Přehled: Kam odkládat peníze? | e15.cz

Přehled: Kam odkládat peníze?

David Krůta

Sdílet na Facebook Messenger Sdílet na LinkedIn

Každý z nás si pod pojmem “spořit peníze” představí něco jiného. Zatímco první si vybaví odkládání drobných do “prasátka”, druhý penzijní připojištění se státním příspěvkem, tak třetí třeba investice do akcií.

Podstatou finančního plánování každé domácnosti by měla být tvorba rezerv na očekávané i neočekávané výdaje. Než se ale rozhodnete, kam své peníze pošlete, odpovězte si na tři důležité otázky:

Proč chci rezervy vytvářet? Jak dlouho budu peníze odkládat? Jaké riziko jsem ochoten podstoupit?

Kam tedy peníze odkládat, když je na trhu tolik možností?

1)       Běžný účet

První možností je samozřejmě běžný účet. Úroky na běžném účtu nedosahují ani výše inflace, proto je tato forma spoření vhodná jen k držení krátkodobé rezervy, ke které potřebujeme mít rychlý přístup. Navíc držet vyšší částku na běžném účtu vyžaduje vysokou disciplinovanost střadatele, aby odolal pokušení nastřádané peníze kdykoli utratit.

+  Peníze kdykoliv k dispozici, pojištěné vklady

-  V podstatě žádné zhodnocení

2)       Spořicí účet

Spořicí účet se vyplatí využívat především k bezpečnému ukládání měsíčních částek na horší časy nebo jako rezervu pro pokrytí nenadálých výdajů (rozbitá pračka, oprava auta,…). Je to optimální nástroj pro uložení finanční rezervy ve výši 3-6 násobku pravidelných měsíčních výdajů domácnosti. Peníze jsou stejně jako na běžném účtu kdykoliv k dispozici. Nicméně současné sazby spořicích účtů také nepokryjí ani inflaci.

+  Peníze rychle k dispozici, pojištěné vklady

-  Malé zhodnocení často závislé na mnoha podmínkách

Tip: Jak si vybrat spořicí účet? Poradíme

3)       Stavební spoření

Stavební spoření stále patří mezi oblíbené nástroje. Jeho výhodou je státní podpora (max. 2 000 korun ročně) a pojištěné vklady. To je ale vykoupeno šestiletou vázací lhůtou. Stavební spoření se nejlépe hodí na středně dobý horizont spoření, jelikož v čase jeho efektivní úrok klesá. Jeho velkou nevýhodou jsou také časté politické zásahy a poplatková struktura.

+  Pojištěné vklady, státní příspěvek

-  Poplatky, závislost na státu, vázací doba, daň z výnosu

4)       Doplňkové penzijní spoření (DPS - III. pilíř)

Smyslem doplňkového penzijního spoření je vytvoření rezervy na stáří a podobně jako u stavebního spoření i zde hraje významnou roli státní podpora. Maximálně můžete získat 230 korun při měsíční investici 1 000 korun. Další výhoda je možnost úspory na dani, ale pouze u příspěvku v rozmezí od 1 000 korun měsíčně do 3 000 korun měsíčně.

Stát reguluje i poplatky, proto jde o nízkonákladový produkt. Současná legislativa umožňuje využít naspořené peníze až po dosažení důchodového věku.

Pokud jste zaměstnáni, zaměstnavatel vám může na DPS přispívat v rámci zaměstnaneckých benefitů.

+  Státní příspěvek, volba investiční strategie, možnost daňových odpočtů

-  Daň z výnosu, nízká likvidita, účelovost produktu

5)       Nemovitosti

Nejen v Česku, ale po celém světě jsou nemovitosti považovány za konzervativní typ investice. Mnozí uvažují takto: „Ceny nemovitostí přece rostou, nebo si alespoň drží svoji hodnotu“. To většinou platí, ale už jsme zažili i opak.

Pokud koupíte nemovitost a bydlíte v ní, pak je otázka, jestli ji lze vůbec považovat za investici? O investici jde tehdy, když nemovitost koupíte a pronajmete ji nebo ji pár let držíte s tím, že ji prodáte dráž, než jste ji pořídili.

Vlastnictví investiční nemovitosti není zadarmo. Musíte hradit náklady na provoz a údržbu, platit daň z nemovitosti, hrozí také, že nájemník nebude platit nebo nemovitost a vybavení poničí. Hledáte-li nového nájemníka, pak nemovitost nevydělává aj.

Předem je třeba zvážit také likviditu investice. Jestliže ji chcete prodat, může prodej váznout a hlavně nemusíte dostat takovou cenu, jakou chcete.

