Hromadná řízení k ochraně práv spotřebitelů v Česku chybí

Ilustrační foto

Ilustrační foto Zdroj: profimedia

Zprostředkovatelské e-shopy, energošmejdi nebo stížnosti spotřebitelů na přístup některých cestovních kanceláří k plnění povinností podle Lex Voucher. To jsou jen některé oblastí, v nichž se na Českou obchodní inspekci a spotřebitelskou organizaci dTest hromadně obrací spotřebitelé.

Přitom Česká obchodní inspekce může ve sporu mezi podnikatelem a spotřebitelem pomoci pouze prostřednictvím mimosoudního řešení sporů. Pokud se strany nedohodnou, nezbývá spotřebiteli než podat žalobu k soudu.

Vládní návrh zákona o hromadném řízení, který by spotřebitelům umožnil postupovat ve sporu jednotně, je nyní na počátku legislativního procesu v Poslanecké sněmovně.

Se společným postupem poškozených naše právo zatím nepočítá

Doposud není možný kolektivní postup spotřebitelů k vymožení jejich nároků. „Spotřebitelská organizace může dát maximálně návrh soudu, aby v zájmu spotřebitelů rozhodl, že nějaká společnost má přestat s porušováním spotřebitelských práv. Takový postup ale vůbec neřeší škodu, která spotřebitelům vznikla,“ upozorňuje Eduarda Hekšová, ředitelka organizace dTest, který v nedávné době spustil kampaň zahromadnezaloby.cz.

„Teoretická možnost společného postupu se nabízí skrze postoupení jednotlivých pohledávek jednomu subjektu, který bude jednat za všechny,“ míní Hekšová. Takový postup má ale řadu rizik – jednak s ním české právo nepočítá, jednak je společný postup závislý na dohodě všech zúčastněných. „Může se velmi snadno stát, že situace někdo využije ke svým ekonomickým zájmům. A to není dobré pro spotřebitele, ani pro žalovaného podnikatele, ani pro hospodářskou soutěž,“ dodává.

Spotřebitelům se soud nevyplatí

Spotřebitelé často žalobu nepodají pouze proto, že se jim to nevyplatí. Nejistý výsledek i náklady soudního řízení řadu lidí zkrátka odradí. „Institut hromadných žalob narovná práva spotřebitelů u bagatelních sporů, které se ovšem mohou týkat velkého množství lidí. Ti dnes do sporu nejdou – soudy jsou pomalé a náklady sporu vysoké. Říká se tomu trefně ‚racionální apatie‘,“ napsal již dříve předseda sněmovního podvýboru pro ochranu spotřebitele Patrik Nacher (ANO).

Přitom podle průzkumu Sdružení českých spotřebitelů by se až 82 procent spotřebitelů k něčí žalobě připojilo i v případě, že by individuální škoda byla malá.

Hospodářská komora v minulosti vyjádřila obavu, že by se hromadné žaloby mohly stát prostředkem nekalého konkurenčního boje. Zneužití institutu hromadných žalob by však podle stávajícího návrhu zákona mělo zabránit vymezení jasného okruhu subjektů, kteří mohou žalobu podat.

„Návrh zakazuje podávat žalobu s cílem poškodit skupinu spotřebitelů nebo neoprávněně poškodit žalovaného nebo osobu, která se účastní hospodářské soutěže. Pokud by soud nějaký takový záměr zjistil, žalobu buď vůbec nepřipustí, nebo později řízení zcela zastaví,“ vysvětluje Hekšová.

Podle šéfky dTestu je současná podoba české předlohy v souladu s návrhem evropské směrnice (směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů). Také finální podobu směrnice musí nyní ještě schválit Evropský parlament.