, které by členským státům EU měly pomáhat v boji proti nekalým obchodním praktikám. Jde o to, aby vnitrostátní orgány byly schopné rozhodnout, zda firma nabízející své výrobky dvojí kvality v různých zemích neporušuje právní předpisy Evropské unie. Kvůli tomuto problému Evropská unie vyčlenila milion EUR, který bude využit na vypracování metodiky zdokonalení srovnávacích potravinářských testů.

Na problematiku dvojí kvality výrobků ve svém projevu o stavu Unie upozornil předseda Komise Jean-Claude Juncker. „Není pro mě přijatelné, aby občanům v některých částech Evropy byly pod stejnou značkou a ve stejném balení prodávány potraviny nižší kvality než občanům v jiných zemích. Musíme nyní národním orgánům poskytnout více pravomocí, které jim umožní veškeré nezákonné praktiky vymýtit, ať už se vyskytnou kdekoli,“ vyjádřil se k problematice Juncker.

Komisařka pro spravedlnost, spotřebitele a rovnost žen a mužů Věra Jourová k tomu dodala: „Jsou-li dva různé výrobky nabízeny spotřebitelům pod stejnou značkou a ve stejném obalu, jedná se o klamavé a nekalé jednání. Tato záležitost je jasným příkladem toho, že přeshraniční problémy lze řešit pouze spoluprací na úrovni EU. Členské státy se s ní samy dlouho nedokázaly vypořádat.“

Česko spoléhá na vodu z ciziny. Sucho na opačném konci planety zdraží maso a mléko i v Česku, varuje expert

Pokyny vydané Komisi

Orgány budou mít v pokynech jasně vymezené a vysvětlené požadavky právních předpisů EU tak, aby je mohly uplatnit při posuzování případného problému s dvojí kvalitou potravin.

  • nařízení o poskytování informací o potravinách spotřebitelům – spotřebitelé musí o konkrétním výrobku dostat jasné a hlavně pravdivé informace (například musí být uvedeny všechny složky, které jsou v produktu obsaženy)
  • směrnice o nekalých obchodních praktikách – nesmí být na trh uváděny totožné značkové produkty způsobem, který by uváděl spotřebitele v omyl.

Na základě těchto předpisů poté orgány vyhodnotí, zda výrobce porušil právní předpisy. V případě, že má porušení právních předpisů přeshraniční rozměr, mohou jej orgány na ochranu spotřebitele.

Drahé máslo? Ve skutečnosti je levnější než v 90. letech, říká ekonom Michl

Další opatření Komise

Kromě těchto pokynů pracuje Komise na metodice, která povede ke zdokonalení srovnávacích potravinářských testů, aby členské státy mohly o této otázce jednat na základě spolehlivých a sdílených vědeckých poznatků, které budou platit pro všechny bez rozdílu. Na vypracování této metodiky poskytla Komise Společnému výzkumnému středisku (JRC) 1 milion EUR.

Autor: Romana Rybová
 

Mzdová kalkulačka