Investice do nemovitosti je tedy vhodná zejména pro delší časový horizont. Navíc jde o kapitálově náročnou investici. Pokud investiční nemovitost financujete z hypotečního úvěru, využíváte sice oblíbené finanční páky, ale zároveň podstupujete další rizika spojená s úvěrem.

+  Příjem z pronájmu, růstu ceny nemovitosti, fyzická investice, možnost nákupu na hypotéku

-  Nízká likvidita, nezájem o pronájem, nespolehlivý nájemník, vyšší pořizovací náklady

6)       Dluhopisy

Dluhopisů je nespočet. Nejčastější se ale setkáte s tzv. dluhopisy s pevným výnosem. Vydávají je státy i firmy na pevně stanovenou dobu a vždy dopředu víte, jaký úrok dostanete.

Dluhopis, stejně jako jakákoliv investice sebou vždy nese nějaké riziko. Své peníze sice můžete zhodnotit, ale také o ně můžete přijít. Před nákupem si vždy důkladně prostudujte, kdo je tzv. emitentem (vydavatelem) dluhopisu, na co peníze použije a jaký je poměr zadlužení vůči vlastnímu kapitálu. Všechno jsou to dostupné informace. Pokud by totiž emitent zkrachoval, o vložené prostředky přijdete.

+  Garantovaný kupon, mohu se podílet na rozvoji projektu, který se mi líbí

-  Riziko úplné ztráty prostředků, často nabízené neodbornými prodejci, předčasný prodej

7)       Akcie

Dlouhodobá investice do akcií má smysl. Optimální doba investice do akcií je min. 10 let. Čím déle akcie budete ve svém portfoliu držet, tím pravděpodobněji budou vaše výnosy vyšší než z jakékoli jiné investice. Během investování buďte připraveni na dočasné výkyvy hodnoty svého portfolia. Vězte ovšem, že v delším období mají tyto výkyvy na celkový výnos pouze nepatrný vliv.

Akcie nenabízejí jen zhodnocení na základě pohybu kurzu. Jejich vlastnictvím máte také právo na výplatu dividendy, tedy podílu na zisku akciové společnosti. Jako akcionář se můžete podílet na výnosech z hospodaření různých společností. Představte si, že třeba i takových firem jako Coca-Cola, Apple, Facebook nebo Amazon.

+  Podíl na významných společnostech, dividendy, nulové zdanění výnosu při držbě nad 3 roky

-  Nestálost trhu, poplatky, zdanění dividend, vysoká minimální investice při dodržení diverzifikace

8)       Podílové fondy

Podílové fondy patří mezi moderní a stále oblíbenější investice. Jejich výhodou je transparentnost, variabilita a poměrně vysoká likvidita.

Oproti nákupu cenných papírů napřímo mají podílové fondy ještě jednu významnou výhodu, a tou je diverzifikace. Nesázíte tak jen na jednu nebo několik firem, naopak rozkládáte své volné prostředky mezi stovky příležitostí. V ideálním případě by mělo být vaše portfolio složeno z několika fondů tak, aby to odpovídalo vašemu investičnímu horizontu a rizikovému profilu. Portfolio z podílových fondů můžete poskládat i tak, abyste mohli tvořit krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé rezervy.

+  Dostupnost, jednoduchost, velký výběr, velká diverzifikace při nízkých úložkách, nulové zdanění výnosu při držbě nad 3 roky

-  Nestálost trhu, u některých fondů vysoké poplatky

9)       Alternativní investice

Většinou se jedná o investice mimo regulované trhy s finančními nástroji. Tyto investice bývají prezentovány s velmi vysokými výnosy a často se u nich zapomíná na velmi vysoké riziko ztráty. Jedná se např. o kryptoměny, umělecká díla, veterány, atd… Jako doplnění portfolia, proč ne. Pokud se však v tomto prostředí nepohybujete, je velká pravděpodobnost, že na vás vydělají zkušenější investoři nebo prodejci.

+  Možnost vysokých výnosů, je to zábava

-  Možnost vysokých ztrát, je třeba velkých znalostí

Tipy: Než začnete investovat

Tvorbu rezerv předem naplánujte. Jasně si stanovte účel, časový horizont, částku, kterou chcete odkládat a také jaké riziko jste ochotni podstoupit v průběhu investice.

Zatímco stavební spoření, doplňkové penzijní spoření či podílové fondy jsou snadno dostupné téměř pro každého, nemovitosti a alternativní investice vyžadují investici od statisíců po milionové sumy.

Každá investice má své „plusy“ a „mínusy“, proto je dobré také myslet na diverzifikaci a propojení produktů vždy plánujte a konzultujte s finančním poradcem.

Autor je finanční konzultant 4fin.

Autor: David Krůta

Mzdová kalkulačka